presseticker

Skip to main content

Design Effekt 2010:

Nytt postsystem mot vonde rygger

  Publisert: 29.11.2010 07:00 - av  Henning Poulsen

EFFEKTEN AV DESIGN. – Ved å jobbe strategisk med design kan bedrifter bli morgendagens vinnere i den stadig tøffere og mer globaliserte kampen om kundene, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd, som delte ut prisen Design Effekt. Foto: Erlend Sæteren

Oslo: Færre slitasjeskader og lavere sykefravær ble resultatet da Posten fikk nytt lastbærersystem. Nå har det statseide selskapet fått utmerkelsen ”Design Effekt”.

Utmerkelsen ble overrakt Posten og designbyrået Inventas under Næringslivsdagen 2010, som ble arrangert av Norsk Designråd. Juryen, som utelukkende besto av representanter fra næringslivet, vurderte lønnsomheten og resultatene i totalt 18 søknader, og 12 av disse ble tildelt utmerkelsen.

 

Skader og ryggplager

I 2004 sto Posten overfor en betydelig utfordring på HMS, med mange belastningsskader og ryggplager på grunn av repetisjonsarbeid, tunge løft og ukurante arbeidsstillinger. Med dette utgangspunktet satte de seg ned med designbyrået Inventas for å utvikle et nytt system for lasting og håndtering av post.

 

Industridesigner Morten Wexels Riser i Inventas forteller at kassene som posten ble fraktet i var større enn de behøvde å være, og de ble fraktet med en ståltralle som både var både stor og tung – nærmere 85 kilo.

 

– Trallen var konstruert slik at noen av kassene sto vridd i forhold til resten, noe som betydde at medarbeiderne måtte vri kroppen under på- og avlastning. Ofte måtte kassene løftes en ekstra gang for å finne merkingen som fortalte hvor i landet kassen skulle, beskriver Wexels Riser.

 

God postergonomi

De nye kassene er bygd etter legoprinsippet og kan stables over og ved siden av hverandre , og de gir riktigere arbeidsbelastning og færre løft langt fra kropp. All merking står på én og samme side, slik at det er enkelt å finne ut hvor kassen skal. Den tunge ståltrallen er erstattet med en plastpall som veier 10 kilo.

 

I tillegg er arbeidslokalene, som tidligere kunne være uoversiktlige på grunn av alle kassene og trallene, nå ryddigere, hyggeligere og tryggere. Det har blitt mer plass i lokalene.

 

Gjennomtenkt design

Wexels Riser mener Posten går foran som et godt eksempel med sitt nye lastbærersystem, og at andre bedrifter og næringer kan hente inspirasjon når de selv skal jobbe med HMS-tiltak på arbeidsplassen.

 

– Stikkordet er gjennomtenkt. Når du har produkter og løsninger som er tilpasset brukerne og arbeidsoppgavene, er effekten ofte både færre ulykker og lavere sykefravær, påpeker han.

 

Premie på bunnlinjen

Siden november 2006 har lastbærerne vært i bruk i alle ledd i Posten. Det nye systemet sparer ikke bare de ansattes helse, men gir også en solid gevinst på bunnlinjen. – Vi har redusert våre årlige logistikkostnader med 15 millioner kroner. Samtidig sparer vi også miljøet for CO2-utslipp, forteller Cathrine Laksfoss i Posten Norge.

(Pressenytt)

 

Last ned jurykjennelsen her:

* Posten Norge: http://www.norskdesign.no/mottakere/posten-lastbaerersystem-article16123-8534.html

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Designråd, prosjektleder Marte Grevsgard, tlf. 23 29 25 55, mobil 917 74 683

* Norsk Designråd, FoU- og innovasjonsdirektør Skule Storheill, tlf. 23 29 25 54, mobil 901 03 361

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, tlf. 23 29 25 57, mobil 907 65 971

* Inventas, Morten Wexels Riser, mobil 980 39 403

* Posten Norge AS, vakthavende pressekontakt, mobil 951 48 000

 

Faktaboks:

Postens lastbærersystem:

* Lastbærerne er selve grunndelen i verdikjeden til Posten, og det var et behov for å gjøre denne mer ergonomisk og systemet mer effektivt.

* Prosjektet for utvikling av ny lastbærer ble igangsatt i 2004.

