presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer 2017:

Hyller grønn kassalapp og kortreist lakseoppdrett

  Publisert: 15.11.2017 12:00 - av  Henning Poulsen
Arkitekten Anders Haagaas Grinde har laget et fullstendig konsept for bærekraftig lakseoppdrett i Oslo sentrum. Fredrik Lien Bjørgmo har designet et miljøregnskapssystem som setter karakter på deg når du handler dagligvarer. Nå får de DOGA-merket nykommer 2017.

Utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Kortreist laks i storbyen

Kan lakseoppdrett noensinne bli kortreist og bærekraftig? Ja, mener Anders Haagaas Grinde. Inspirert av grønne, urbane matauk har han laget konseptet FISH.

Dette beskriver et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn.

 

Anlegget inneholder alle produksjonsfaser, fra klekkeri til slakteri, og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks.

 

I sin vurdering skriver juryen at de virkelig håper prosjektet til Grinde kommer til å lykkes:

 

«Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende,» står det i jurykjennelsen.

 

Miljøregnskap på kassalappen

Hvorfor er det så vanskelig å være miljøvennlig i matveien? Med dette utgangspunktet har Fredrik Lien Bjørgmo laget en oppgave ved Westerdals som kan gjøre en forskjell for miljøet i fremtiden. «Nasjonal miljømerking av matvarer» er et enkelt system som gir rask og intuitiv informasjon om matvarens miljøavtrykk.

 

I sin kjennelse roser juryen Bjørgmo for å ha laget noe som er en studie i enkelhet.

 

«Designsystemet er stramt og gjennomført. Det er en smart videreføring at du også får en samlet vurdering på kvitteringen, så når du handler flere ganger i uka, kan du justere deg og bli bedre. Hvis dette skulle bli innført, ville det trolig også føre til at produsentene blir mer bevisste, for eksempel når det gjelder å bruke palmeolje,» står det i vurderingen.

 

Ny-gammelt talentmerke

DOGA-merket nykommer erstatter i år prisen Unge talenter, og deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

 

– Juryen var imponert over årets søknader. De er gjennomarbeidede, favner vidt og holder høy kvalitet. Dette er utøvere som vil sette sitt preg på bransjen i mange år fremover, sier Caroline Olsson, som er prosjektleder for DOGA-merket nykommer.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om utmerkelsene her: https://doga.no/Aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Kontaktpersoner:

* Anders Haagaas Grinde, mobil 907 62 267

* Fredrik Lien Bjørgmo, mobil 980 15 172

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Caroline Olsson, mobil 916 24 612

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Anders Haagaas Grinde har fått DOGA-merket nykommer 2017 for oppdrettsprosjektet FISH. Foto: Einar Elton Jacobsen

 

Fredrik Lien Bjørgmo har fått DOGA-merket nykommer 2017 for «Nasjonal miljømerking av matvarer». Foto: Fredrik Lien Bjørgmo


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:00
Teknisk løsning ZEVS AS