presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur:

Hyller to unike kulturhus

  Publisert: 22.02.2023 10:05 - av  Henning Poulsen

Vega Scene mottar DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Gitte Paulsbo

 

Gjenbrukshuset Festiviteten mottar DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Terje Svendsen

Vega Scene. Foto:Åse Holte

Et mangfoldig kulturhus bygget på budsjett. Et 230 år gammelt praktbygg som har fått tilbake fordums glans. Nå hedres Vega Scene og Festiviteten med DOGA-merket for design og arkitektur.

– Dette er to ganske forskjellige kulturbyggprosjekter som likevel har bærekraft og ombruk til felles. På hvert sitt vis skaper disse bygningene gode rammer for viktige kulturaktiviteter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

I forrige uke offentliggjorde DOGA de 12 første av årets merkemottakere. Nå røpes 12 nye vinnere. DOGA-sjefen forteller at nivået er svært høyt. 

– Vi ser en rekke spennende trender, særlig blant mottakerne i arkitektursegmentet. Mange prosjekter har bærekraft, ombruk og oppsirkulering som helt sentrale kvaliteter, sier han. 

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur. Utmerkelsene deles ut på DOGA 16. mars. 

 

Vega Scene: Samler uavhengig kultur

I flere tiår har uavhengig film og teater i Oslo manglet et hjem. Nå har de Vega scene, som foruten å være et kraftfullt samlingspunkt for kultur også skaper lys og liv i en mørk og trafikkert del av byen.

 

Da Urbanium Eiendom kjøpte den kommunale hjørnetomten i Hauskvartalet, fulgte det med en viktig hake: Eiendommen måtte brukes til kulturformål. Med nystiftede Vega scene som fremtidig og langsiktig leietaker, kunne prosjektet settes i gang.

 

Målene som ble satt var ikke beskjedne. Bygningen måtte romme mange ulike aktiviteter – samtidig. Den skulle være åpen og vennlig, og trekke folk til seg. Den måtte ha en sterk arkitektonisk egenart, men samtidig både ta hensyn til og løfte omgivelsene. Og prislappen måtte bli lav, for kulturinstitusjoner som Vega scene kan ikke betale all verdens husleie.

 

Partene satte i gang en omfattende og langvarig medvirkningsprosess, der naboer, brukere og Hausmania kulturhus bidro med innsikt og meninger. Et kull med kunst-, design- og arkitekturelever ved Elvebakken vgs. fulgte prosessen gjennom tre år, og kom også med mange innspill og ideer.

 

Grønt tak og gjenbrukte møbler

Store glassflater gjør at hele fasaden åpner seg ut mot Hausmanns gate og inviterer verden utenfor inn. Et innvendig sitteamfi følger terrengfallet langs Nedre Elvebakke, og ved elvebredden kommer det etter hvert utescene.

 

Innvendig er fire forestillingssaler stablet i høyden. Salene er fristilt fra bærende konstruksjoner, slik at minst mulig lyd lekker mellom etasjene. En åpen, vertikal foajé kobler sammen salene med publikumsarealer og andre rom. Under oppsyn av interiørarkitekt Tona Dalen er bygget fylt med gjenbrukte møbler og materialer.

 

Landskapsarkitektene i Asplan Viak ble engasjert for å finne en løsning på overvannsproblematikken. De trakk inn ekspertise fra forskningsinstitusjonen NIBIO, Protan, Ljono stauder og Bergknapp. Sammen etablerte de en eksperimentell takhage som ikke bare lagrer regnvann, men også bidrar til biologisk mangfold gjennom å dyrke fram planter basert på frø samlet inn fra øyene i Oslofjorden.

 

Etter fire års drift er det klart at Vega scene har klart å ta en viktig rolle i byens kulturliv. Hit strimler folk for å se kvalitetsfilmer, oppleve samtidsteater og få med seg boklanseringer, premierefester, valgvaker og quizkvelder.

 

Åpen og inviterende bygning

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur hyller Vega scene som en åpen og inkluderende møteplass som fyller mange gode formål.  

 

«Med nøye gjennomtenkt bruk av materialer, lys og rom, har arkitektene i Asplan Viak skapt en bygning med et karakterfylt uttrykk. Vi lar oss begeistre av hvordan den er tilpasset gatemiljøet. Når du går forbi, føler du deg invitert inn,» står det i jurykjennelsen.

 

Festiviteten: Reddet rivetruet praktbygg

Teaterscene. Rådhus. Rettsal. Festlokale. Bolig. Festiviteten har spilt mange roller i løpet av sin 230 år lange historie. I nyere tid har den stått tom, og forfallet har satt inn. Noen snakket om å jevne den gamle praktbygningen med jorden.

 

Larvik-patrioten Thore Liverød ville det annerledes. Sammen med MAD arkitekter gikk selskapet hans, Alfa eiendom, i dialog med kommunen. De ble enige om felles forventinger for Festiviteten, og for et symbolsk kronestykke ble eiendommen overdratt til nystiftede Gjenbrukshuset Festiviteten AS.

 

Tilstanden til bygningen var kritisk dårlig. Alt som kunne reddes, ble tatt vare på, reparert og tilbakeført. Mye måtte rives og reises på nytt. SANE interiørarkitekter ble trukket inn for både å løfte de historiske kvalitetene og legge til rette for nye funksjoner.

 

Engasjerte hele byen

Mye tid og ressurser ble brukt på å finne og bruke riktige materialer og farger. Nye bygningsdeler og detaljer ble utformet for å passe med Festivitetens særpreg og identitet. Interiørarkitekter og malermestre gikk sammen om å tilbakeføre den rike dekoren i festsalen. Samtidig ble hele byen bedt om hjelp for å spore opp antikke møbler, gjenbruksmaterialer og gamle fotografier og historier fra Festiviteten.

 

Resultatet er et smykke av et bygg, der de historiske kvalitetene er løftet fram og alle nye elementer spiller på lag med det gamle. Festiviteten byr på både kultur- og serveringslokaler, i tillegg til kontorlokaler.

 

I 2021, bare to år etter første spadetak, kunne nye Festiviteten åpne dørene for Larviks befolkning, akkurat i tide til byens 350-årsjubileum. Byen har fått sin gamle storstue tilbake – og byggebransjen har fått et skinnende eksempel på hvordan bærekraftig ombruk og tilbakeføring av historiske bygninger kan lønne seg.

 

«Stor samfunnsgevinst»

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler at prosjektet skaper forståelse for hvordan bygningsvern og håndverkstradisjoner kan bidra til bærekraft, både samfunnsmessig og miljømessig.

 

«Vi ønsker å løfte fram dette prosjektet fordi det viser den tydelige samfunnsgevinsten av vern, bevaring og ombruk. Arkitekter og utviklere har ikke bare gitt nytt liv til en bygning i forfall, men også gitt byen et samlingspunkt å være stolt av. Og vi synes det er flott at det har skjedd uten prangende virkemidler, men med dyp respekt for byggets identitet og funksjon,» står det i jurykjennelsen.

(Pressenytt)

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Finn mer informasjon om prosjektene her:

www.doga.no/festiviteten

www.doga.no/vega-scene

 

 

Bildetekster:

Vega Scene mottar DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Gitte Paulsbo

 

Gjenbrukshuset Festiviteten mottar DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Terje Svendsen

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Gjenbrukshuset Festiviteten, Siri Ulrikke Høye, suh@mad.no, mobil 45 06 66 83

* Vega Scene, Odd Øverdahl, odd.overdahl@asplanviak.no, mobil 46 62 36 50

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 22.02.2023 10:05
Teknisk løsning ZEVS AS