presseticker

Skip to main content

To helseprosjekter får 890 000 i innovasjonsstøtte

  Publisert: 12.11.2018 07:19 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Independence Gear vil videreutvikle et hygienisk multiverktøy til å passe flere brukere. DNV GL ønsker å sikre bedre klinisk kunnskapsoverføring. Nå får de to helseprosjektene til sammen 890 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Hygienisk multiverktøy for dobesøk

I 2015 knakk sogningen Tord Are Meisterplass nakken i en skiulykke og ble lam fra brystet og ned. Han var ikke klar for å leve resten av livet med assisterte dobesøk hver dag, og derfor kom han opp med idéen som man i dag kaller Dignum.

 

Dignum ble skapt for å løse et konkret brukerbehov, men nå skal Independence Gear med designkompetanse fra Inventas ta et steg tilbake og utvikle et hygienisk multiverktøy som er relevant for en større brukergruppe. Blindern-selskapet får nå 370 000 kroner i innovasjonsmidler gjennom DIP for å jobbe mye tettere med brukerne under utviklingen.

 

Bedre klinisk rapportering

Sjeldne genetiske sykdommer rammer 1 av 17 mennesker. Gensekvensering har gjort diagnostisering mulig, men metoden møter flere formidlings- og kompetansebarrierer.

Sammen med EGGS design ønsker DNV GL å se på nye og effektive måter å kommunisere klinisk rapportering på. Høvik-selskapet vil samarbeide med avdelinger for klinisk genetikk og klinkere på universitetssykehus i Norge, Sverige og Danmark. Målet med prosjektet er et system som effektivt kommuniserer resultater av en gensekvenseringstest. Dette vil gi en nøyaktig kunnskapsoverføring som hjelper klinikeren med å tolke testresultater. Prosjektet mottar 520 000 kroner i DIP-støtte.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:19
Teknisk løsning ZEVS AS