presseticker

Skip to main content

Sirkulære barnesko får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:14 - av  Henning Poulsen
Viking Outdoor Footwear vil lage varige, sirkulære barnesko. Nå får de 530 000 kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og går til å støtte en tverrfaglig, brukersentrert tilnærming.

 

Barn flest vokser to skostørrelser hvert år, noe som betyr at foreldrene må kjøpe ti nye skosett i løpet av de fem første leveårene. Og fordi ganske mange foreldre fremdeles er ukomfortable med tanken på å la sko gå i arv, betyr det at mange sko går i søpla.

 

Derfor ønsker Viking Outdoor Footwear å utvikle varige barnesko, altså sko som er designet for enkelt å kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes. Skofabrikanten har fått med designbyrået Reform Projects på laget. Første mål er å utvikle en eller flere prototyper på sirkulære barnesko. Deretter er planen å designe en sirkulær tjeneste som skoene kan være en del av.

 

Ros fra juryen

Nå får prosjektet 530 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. I jurybegrunnelsen trekkes det fram at søknaden belyser et stort problem i en viktig næring, og at det fortsatt er mye rom for innovasjon knyttet til gjenbruk og bærekraftig produksjon. Juryen mener også det er en styrke at etablerte aktører som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning er med på prosjektet.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen..

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Viking Outdoor Footwear, Ida Botnevik Fjell, mobil 90 97 70 43

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

SKO SOM VARER. Viking outdoor Footwear får støtte til å utvikle sirkulære barnesko.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:14
Teknisk løsning ZEVS AS