presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Hjelper skolebarn med hørevansker – får talentpris

  Publisert: 01.03.2023 10:06 - av  Henning Poulsen

LYDSTYRKE. (f.v.)Tina Mee Johnsen og Kristin Brudeseth. Foto: AHO

HÆH? HVA SA LÆREREN? Tina Mee Johnsen og Kristin Brudeseth vil hjelpe skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Nå får de DOGA-merket nykommer for prosjektet Lydstyrke. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

De vil hindre at barn med hørevansker diskrimineres og holdes utenfor på skolen. Nå belønnes Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen med DOGA-merket nykommer.

– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

 

– Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.

 

DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.

 

Kan falle utenfor

Om lag 2500 elever i grunnskolen har nedsatt hørsel. Mange – særlig de som bruker talespråk – får ikke god nok tilrettelegging og oppfølging. Det kan gi problemer både faglig og sosialt.

 

Dette ønsker Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen å gjøre noe med. I sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har de spilt på lag med elever, foreldre, lærere og spesialister for finne ut hvordan første- og andreklassinger med nedsatt hørsel kan inkluderes bedre i skolehverdagen.

 

Føler seg ikke hørt

Da de to designstudentene spurte hørselshemmede barn om hvordan de har det på skolen, var tilbakemeldingen nedstemmende: Disse elevene føler seg verken sett eller hørt. Mange barn opplever at de selv må be læreren om å bruke mikrofon i timen. En del blir gående alene i friminuttene, fordi de ikke klarer å følge leken og samspillet med klassekameratene.

 

Basert på denne innsikten gikk Brudeseth og Johnsen i gang med å lage et digitalt verktøy som skal styrke forståelse og kunnskap om hørsel blant både lærere og elever. De brukte designmetodikk for å involvere elever, foreldre, lærere samt spesialpedagoger fra Statped underveis i prosessen, slik at de var trygge på at prosjektet var på rett spor.

 

Resultatet er Lydstyrke, et verktøy som hjelper lærere og elever med å skape et inkluderende klassemiljø. Her deles kunnskap om hørsel på en pedagogisk måte, gjennom klasseøvelser, samskaping og historiefortelling. På den måten blir både voksne og klassekamerater blir mer bevisste, lærere blir tryggere i sin rolle og barn med nedsatt hørsel opplever å bli hørt.

 

Empatisk svar på viktig spørsmål

Juryen for DOGA-merket nykommer roser Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen for å ta tak i en viktig samfunnsutfordring, og for at de foreslår et konsept med konkrete, gjennomtenkte og empatiske løsninger. 

 

«Vi er imponert av hvor grundig studentene har gått inn i problemstillingene og brukt designprosesser som et bærende element. Resultatet er en nydelig gjennomført oppgave med flotte illustrasjoner og en stil vi opplever som respektfull, emosjonell og sympatisk,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

Les mer om prosjektet her:

www.doga.no/merket-nykommer/lydstyrke

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Bildetekst:

HÆH? HVA SA LÆREREN? Tina Mee Johnsen og Kristin Brudeseth vil hjelpe skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Nå får de DOGA-merket nykommer for prosjektet Lydstyrke. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Lydstyrke, Tina Mee Johnsen, tinameejohnsen@gmail.com, mobil 94 85 05 97

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.03.2023 10:06
Teknisk løsning ZEVS AS