presseticker

Skip to main content

Fem helseprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 09:59 - av  Henning Poulsen

JUBLER. LifePlanner og Kolbrun Retorikk jubler over DIP-støtten. Foto: Privat

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner skal utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

Oslo: Disse fem helserelaterte prosjektene er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Bedre nakkestabilisering

Får du en alvorlig nakke- eller ryggskade, må du flyttes opptil seks ganger før du ligger på behandlingsbordet. Samtidig er utstyret ambulansepersonell bruker i dag krevende å få på plass i en hektisk situasjon.

 

Spine Rescue og designbyrået Inventas ønsker å utvikle et verktøy som stabiliserer nakke og rygg. Utstyret skal være enkelt og intuitivt å bruke selv for personell med liten erfaring.

 

Juryen synes prosjektet er både godt gjennomtenkt og ikke minst rimelig, og at det potensielt kan gi svært gode løsninger for nakkeskadepasienter. Prosjektet får 150 000 kroner i støtte.

 

Holder liv i kreftcellene

Gode vevsprøver er avgjørende for at en kreftpasient skal få riktig medisin og behandling. Tradisjonelt brukes formalin og parafin for å konservere prøven før den fraktes fra operasjonssalen til laboratoriet.

 

Bioteknologiselskapet Seald mener det er bedre å sende levende vevsprøver til laboratoriet. Med hjelp fra Inventas vil de nå bruke designmetodikk for å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

 

Juryen synes det er en spennende innfallsvinkel å teste medisiner på levende kreftceller, og ser ikke bort fra at det ferdige konseptet kan ha et globalt potensial. Prosjektet får 495 000 kroner.

 

Bedre hjelpemidler gir mer aktivitet

Dårlig funksjonell og estetisk design gjør at mange funksjonsnedsatte kvier seg for å bruke aktivitetshjelpemidler. Bedre utstyr kan føre til høyere deltakelse i samfunnet, tror Exero Technologies.

 

Nå ønsker den norske produsenten å skape et nytt hjelpemiddel som bidrar til økt aktivitet og deltakelse og som gir brukeren selvtillit gjennom et estetisk godt design. EGGS Design blir garantist for at DIP-prosjektet forankres i reelle brukerbehov og –utfordringer.

 

Juryen mener prosjektet har potensial for nyttig og spennende innovasjon i en nokså traust bransje. Prosjektet får 466 600 kroner i DIP-støtte.

 

Vil løse globalt doproblem

Vanntoaletter er en svært lite bærekraftig løsning på steder der drikkevann er mangelvare. En stor del av verdens befolkning mangler hygieniske toalettfasiliteter. Behovet for dobesøk gir også hodebry ved mange turistattraksjoner i avsidesliggende og lite utbygde strøk.

 

Cinderella, en leverandør av miljøvennlige forbrenningstoaletter, ønsker å tilpasse løsningene sine til offentlig bruk. Sammen med Inventas skal de bruke en designtilnærming for å se på alt fra installasjon, vedlikehold og service til økonomi og miljø, og til og med digitalisering og sensorbruk.

 

Prosjektet får nå 652 000 kroner i støtte gjennom DIP-programmet. I juryvurderingen heter det at prosjektet vil kunne utvide Cinderellas globale markedspotensial dramatisk.

 

Plattformen som samler det viktige i livet

En stor og økende del av livene våre leves digitalt. Vi lagrer fotoalbumene våre i skyen, skriver og mottar epost, kommuniserer i sosiale medier og ordner med abonnementsavtaler og klubbmedlemskap på nett. Men hvordan holder vi oversikt over alt som er viktig i livene våre? Og hva skjer med alt dette når vi dør eller blir alvorlig syke?

 

LifePlanner, et gründerselskap lokalisert i Bergen og Oslo, ønsker å utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv og samle alt på ett sted. Det blir et verktøy for alle – fra ungdommen som flytter hjemmefra til den etterlatte som håndterer det praktiske rundt et dødsfall.

 

Sammen skal LifePlanner-teamet og designerne i Kolbrun Retorikk bli kjent med brukeren. De skal skaffeinnsikt i hvilken verdi LifePlanner kan ha ved alderdom, sykdom og dødsfall, både for brukeren selv og for pårørende og etterlatte.

 

Juryen vurderer prosjektets innovasjonsmuligheter som svært store. LifePlanner får 500 000 kroner i støtte for å implementere en designdrevet tilnærming til prosjektet.

 

Helse, miljø, mobilitet

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

JUBLER. LifePlanner og Kolbrun Retorikk jubler over DIP-støtten. Foto: Privat

 

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner skal utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 09:59
Teknisk løsning ZEVS AS