presseticker

Skip to main content

To landbruksprosjekter får 1,2 millioner innovasjonskroner

  Publisert: 12.11.2018 07:14 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Nortura og Felleskjøpet Agri vil ha miljøgevinst ut av slakteavfall og kornavrens. 7Sense Products ønsker mer smart teknologi i landbruket. Nå får de to prosjektene til sammen 1 220 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Biokull – et grønt kinderegg

Nortura og Felleskjøpet Agri har ambisiøse mål om reduksjon av klimagassutslipp ved sine mange fabrikker. Nå får de 630 000 kroner i DIP-midler for å sammen med EGGS design utforske hvordan de kan få en miljøgevinst ut av møkk, slakterester og kornavrens.

 

– Vi har begge felles eiere – bøndene – og vi har begge bærekraft og grønt skifte på vår agenda. Dette er langt fra første gang vi jobber sammen for å løse miljøutfordringer i landbruket, men det er første gang vi jobber med designere på denne måten, sier prosjektleder Ane-Guro Danielsen i Nortura.

 

Tidligere har de store biomassemengdene fra fabrikkene blitt behandlet som avfall – eller blitt brent til oppvarmingsformål. Ved hjelp av pyrolyseovner kan massen i stedet omdannes til biokull. Dette kan for eksempel kan erstatte torv i jordprodukter.

 

– Det blir et miljømessig kinderegg, der fossilt brensel erstattes, avfall blir til et nytt produkt og dette produktet har en reell verdi som for eksempel jordforbedringsmiddel eller som fortilsetting. Utfordringen er at verken produkt, marked eller kunder er på plass i dag. Dette pilotprosjektet skal bli et strategisk veikart for en helt ny verdikjede, sier Danielsen.

 

Smarte sensorer i landbruket

7Sense Products fra Horten leverer trådløse sensorer og systemer til landbruket som overvåker vanningsprosesser om sommeren og langtidslagring om vinteren. På denne måten hjelper de bønder med å få kontroll, sikre avling og frigjøre tid til andre oppgaver.


Sammen med K8 vil 7Sense kartlegge de områdene innenfor tradisjonelt landbruk som har størst behov og nytte av sensorikk og smarte løsninger. De ønsker å se på hvordan dette kan samles i en felles plattform for brukerne. Prosjektet mottar 590 000 i innovasjonsmidler gjennom DIP.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Nortura, prosjektleder Ane-Guro Danielsen, mobil 91 60 11 98

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:14
Teknisk løsning ZEVS AS