presseticker

Skip to main content

Nominert til DOGA Hedersmerket:

Lydprosjekt i skolen nominert til høythengende hederspris

  Publisert: 07.03.2023 14:05 - av  Henning Poulsen

NOMINERT DUO. Kristin Brudeseth og Tina Mee Johnsen er nominert til DOGA Hedersmerket. Foto: AHO

HÆH? HVA SA LÆREREN? Lydstyrke hjelper skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

I TOPPKLASSE. Lydstyrke er design i toppklasse, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge. Foto: DOGA

Med prosjektet Lydstyrke vil Tina Mee Johnsen og Kristin Marie Brudeseth hjelpe barn i første- og andreklasse med hørevansker. Nå er de nominert til DOGA Hedersmerket.

Designduoen skal nå kjempe mot fire andre nyskapende prosjekter om den høythengende prisen: En hypermoderne og klimavennlig møbelfabrikk, et konsept som kobler digitale penger med bærekraftmål, et hus som forener viktig kultur og et uteområde utenom det vanlige.

 

De siste ukene har Design og arkitektur Norge offentliggjort hvem som får DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer i år. Blant disse 31 mottakerne har en fagtung jury plukket ut fem prosjekter som skiller seg ekstra ut. Disse er nå nominert til landets mest høythengende utmerkelse for design og arkitektur.

 

– Det krever svært mye bare å kvalifisere seg til DOGA-merkene våre. De som blir nominert til DOGA Hedersmerket, har noe helt spesielt ved seg. Dette er de ypperste design- og arkitektprosjektene vi har i Norge akkurat nå, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

DOGA Hedersmerket deles ut på DOGA i Oslo den 16. mars.

 

Tok med elever, foreldre og lærere på råd

Om lag 2500 elever i grunnskolen har nedsatt hørsel. Mange – særlig de som bruker talespråk – får ikke god nok tilrettelegging og oppfølging. Det kan gi problemer både faglig og sosialt.

 

Dette ønsker Kristin Marie Brudeseth fra Røyken og Tina Mee Johnsen fra Nes å gjøre noe med. I sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har de spilt på lag med elever, foreldre, lærere og spesialister for finne ut hvordan første- og andreklassinger med nedsatt hørsel kan inkluderes bedre i skolehverdagen.

 

Roper i mikrofonen

Da de to designstudentene spurte hørselshemmede barn om hvordan de har det på skolen, var tilbakemeldingen nedstemmende: Disse elevene føler seg verken sett eller hørt. Mange barn opplever at de selv må be læreren om å bruke mikrofon i timen, eller at medelever roper i den. En del blir gående alene i friminuttene, fordi de ikke klarer å følge leken og samspillet med klassekameratene.

 

Basert på denne innsikten gikk Brudeseth og Johnsen i gang med å lage et digitalt verktøy som skal styrke forståelse og kunnskap om hørsel blant både lærere og elever. De brukte designmetodikk for å involvere elever, foreldre, lærere samt spesialpedagoger fra Statped underveis i prosessen, slik at de var trygge på at prosjektet var på rett spor.

 

Resultatet er Lydstyrke, et verktøy som hjelper lærere og elever med å skape et inkluderende klassemiljø. Her deles kunnskap om hørsel på en pedagogisk måte, gjennom klasseøvelser, samskaping og historiefortelling. På den måten blir både voksne og klassekamerater blir mer bevisste, lærere blir tryggere i sin rolle og barn med nedsatt hørsel opplever å bli hørt.

 

Får ros for grundig løsning

Juryen for DOGA-merket nykommer roser Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen for å ta tak i en viktig samfunnsutfordring, og for at de foreslår et konsept med konkrete, gjennomtenkte og empatiske løsninger. 

 

«Vi er imponert av hvor grundig studentene har gått inn i problemstillingene og brukt designprosesser som et bærende element. Resultatet er en nydelig gjennomført oppgave med flotte illustrasjoner og en stil vi opplever som respektfull, emosjonell og sympatisk,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

 

Les mer om prosjektet her:

www.doga.no/merket-nykommer/lydstyrke

 

Les mer om DOGA Hedersmerket her:

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/doga-hedersmerket/

 

 

Bildetekster:

NOMINERT DUO. Kristin Brudeseth og Tina Mee Johnsen er nominert til DOGA Hedersmerket. Foto: AHO

 

HÆH? HVA SA LÆREREN? Lydstyrke hjelper skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

 

I TOPPKLASSE. Lydstyrke er design i toppklasse, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge. Foto: DOGA

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Lydstyrke, Tina Mee Johnsen, tinameejohnsen@gmail.com, mobil 94 85 05 97

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 07.03.2023 14:05
Teknisk løsning ZEVS AS