presseticker

Skip to main content

Millioner til helseinnovasjoner

  Publisert: 20.10.2021 12:02 - av  Henning Poulsen

ROBOT PÅ SYKEHJEMMET. PPM Robotics skal bruke designmetodikk for å skape en psykososial robot. Foto/Ill.: PPM Robotics

UTADVENDT HELSE. DIPS mottar 550 000 kroner i innovasjonsstøtte. Illustrasjonsfoto: DIPS

BEDRE FOR BRUKERNE. NITO ortopedi vil skape bedre opplevelser for pasienter. Foto: NITO

Oslo: Bedre kvinnehelse. Smartere helseroboter. Mer helhetlige helsetjenester. Enklere ortopedi. Urbane eldreboliger. Disse fem prosjektene mottar innovasjonsmidler fra DOGA i år.

– Dette er nyskaping tuftet på brukernes behov. Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, og kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk næringsliv, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet.

 

Prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA) har mottatt svært mange søknader om innovasjonsmidler i år.

 

– Vi merker et høyt trykk fra bedrifter og organisasjoner over hele landet. Denne gangen er det 21 mottakere, og vi måtte si nei til mange gode søknader. Jeg er imponert over kvaliteten og modenheten i prosjektene, sier hun.

 

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

 

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.

 

Flere helseprosjekter

De 20 prosjektene som overlevde tre tøffe juryeringsrunder, strekker seg over en rekke bransjer og temaer. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Helse- og velferdsteknologi er et område med mange innovasjonsvillige aktører, og dét ser vi på søknadsbunkene. Med en stadig eldre befolkning trenger vi å løse oppgavene i helsesektor på en bedre måte. Ved hjelp av designdrevet innovasjon kan de finne nye og bedre svar på svært aktuelle problemstillinger. I år gir vi DIP-midler til fem sterke søknader innenfor dette feltet, sier hun.

 

Her er de fem helseprosjektene som får midler fra DIP i 2021:

 

Helhetlige helsetjenester hjem til deg

Sykehusene er i endring. Fremover skal stadig mer pasientoppfølging skje hjemme. Dessverre henger ikke de digitale løsningene sammen, noe som gjør det vanskelig for de forskjellige helsetjenestene og -foretakene å samarbeide.

 

Dette ønsker DIPS, som leverer elektronisk pasientjournal og administrasjonssystemer til de fleste sykehusene i Norge, å gjøre noe med. Målet er å skape en helhetlig løsning som setter pasienten i sentrum. Prosjektet «Det utadvendte sykehus» handler om et økosystem av bygninger, teknologi, arbeidsprosesser og kompetanse. Gjennom en designdrevet prosess ønsker DIPS å ta en sentral rolle i denne utviklingen.

 

Juryen kaller «Det utadvendte sykehus» et prosjekt med en soleklar problemstilling og et svært åpent løsningsrom. En god problemstilling er avgjørende i designdrevet innovasjon, og derfor et viktig kriterium i DIP. I stedet for å gå rett på løsning, handler designdrevet innovasjon om å identifisere det rette problemet først. Juryen mener dette kan bli et referanseprosjekt av de sjeldne.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Psykososial helserobot

Flere eldre innbyggere og mangel på arbeidskraft setter helse- og omsorgssektoren under stort press. Det har derfor lenge vært snakk om robotenes inntog på sykehjemmene, men så langt har ikke teknologien vært god nok til å jobbe på pasientenes premisser.

 

PPM Robotics vil utvikle en ny type servicerobot for sykehjem. Ved hjelp av kunstige psykososiale evner og kroppsspråk skal roboten kunne tilpasse sin adferd etter pasientens personlighet og demensgrad, og dermed kunne både aktivere og samarbeide med pasientene. Prosjektet skal gjennomføres sammen med designbyrået Inventas.

 

Juryen tror prosjekter gir mulige svar på vanskelige spørsmål knyttet til å innføre robotteknologi i helsesektoren. De mener at utviklingen av serviceroboten «ZatSuYoũ» kan bli et forbildeprosjekt for hele bransjen, og gir 500 000 i støtte.

 

Urbane, helhetlige eldreboliger

Vi blir stadig eldre i Norge. Fram mot 2040 vil antall 85-åringer dobles, ifølge Statistisk sentralbyrå. Derfor jobber det offentlige nå for at stadig flere av oss skal bo hjemme når vi blir gamle.

