presseticker

Skip to main content

DOGA-merket:

Priser design på barnas premisser

  Publisert: 10.01.2019 11:10 - av  Henning Poulsen

Plankejens og StudioGeist mottar DOGA-merket på torsdag. Foto: Ove Tøpfer

Plankejens bruker design for at byggesettene deres skal appellere like mye til barn og voksne. Bufdir benytter designmetodikk for å mekle ved samlivsbrudd. Nå får begge utmerkelsen DOGA-merket.

Den prestisjetunge utmerkelsen blir delt ut til Plankejens og StudioGeist samt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og EGGS design torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

 

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

 

– Dette er riktignok to vidt forskjellige prosjekter, men utgangspunktet ligger i familien og nære relasjoner. Jeg synes det er oppløftende å se hvordan design blir brukt for å bygge ned barrierer og skape bedre forståelse og samarbeid, sier han.

 

Flere avtaler ved samlivsbrudd

Alle samlivsbrudd er forskjellige og krever ulike løsninger, ikke minst med tanke på barna. Ett av virkemidlene i familiekonflikter er mekling. Bufdir har sammen med EGGS design brukt tjenestedesign for å utvikle en todelt meklingstjeneste: én for samlivsbrudd med høyt konfliktnivå og én for dem med lavt konfliktnivå.

 

Juryen roser Bufdir for å bruke tjenestedesign for å forbedre sine tjenester.

 

«Det at Bufdir tilbyr et differensiert meklingsforløp, kan potensielt redde både foreldre og barn fra varige sår. Prosessen har vært svært grundig, både med tanke på opplæring av ansatte og kursholdere og med tanke på den konkrete løsningen familiene skal benytte seg av. Dette viser nok en gang hvilken virkningsfull tilnærming tjenestedesign kan være når det gjelder å utforme tjenester som faktisk virker,» står det i jurykjennelsen.

 

Tjenesten ble testet i 2016 og 2017, og har ført til en økning i antall familier som benyttet seg av tiltak knyttet til opplegget. Hele 65 prosent fulgte mer enn én økt med veiledning, mot landsgjennomsnittet på 45 prosent. Blant familier med høyt konfliktnivå kom fire av ti fram til gjensidige avtaler, mot tre av ti tidligere.

 

«Uforstand å ikke premiere»

Familiebedriften Plankejens startet med en kreativ og engasjert bestefar med gode snekkerkunnskaper. Han savnet de gamle og solide trelekene han selv lekte med som liten. Derfor bestemte han seg for å lage leketøy som stimulerer til kreativitet, skaperglede og samspill mellom generasjonene.

 

Juryen er imponert over resultatet, og fremhever hvordan hver detalj i produktene er svært gjennomtenkt og passer inn i en helhet:

 

«Å lage leker som får barn og voksne til å samarbeide, er en flott idé. Når det gjøres med en så åpenbar kjærlighet og sans for detaljer, ville det vært uforstand i tjenesten å ikke premiere arbeidet,» skriver juryen.

 

Byggesettene fra Fredrikstad-bedriften settes sammen av solide deler i ubehandlet treverk, og kan både bygges og lekes med. Trelekene leveres i trekasser som kan brukes som skattekiste eller henges på veggen

 

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

 

Årets DOGA-dagen har fått navnet «Stay Human», og byr foruten overrekkelse av utmerkelser og hederspris på et sterkt faglig program. Blant annet vil den anerkjente designeren Michael Bierut fra USA snakke om hvordan design kan redde verden, mens utviklingssjef på Træna, Moa Bjørnson, og en visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya, Roar Svenning, skal diskutere hva store byer kan lære av små steder.

 

DOGA er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og legger til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no i dag.

 

Bilder fra prisoverrekkelsen legges ut fortløpende her: https://www.flickr.com/photos/doganorway/sets/72157674470733197

 

Mer informasjon om arrangementet og utmerkelsene her: https://doga.no/kalender/dagen/

 

 

Kontaktpersoner:

* Plankejens, Geir Borgersen, mobil 906 26 392

* StudioGeist, Tord Sandholt, mobil 926 46 007

* Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Wenche Mobråten, mobil 466 16 098

* EGGS design, Marte Grevsgard, mobil 917 74 683

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Plankejens og StudioGeist mottar DOGA-merket på torsdag. Foto: Ove Tøpfer

 

Bufdir og EGGS design får DOGA-merket på torsdag. Foto: Åshild Herdlevær

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.01.2019 11:10
Teknisk løsning ZEVS AS