presseticker

Skip to main content

Innovasjonsstøtte til søvn, luft og selvhjelp

  Publisert: 23.01.2017 07:32 - av  Henning Poulsen

LEASING AV BARNEKLÆR. Ett av DIP-prosjektene som får støtte skal utvikle et leasingskonsept for klær og utstyr, rettet mot blant annet småbarnsfamilier. På bildet marin designer Eva Futing i Helly Hansen og Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Mittet vil la folk ta kontroll over luftkvaliteten innendørs. Wonderland vil hjelpe kunder med søvnproblemer. AssiTech vil gå nye veier for å gjøre pleietrengende som bor hjemme mest mulig selvhjulpne. Nå får de tre selskapene nesten 1,4 millioner kroner i innovasjonsstøtte.

Å sove godt er avgjørende for livskvaliteten. Forskning viser at mangel på søvn er i ferd med å bli et folkehelseproblem. Sammen med designbyrået Inventas har sengeprodusenten Wonderland fått 540 000 kroner i støtte for å utrede og utvikle nye tjenester omkring søvn.

 

– Vi jobber kontinuerlig for å tilby kundene best mulig søvn og velvære. Dette krever nytenkning og innovasjon. Tradisjonelt har søvn handlet om produkter som seng og madrass. Vi ønsker å tilnærme oss søvn på en helhetlig måte. Ved å bli kjent med forbrukers vaner og søvnadferd, kan Wonderland tilby nye tjenester og produkter tilpasset individuelle behov, sier Arne Ove Grøvdal, innovasjonssjef i Wonderland.

 

Inneklimaprodusent «lufter» blikket

Ventilasjonsfiltre er et usynlig og ukjent produkt for folk flest. Likevel har de stor betydning for inneklima og helsen til de som oppholder seg innendørs. Hittil har innsatsen i bransjen i stor grad vært rettet mot materialteknologi. Nå skal familiebedriften Mittet sette i gang et omfattende innovasjonsprosjekt der ett av målene er å gi folk mer innsikt i og kontroll over luftkvaliteten der de oppholder seg.

 

– Midlene fra DIP gjør at vi kan trekke inn nye og andre ressurser i prosjektet vårt. På den måten håper vi å komme opp med en helhetlig tilnærming for å ta kontroll over luftkvaliteten i alle slags bygninger, sier Arve Øverås i Mittet AS.

 

Designbyrået Inventas er samarbeidspartner i prosjektet, som har fått tilsagn om 380 000 kroner i støtte.

 

En hjelpende hånd til selvhjelp

Gjennom AssiStep, en trappeassistent for eldre, har AssiTech gjort stor suksess i markedet for omsorgsteknologi i Norge. Selskapet med hovedkontor i Trondheim ønsker nå å finne nye forretningsområder som passer med filosofien om at pleietrengende skal få hjelp til å gjøre mest mulig selv.

 

– Vi blir stadig flere eldre i Norge, og derfor er vi nødt til å løse omsorgsoppgavene på en mer effektiv måte enn før. Hverdagsrehabilitering er blitt en ny tilnærming i kommunene, der tverrfaglige team med terapeuter hjelper hjemmeboende med å løse utfordringer for egen maskin, forteller Halvor Wold, daglig leder i AssiTech, som har fått 450 000 kroner i prosjektstøtte.

 

Gir 7,5 millioner til idéutvikling

Dette er åttende gang det deles ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). 7,5 millioner kroner går til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen i 16 norske innovasjonsprosjekter. Pengene skal brukes til å prøve ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk.

 

Øker konkurransekraften til næringslivet

Ifølge Anne E. Bull, rådgiver ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), gir årets utvalgte prosjekter et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

 

– Målet er å øke konkurransekraften i norsk næringsliv gjennom å utvikle nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer. I år har vi valgt ut en rekke spennende prosjekter innen blant annet bærekraft, velferdsteknologi, forretningsutvikling og havbruk, sier hun.

 

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 56 millioner kroner til 134 prosjekter.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* DOGA, rådgiver DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* Mittet, markedssjef Arne Øverås, mobil 48 99 93 93

* Wonderland, innovasjonssjef Arne Ove Grøvdal, mobil 90 87 72 31

* AssiTech, markedssjef Eirik Medbø, mobil 40 86 31 98

 

 

 

 

Bildetekst:

LEASING AV BARNEKLÆR. Ett av DIP-prosjektene som får støtte skal utvikle et leasingskonsept for klær og utstyr, rettet mot blant annet småbarnsfamilier. På bildet marin designer Eva Futing i Helly Hansen og Mads Bruun Høy i Æra Strategic Innovation. Foto: Johnny Syversen

Her er årets DIP-prosjekter:

* Assitech - «Behovsstudie hverdagsrehabilitering»

* Helly Hansen - «Lease the oufit»

* Kongsberg Maritime - «Tryggere akvakulturoperasjoner med offshoreteknologi»

* Lyse AS - «Interaksjon med TV i en velferdssetting»

* Martime Cleantech - «Fremtidens servicebåter for oppdrettsnæringen»

* Mittet AS - «Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler»

* Norsk Gjenvinning - «Til låns»

* Norsvin - «Svinaktig god lønnsomhet»

* Oslo Bysykkel - «Bysykkeloptimering»

* Pubgene - «Forenkling av kompleks medisinsk informasjon for forbedret diagnostikk og behandling»

* Reemsys AS - «Redning av spedbarn i nød»

* Respinor AS - «Nytt diagnostisk utstyr for overvåkning av mellomgulvbevegelser.

* Tjelbergodden Rensefisk - «Skånsom og effektive renholdsverktøy for kar»

* Trilobite Microsystems - «Bruk av nanoteknologi for rensing av ballastvann til skip»

* Unisport Scandinavia - «Nye forretningsmuligheter og økte inntekter innen publikumsrettet idrett»

* Wonderland - «Søvn som tjeneste»

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 01 DIP HH Johnny Syversen jan17.jpg 19,94 kB (5760x3840)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 23.01.2017 07:32
Teknisk løsning ZEVS AS