presseticker

Skip to main content

Læreprosjekt i tre dimensjoner får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 10:09 - av  Henning Poulsen
Et konsept for å bruke tredimensjonal teknologi i undervisningssammenheng er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Design og arkitektur i tre dimensjoner

I dag lærer barn og unge om arkitektur, design og kunst hovedsakelig gjennom todimensjonale bilder. Det kan true den fremtidige rekrutteringen til disse fagene.

 

SmartBird ønsker å koble den fysiske og digitale verden, slik at barns byggverk for eksempel kan forstørres, forminskes, fargelegges og bygges videre. Med K8 Industridesign som partner og medinvestor skal selskapet utforske hvordan tredimensjonal teknologi kan brukes i undervisningen.

 

Juryen mener prosjektet har potensial til å gi bedre læring i design- og arkitekturfagene, noe som på sikt kan styrke norsk konkurransekraft. Det teller også positivt at SmartBird allerede har et etablert læringsverktøy, Playuba-kortene, i porteføljen. Prosjektet får 508 500 i støtte.

 

Helse, mobilitet og bærekraft

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 10:09
Teknisk løsning ZEVS AS