presseticker

Skip to main content

1,6 millioner til innovasjon i oppdrettsnæringen

  Publisert: 23.01.2017 07:35 - av  Henning Poulsen

Fra anlegget til Tjeldbergodden Rensefisk.

Oslo: NCE Maritime CleanTech skal utvikle morgendagens oppdrettsbåter. Kongsberg Maritime vil overføre offshorekompetansen sin til havbasert akvakultur. Tjeldbergodden Rensefisk skal komme opp med rensemetoder som ikke skader lakselusbeitende rognkjeks. Nå får de tre aktørene over 1,6 millioner kroner i innovasjonsmidler til idéutvikling.

Den teknologiske utviklingen på oppdrettsanleggene er i rask utvikling i Norge og globalt. Fartøyene som brukes på anleggene er imidlertid i ferd med å bli akterutseilte. Næringsklyngen NCE Maritime CleanTech har sammen med designbyrået Storm fått 610 000 kroner til å utvikle morgendagens oppdrettsbåter.

 

– Ved bruk av designmetodikk skal vi utvikle nye fartøyskonsepter som møter bransjens forventinger. Nye båter må blant annet tilfredsstille moderne krav til energieffektivitet, nullutslipp, logistikk og sikkerhet. Vi vil gå tverrfaglig til verks, med tung fagkunnskap innen blant annet teknologi og fiskehelse, sier daglig leder Hege Økland i NCE Maritime CleanTech.

 

Fra offshore til akvakultur

I 2012 la regjeringen frem en analyse som beregner potensiell omsetningsverdi i biomarin industri til 550 milliarder kroner innen 2050. I offshoresektoren har Kongsberg Maritime i lang tid bygget opp kompetanse på kompliserte maritime operasjoner under krevende arbeidsforhold. Nå ønsker de å løfte sin teknologiplattform inn i en helt ny næring: akvakultur.

 

– Akvakulturnæringen står overfor radikale endringer, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne prosessen. Vi skal nå i gang med en designdrevet innovasjonsprosess for å tilpasse løsninger og tjenester til aktuelle problemstillinger innenfor akvakultur, og da spesielt oppdrett i mer væreksponerte områder. Noen av områdene vi ser på er økt fiskevelferd og bedre samspill mellom mennesker og teknologi, forteller Thor Hukkelås, forsknings- og utviklingsdirektør for akvakultur i Kongsberg Maritime.

 

Prosjektet skal gjennomføres med designbyrået Halogen.

 

Vil hjelpe laksehjelper

På to år har antall rognkjeks i norske merder mer enn tidoblet seg, til fem millioner individer. Den lille fisken kan spise store mengder lakselus, men er selv sårbar for infeksjoner. Dermed er det viktig å håndtere den riktig.

 

– Rognkjeksen suger seg gjerne fast i karveggen, noe som gjør den viktige rengjøringen av karet vanskeligere. Derfor ønsker vi å utvikle en rengjøringsmetode som er mer skånsom for rognkjeksen – samtidig som selve vaskejobben også blir mer effektiv, sier driftsleder Odd Arne Kjørsvik i Tjeldbergodden Rensefisk. Selskapet i Kjørsvikbugen har sammen med Morefish fått 300 000 kroner til å gjennomføre prosjektet.

 

Gir 7,5 millioner til idéutvikling

Dette er åttende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). 7,5 millioner kroner går til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen i 16 norske innovasjonsprosjekter. Pengene skal brukes til å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk.

 

Ifølge Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), gir årets utvalgte prosjekter et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

 

– Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. I år har vi valgt ut en rekke spennende prosjekter innen blant annet bærekraft, velferdsteknologi, forretningsutvikling og havbruk, sier hun.

 

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* DOGA, rådgiver DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Kongsberg Maritime, VP Communications - Gunvor Hatling Midtbø, mobil 99 21 42 09

* Kongsberg Maritime, direktør Akvakultur R&D – Thor Hukkelås mobil 93 02 92 83

* NCE Maritime CleanTech, kommunikasjonsansvarlig Håvard Tvedte, mobil 92 63 01 19

* Morefish, Helene Katrine Moe, mobil 41 68 27 92

 

 

 

 

Bildetekst:

LEASING AV BARNEKLÆR. Ett av DIP-prosjektene som får støtte skal utvikle et leasingskonsept for klær og utstyr, rettet mot blant annet småbarnsfamilier. På bildet marin designer Eva Futing i Helly Hansen og Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation. Foto: Johnny Syversen

Her er årets DIP-prosjekter:

* Assitech - «Behovsstudie hverdagsrehabilitering»

* Helly Hansen - «Lease the oufit»

* Kongsberg Maritime - «Tryggere akvakulturoperasjoner med offshoreteknologi»

* Lyse AS - «Interaksjon med TV i en velferdssetting»

* Martime Cleantech - «Fremtidens servicebåter for oppdrettsnæringen»

* Mittet AS - «Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler»

* Norsk Gjenvinning - «Til låns»

* Norsvin - «Svinaktig god lønnsomhet»

* Oslo Bysykkel - «Bysykkeloptimering»

* Pubgene - «Forenkling av kompleks medisinsk informasjon for forbedret diagnostikk og behandling»

* Reemsys AS - «Redning av spedbarn i nød»

* Respinor AS - «Nytt diagnostisk utstyr for overvåkning av mellomgulvbevegelser.

* Tjelbergodden Rensefisk - «Skånsom og effektive renholdsverktøy for kar»

* Trilobite Microsystems - «Bruk av nanoteknologi for rensing av ballastvann til skip»

* Unisport Scandinavia - «Nye forretningsmuligheter og økte inntekter innen publikumsrettet idrett»

* Wonderland - «Søvn som tjeneste»

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tjeldbergodden rensefisk 2.jpg 24,75 kB (3024x4032)
Bilde - vedlegg til sak tjeldbergodden rensefisk.jpg 4,48 kB (4032x3024)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.01.2017 07:35
Teknisk løsning ZEVS AS