presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer 2017:

Hyller helhetlig turplanlegger

  Publisert: 15.11.2017 12:00 - av  Henning Poulsen
En ung designer står bak et turkonsept som kombinerer papir og skjerm. Nå får han DOGA-merket nykommer 2017.

Utmerkelsen deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

Morten Håvik har levert en bacheloroppgave utenom det vanlige ved Westerdals. Han har nemlig laget et planleggingskonsept som kombinerer analoge turkart med digital sanntidsinformasjon fra ulike vær- og karttjenester på nett. Resultatet er «Punkt Kartserie», en helhetlig tilnærming til turplanlegging.

 

I sin uttalelse skriver juryen at kartserien både er innovativ og gjennomarbeidet:

 

«Vi liker spesielt godt hvordan han med innsikt og respekt for begge flatene har behandlet interaksjonen mellom papir og skjerm, og hvordan Punkt inviterer til å leke med destinasjoner, avstander og ruter. Dette er også et bachelorprosjekt og føyer seg inn i rekken av dyktige unge designere som gjør oss optimistiske med tanke på rekrutteringen til faget,» står det i vurderingen.

 

Ny-gammelt talentmerke

DOGA-merket nykommer erstatter i år prisen Unge talenter, og deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

 

– Juryen var imponert over årets søknader. De er gjennomarbeidede, favner vidt og holder høy kvalitet. Dette er utøvere som vil sette sitt preg på bransjen i mange år fremover, sier Caroline Olsson, som er prosjektleder for DOGA-merket nykommer.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om utmerkelsene her: https://doga.no/Aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Kontaktpersoner:

* Morten Håvik, mobil 932 99 809

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Caroline Olsson, mobil 916 24 612

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekst:

Morten Håvik har fått DOGA-merket nykommer 2017 for Kartserien Punkt. Foto: Morten Håvik


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:00
Teknisk løsning ZEVS AS