presseticker

Skip to main content

DOGA-merket:

Tre norske helseprosjekter får utmerkelser

  Publisert: 10.01.2019 12:36 - av  Henning Poulsen

I ettermiddag gis DOGA-merket til Exero Technologies og EGGS design. Foto: Lasse Farstad

 

Laerdal Medical mottar DOGA-merket på torsdag. Foto: Bernt Erik Rossavik

Helseutvalget og Bielke+Yang mottar også DOGA-merket. Foto: Bielke+Yang

Laerdal Medical vil at folk skal spille seg flinkere til å gi førstehjelp. Exero Technologies har laget et attraktivt hjelpemiddel for å få funksjonsnedsatte opp fra rullestolen. Helseutvalget bruker design for å få flere til å teste seg for seksuelt overførbare sykdommer. Nå får samtlige DOGA-merket.

Den prestisjetunge utmerkelsen blir delt ut til Laerdal Medical, Helseutvalget og Exero Technologies med designpartnere torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

 

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

 

– Vi bruker om lag 65 000 kroner i helseutgifter per innbygger i Norge. Det er avgjørende at tiltakene som settes i gang faktisk virker, og derfor får metodikk fra design og arkitektur en stadig viktigere rolle å spille i utviklingen av gode helsetjenester. Jeg synes det er gledelig å kunne løfte fram tre veldig spennende prosjekter fra denne sektoren, sier han.

 

Tester flere enn noensinne

Helseutvalget har som oppgave å bedre folks seksuelle helse og er spesielt rettet mot LHBT-gruppen. Dette gjøres blant annet gjennom tester for HIV og andre seksuelt overførbare sykdommer. Etter at utvalget lanserte sin nye profil har de nådd grupper det tidligere har vært vanskelig å få tak i. I dag testes flere enn noensinne.

 

DOGA-juryen roser Helseutvalget og Bielke+Yang for å skape en helhetlig og inviterende profil som makter å snakke om noe det ikke er enkelt å snakke om:

 

«Juryen falt pladask for Helseutvalgets nye logo. I all sin enkelhet uttrykker den både omsorg og helse, og de samme form- og fargemessige grepene er konsekvent videreført gjennom hele identiteten, som fremstår usedvanlig helhetlig på tvers av alle ulike flater,» står det i jurykjennelsen.

 

Resultatene taler for seg selv. Etter at det nye designet ble lansert opplevde Helseutvalget nesten en dobling i antall besøkende på nettsiden samt en mangedobling i henvendelser via chat, sms og e-post. I tillegg ble mer enn 1000 HIV-tester bestilt de første dagene etter lansering.

 

Kobler app og dukke

Én av 20 vil i løpet av livet være i en situasjon der de trenger ferdigheter innen hjerte- og lungeredning, ifølge Laerdal Medical. I slike liv-eller-død-situasjoner er det for sent å google seg fram til hvordan man skal opptre.

 

Juryen er imponert over CPR Race, og påpeker at samarbeidet med British Heart Foundation (BHF) og American Heart Association (AHA) betyr at konseptet har et betydelig kommersielt potensial:

 

«Det er smart og innsiktsfullt å øke motivasjonen for å lære livredning ved å introdusere gamification i koblingen mellom en app og en dukke. CPR Race følger i sporene til andre løsninger fra Laerdal Medical, som kjennetegnes ved smart bruk av designmetodikk,» heter det i juryens kjennelse.

 

Laerdal Medical har en målsetning om at en halv million flere liv skal reddes på verdensbasis årlig.

 

Får funksjonsnedsatte i aktivitet

Rigide og stigmatiserende hjelpemidler er en del av hverdagen for mange nordmenn med funksjonsnedsettelser. Derfor har Exero Technologies i samarbeid med EGGS design utviklet Spike, et aktivitetshjelpemiddel for personer som sitter i rullestol. Omfattende brukertesting og satsing på estetiske kvaliteter har gitt et produkt som utfordrer den tradisjonelle hjelpemiddeltankegangen.

 

«Her oppheves skillet mellom hjelpemiddel og sportsutstyr på en elegant og formsikker måte, og det hintes faktisk også om andre brukergrupper enn funksjonsnedsatte. Den knelende stillingen og smale hjulavstanden gir brukeren bedre kontakt med terrenget, og Spike håndterer både fortauskanter og grusveier med like stor selvfølgelighet. Dette skaper nye bevegelsesmuligheter og hjelper funksjonsnedsatte å være i aktivitet,» uttaler juryen.

 

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

Årets DOGA-dagen har fått navnet «Stay Human», og byr foruten overrekkelse av utmerkelser og hederspris på et sterkt faglig program. Blant annet vil den anerkjente designeren Michael Bierut fra USA snakke om hvordan design kan redde verden, mens utviklingssjef på Træna, Moa Bjørnson, og en visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya, Roar Svenning, skal diskutere hva store byer kan lære av små steder.

 

DOGA er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og legger til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no i dag.

 

Bilder fra prisoverrekkelsen legges ut fortløpende her: https://www.flickr.com/photos/doganorway/sets/72157674470733197

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen/

 

 

Kontaktpersoner:

* Laerdal Medical, Ole Martin Dahl, mobil 910 09 903

* Exero Technologies, Solveig Christensen, mobil 400 05 006

* EGGS design, Lasse Roxrud Farstad, mobil 970 27 244

* Helseutvalget, Aksel Overskott, mobil 917 97 951

* Bielke+Yang, Tone Sjåstad, mobil 930 61 265

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

I ettermiddag gis DOGA-merket til Exero Technologies og EGGS design. Foto: Lasse Farstad

 

Laerdal Medical mottar DOGA-merket på torsdag. Foto: Bernt Erik Rossavik

 

Helseutvalget og Bielke+Yang mottar også DOGA-merket. Foto: Bielke+Yang

 

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 1 spike4_lasse-farstad.jpg 1,34 MB (2500x1408)
Bilde - vedlegg til sak 1 02_cprrace_bernt-erik-rossavik.jpg 583,40 kB (2362x1575)
Bilde - vedlegg til sak 1 helseutvalget-09.jpg 2,16 MB (2851x1901)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.01.2019 12:36
Teknisk løsning ZEVS AS