presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Fire nyskapende kulturprosjekter hylles

  Publisert: 15.11.2017 13:03 - av  Henning Poulsen
Et fornyet orkester. En oppsiktsvekkende utstillingsserie. Revitaliserte danseambassadører. En ny kulturell institusjon som løfter en hel bydel. Disse fire kulturprosjektene får nå utmerkelsen DOGA-merket 2017.

De prestisjefylte utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Kobler sammen utøvere og musikken

Med et 100-årsjubileum like rundt hjørnet ønsket Oslo-Filharmonien, et av Norges ledende orkester, å fornye sin visuelle identitet. Ved hjelp av Neue Design Studio har de nå fått en identitet som både er tidsriktig og tidløs, og som appellerer til yngre målgrupper så vel som dem over 60.

 

Merket-juryen berømmer Oslo-Filharmonien og Neue for å tenke nytt og innovativt: «Dette er mer enn en visuell profil – det er et helt typografisk system som kobler orkester med gjesteutøvere, musikkstykker eller komponister på en svært snedig og elegant måte,» skriver juryen i sin kjennelse.

 

Vellykket Munch-dialog

Alle har et forhold til verkene til billedkunstneren Edvard Munch, men kan man få e helt ny opplevelse ved å koble Munchs verker sammen med arbeider av andre kunstnere? Nå vet vi at svaret er ja, takket være utstillingsserien +Munch, en svært ambisiøs satsing av Munchmuseet – med god hjelp fra Snøhetta Brand Design.

 

Gjennom seks dialogutstillinger i perioden 2015-2017 ble Munch vist sammen med kunstnere som Bjarne Melgaard, Vincent van Gogh, Gustav Vigeland, Robert Mapplethorpe, Jasper Johns og Asger Jorn.

 

«Løsningen kjennetegnes av det vi vil kalle kreativt mot og vilje, med til dels radikale formgrep i lokalene til selve utstillingenes innhold og tematikk. Her har man jobbet helhetlig for å gjøre utstillingene til attraksjoner i seg selv, og det er et sterkt vitnemål om hva man kan få til når arkitekter, designere og kunstkuratorer jobber tverrfaglig med gjensidig respekt,» heter det i jurykjennelsen.

 

Skapte kulturelt samlingspunkt

I fjor vår fikk den stemoderlig behandlede bydelen Kvadraturen i Oslo en solid kulturell vitamininnsprøyting. Da åpnet nemlig Sentralen dørene. Stedet ble raskt et vibrant samlingspunkt, med scene og verksted for kulturproduksjon og sosialt entreprenørskap. I dag har nesten 400 mennesker fordelt på 150 organisasjoner har tilholdssted på Sentralen.

 

Juryen berømmer Sentralen Oslo og samarbeidspartnerne Metric Design, Atelier Oslo, og KIMA Arkitektur for hvordan de har fått nytt og gammelt til å henge sammen:

 

«Vi synes helheten og hele prosessen fremstår som veldig god, og er imponert over hvordan man har maktet å få det arkitektoniske, interiør, planløsning og grafisk profil til å henge sammen i en større helhet,» står det i jurykjennelsen.

 

Fikk egen dansefont

Dansens Hus, den nasjonale scenen for samtidsdans, jobber med å gjøre dans attraktivt og synlig i samfunnet. Imidlertid skjønte de at de behøvde å spisse sin egen merkevare. Neue Design Studio ble koblet på, og sammen med Dansens Hus har de utviklet en ny visuell identitet som blir lagt merke til

 

I jurykjennelsen skriverjuryen følgende: «Basert på fonten Dia fra Schick-Toikka har Neue laget en helt ny font for Dansens Hus som de kaller Dia Dans. Resultatet er en profil som er veldig gjenkjennelig og synlig, fungerer ypperlig i alle formater, digitale så vel som analoge, og gir Dansens Hus et distinkt uttrykk de er helt alene om.»

 

Løfter fram de beste

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket, og så mange som 49 tilfredsstilte de høye kravene som juryen stiller. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/doga-merket-2017/

 

 

Kontaktpersoner:

* Oslo-Filharmonien, Liv Beate Skavdahl, mobil 952 57 998

* Munchmuseet, Jon Ove Steihaug, mobil 917 36 849

* Dansens Hus, Karianne Skåre, mobil 970 91 199

* Sentralen Oslo, Martin Revheim, mobil 480 10 990

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Sentralen Oslo mottar DOGA-merket 2017. Foto: Thomas Ekström

 

Munchmuseet får DOGA-merket 2017 for dialogutstillingen +Munch. Foto: Munchmuseet/Vegard Kleven

 

Munchmuseet og Snøhetta får ros av juryen for formgrep i forbindelse med utstillingene. Foto: Snøhetta/Calle Huth

 

Oslo-Filharmonien har fått DOGA-merket 2017. Foto: Thomas Ekstrøm og Neue (program)

 

Dansens Hus har fått DOGA-merket 2017. Foto: Dansens Hus/Neue

 

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak sentralen_0012.jpg 18,37 kB (1000x667)
Bilde - vedlegg til sak munch_01.jpg 2,33 kB (2610x1740)
Bilde - vedlegg til sak OsloFilharmonien_01.jpg 1,94 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak dansens-hus.jpg 1,18 MB (3840x2160)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 13:03
Teknisk løsning ZEVS AS