 

Selmer Eiendom sitter på en sentral tomt på Skøyen, vest i Oslo. De ønsker å utvikle konsepter for såkalte multigenerasjonsboliger i et urbant miljø. De skal få hjelp av designbyrået Stryde til å skape boliger som vever sammen naboskap, nærmiljø og tjenestetilbud.

 

Et helhetlig perspektiv og en åpen tilnærming er avgjørende for å lykkes med designdrevet innovasjon. I sin uttalelse skriver juryen at prosjektet har et helhetlig perspektiv på bygging av eldreboliger, og at Selmer Eiendom er villig til å tenke langt ut over det som er utbyggers tradisjonelle rolle. Prosjektet får 550 000 kroner i støtte.

 

Gir kvinner kontroll over helsa

En rekke studier viser at forskning på kvinners helseproblemer har store mangler. Mange kvinner opplever også kunnskapsmangel og bagatellisering av sine plager i møte med helsevesenet.

 

Dette ønsker Preforma og designbyrået Feed å gjøre noe med. Med prosjektet «Kvinnehelse med kvinnen i fokus» skal kvinner få tilgang til digitale kartleggingsverktøy for kvinnehelserelaterte problemstillinger. På den måten kan kvinner ta bedre kontroll på egen helse. Verktøyet vil utvikles i samarbeid med spesialister i gynekologi. Målet er å skape en løsning som gir kvinner eierskap til egen helse, slik at de kan stille sterkere i møte med helsevesenet.

 

Juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og er et godt eksempel på hvordan designdrevet innovasjon kan bidra til å løse reelle samfunnsutfordringer.

 

Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler.

 

Transformerer ortopedibransjen

Ortopediteknikk er et svært komplisert fag, ofte mer komplekst enn hva mange tror. Det handler om proteser, fottøy og skinner, og pasientene som mottar hjelpemidlene er mellom 2 og 100 år. Problemstillingene pasientene opplever er svært varierte, og kan ofte kreve mye prøving og feiling før det blir bra for pasientene. Denne prosessen kan oppleves som stressende og ubehagelig for pasientene mens det står på.

 

Fagutvalget i NITO ortopedi står bak prosjektet «Fremtidens hjelpemiddelutvikling», hvor målet er å utvikle bedre brukeropplevelser for pasienter som mottar ortopediske hjelpemidler. Sammen med designbyrået Inventas skal fagutvalget gjennomgå dagens brukeropplevelse og ta i bruk en designdrevet innovasjonsprosess for å gjøre opplevelsen bedre for både pasient og behandler.

 

Design handler om å løse virkelige problemer for virkelige mennesker ved å sette brukeren i sentrum. Ifølge juryen kan prosjektet til NITO ortopedi ha stor spredningseffekt, og bidra til å transformere en hel bransje. Prosjektet mottar 200 000 kroner i DIP-midler.

 

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

FAKTABOKS

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 89 millioner kroner til totalt 226 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

TRÅKKER TIL. Anne Elisabeth Bull (t.v.) i DOGA deler ut 9 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Her med representanter for prosjektet Hverdagsmaskinen - Anders Hansen i Whee!, og Kari Anne Solfjeld Eid fra Hoi. Foto: Sverre Christian Jarild

 

LØNNSOM DESIGN. – Designdrevet innovasjon danner utgangpunkt for mer lønnsomme og bærekraftige produkter og tjenester, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) i Næringsdepartementet. Foto: NFD

 

UTADVENDT HELSE. DIPS mottar 550 000 kroner i innovasjonsstøtte. Illustrasjonsfoto: DIPS

 

ROBOT PÅ SYKEHJEMMET. PPM Robotics skal bruke designmetodikk for å skape en psykososial robot. Foto/Ill.: PPM Robotics

 

BEDRE FOR BRUKERNE. NITO ortopedi vil skape bedre opplevelser for pasienter. Foto: NITO

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak ZatSuYou3.jpg 130,04 kB (1920x1080)
Bilde - vedlegg til sak DIPS helsearbeidere.jpg 195,56 kB (1874x1249)
Bilde - vedlegg til sak NITO eksempelbilde.JPG 1,21 MB (2664x3204)
Bilde - vedlegg til sak 1. hovedbilde foto Sverre Jarild.jpg 12,08 MB (6345x4119)
Bilde - vedlegg til sak Halvard Ingebrigtsen 2.JPG 1,72 MB (4283x3058)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 20.10.2021 12:02
Teknisk løsning ZEVS AS