presseticker

Skip to main content

Bevarer frø og utnytter sopp – får innovasjonsstøtte

  Publisert: 01.11.2022 09:30 - av  Henning Poulsen

Foto: Sverre Jarild

En revitalisering av genbanken for gamle frø. En sopp som omdanner ull- og trerester til nye, bærekraftige materialer. Disse to land- og skogbruksprosjektene får nå innovasjonsmidler fra DOGA.

Totalt én million kroner skytes nå inn i prosjektene til Norges Vel og NoMy gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal sørger for at innovasjonsprosjektene tuftes på designmetodikk og brukerstudier.

 

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv. Jeg gleder meg virkelig til å følge disse prosjektene videre, sier prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter. Med andre ord er det godt gjort å komme gjennom nåløyet, slik NoMy og Norges Vel har gjort med sine prosjekter, ifølge Bull.

 

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

 

Norwegian Mycelium (NoMy): Finner miljøhjelp hos soppen

Byggebransjen står for 38 prosent av menneskehetens klimautslipp, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA). Samtidig finnes det få miljøvennlige alternativer til brannhemmende og lyddempende byggematerialer.

 

Vi må slutte å produsere, men heller dyrke fram nye materialer. Det mener NoMy. Med EY Doberman på laget ønsker de å utforske hvordan soppriket kan hjelpe oss med å forvandle restråstoffer fra blant annet tre- og ullproduksjon til nye og bærekraftige byggematerialer som tilfredsstiller både tekniske og estetiske krav.

 

Prosjektet får en klar anbefaling fra juryen:

 

«Mycelium tar tak i et stort miljøproblem og utforsker nye bærekraftige løsninger på dette problemet. Et velykket prosjekt vil ikke bare gagne byggebransjen, men trolig ha overføringsverdi til en rekke andre bransjer.» skriver juryen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Norges Vel: Mer visjonært biomangfold

Klimaendringer fører til at biomangfold går tapt. Når arter bukker under og forsvinner, blir matfatet vårt truet.

 

I 2018 gikk Norges Vel og andre aktører sammen om å danne samvirket Norsk Bruksgenbank. I en blå kontainer på Hellerud - og hos flere av medeierne - lagres oppformert frømateriale fra gamle kornsorter fra blant annet den nordiske genbanken NordGen.

 

Nå skal bruksgenbanken på Hellerud ta et nytt steg inn i fremtiden. Ved hjelp av designkompetanse fra Thomashawk skal partene bak Norsk Bruksgenbank få en sterkere forståelse av hvordan de kan formidle et viktig budskap annerledes og mer visjonært.

 

Juryen lar seg begeistre av læringsutbyttet og overføringsverdien som ligger i prosjektet.

 

«Norsk Bruksgenbank er i sin helhet et bærekraftprosjekt. At de nå ønsker å bruke designkompetanse til å utforske hvordan de kan jobbe med politisk forankring og påvirkning er spennende,» skriver juryen.

 

Prosjektet får 450 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I år deler DOGA ut 8,5 millioner kroner til totalt 18 prosjekter gjennom DIP-programmet.

 

I forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Dette betyr at enda flere norske bedrifter kan få støtte til å ta i bruk designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Marianne Lind, 93 00 51 87

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Eva Cecilie Finstad, 41 65 19 74

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 97,5 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

BÆREKRAFTIG INNOVASJON. David Andrew Quist (t.v.) og Chris Snyder demonstrerer NoMy-forskning til Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 

BRUKER DESIGN. – Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter. Kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Anne Elisabeth Bull i DOGA. Foto: Sverre Jarild

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.11.2022 09:30
Teknisk løsning ZEVS AS