* Unik ergonomi letter hverdagen for Postens 14 000 ansatte.

* Den store innovasjonen ligger i legoprinsippet, som gjør det mulig med samlasting av både brev og pakker.

* Kassettene kan håndteres manuelt av budene og automatisk i produksjonen.

* Det er utviklet en spesialtralle for manuell flytting av standard paller, og sikrer samspill mellom logistikkutstyr og manuelt arbeid.

* Resultatet er enklere håndtering, færre manuelle repetisjoner, mindre transport, lagerkostnader, færre omlastinger og reparasjoner. Til sammen gir det en besparelse på omtrent 15 millioner årlig.

* Store reduksjoner i transportvolum gir betydelig mindre CO2-utslipp, partikkelstøv og drivstofforbruk

 

 

Design er lønnsomt!

 

Disse 12 bedriftene mottok utmerkelsen Design Effekt 2010. Samtlige har bevist at strategisk satsing på design gir positivt utslag på bunnlinjen:

 

Nille – har opplevd vekst på alle områder etter gjennomgripende modernisering og ny identitet. Totalsalget vokste med 67 prosent, antall kunder økte 21 prosent og omsetning per kunde økte med 37 prosent. Designbyrå er New Store Europe.

 

Lerum Konserves – har oppnådd 87 prosent andel av total markedsvekst for syltetøy/marmelade etter relansering av Lerums Utvalde. Designbyrå er Tangram Design.

 

Posten Norge – omdømmet steg 13 plasser, fra 25. plass til 12. plass, etter lansering av ny visuell identitet for Bring og Posten. Designbyrå er GROW.

 

American Bistro Scandinavia – har økt salget med 33 prosent, noe som ga omsetning på 235 000 kroner per stol etter redesign av totalkonseptet for TGI Fridays Karl Johan. Designbyrå er RISS.

 

Fjordland – har hatt en verdivekst på 276 prosent, 20,9 millioner forbrukerkroner, etter relansering av dessertyoghurtmerket Yoplait L’amour. Designbyrå er Strømme Throndsen Design.

 

Litago og Tine – økte salget med 115 prosent etter relansering av Litago Drikke. Designbyrå er Tangram Design.

 

Norsk Caravan Club – økte annonsesalget med 225 prosent med ny visuell identitet. Designbyrå er Mission.

 

OsteCompagniet – snudde nedgang til oppgang ved å relansere blåmuggostene. Designbyrå er Dinamo Design.

 

Posten Norge – reduserte årlige logistikkostnader med 15 millioner kroner, fikk ned sykefraværet og reduserte CO2-utslippene etter utvikling av nytt lastbærersystem. Designbyrå er Inventas Trondheim.

 

Håg – snudde nedgang til oppgang ved å redesigne Håg Credo. Designbyrå er Peter Opsvik.

 

Thon Hotels – har økt omsetning på nett med 54 prosent etter lansering av nye nettsider og ny bookingløsning på nett. Designbyrå er Logica Norge.

 

Unil – har omsatt for 65 millioner kroner på 8 måneder etter lansering av serien Jacobs Utvalgte. Designbyrå er Strømme Throndsen Design.

 

 

 

Dette er Design Effekt

* Tildeles designprosjekter der det er tydelig dokumentert årsak og virkning mellom design og prosjektets suksess.

* Arrangeres av Norsk Designråd, som har som formål å inspirere og bidra til at norsk næringsliv investerer i design i sin forretningsutvikling.

* Deles ut årlig under Næringslivsdagen, som i år ble arrangert 20. oktober.

* Årets jury ble ledet av Katinka von der Lippe (design- og R&D-sjef i Think) og besto for øvrig av Harald Barfod (markedsdirektør i Peppes Pizza), Sverre Høven (kommersiell direktør for Flytoget), Jens Herman Ruge (jurist i Patentstyret), Øyvind Lilaas (administrerende direktør for Lilaas), Hane Skullerud Alexandersen (marketingdirektør i Raise AS, i studiepermisjon) og Karen Onsanger (konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar i Hafslund).

* Utmerkelsen er utviklet etter modell av Design Effectiveness Award (DEA).

* For mer informasjon om Design Effekt: http://www.norskdesign.no/design-effekt/category8008.html

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Marte_Posten-hovedbilde3.jpg 26,64 kB (1200x1723)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.11.2010 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS