presseticker

Skip to main content

Grønnere Svalbard-turisme og bedre museumsbesøk får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 14:19 - av  Henning Poulsen

FORLENGER OPPHOLDET. Det er bedre for klimaet at turister forlenger oppholdet. Nå skal Visit Svalbard finne ut hvordan de skal få dette til. Foto: Håkon Daae Brensholm

MUSEAL NYSKAPING. Kunstsilo ønsker å skape bedre museumsopplevelser. Illustrasjon: Kunstsilo

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Visit Svalbard vil bruke designmetodikk for å få turister til å forlenge oppholdet. Kunstsilo i Kristiansand skal satse på individuelle museumsopplevelser. Nå får de to reiselivsprosjektene mer enn 1,1 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Kunstsilo og Visit Svalbard er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Kunstsilo: Individuelle museumsopplevelser

Sier du «museum» til en tilfeldig person på gata, er sjansen stor for at hen vil tenke på støvete glassmontre og plansjer med tørr tekst. Kan et museum faktisk engasjere individuelle besøkende på deres egne premisser?

 

Ja, mener Kunstsilo, tidligere kjent som Sørlandets kunstmuseum. I forbindelse med flytting til prisbelønte og mye omtalte lokaler i Kristiansand, ønsker de også å flytte grenser for hva et museum kan være.

 

Derfor går de nå i gang med et designdrevet innovasjonsprosjekt ledet av designkonsulenter fra PwC. Prosjektet skal finne nye formidlingsmetoder som gir bedre og mer tilpassede kunstopplevelser, uten at det blir altfor store inngrep i selve utstillingsrommet.

 

Ved å skape opplevelser som gjør at publikum ser verden med nye øyne, er målet at minst 80 prosent av dem kommer tilbake.

 

Juryen mener prosjektet har høy formidlingsverdi og stort spredningspotensial i museumssektoren.

 

«Prosjektet har en nyskapende tilnærming i bruk av tjenesteinnovasjon og metoder for brukeropplevelse, noe som kan bidra til å videreutvikle og utfordre den bredere museale sektoren i Norge. De vil ha stor verdi av designkompetanse for å forstå brukeren. Deres ønske om å være et inkluderende museum for et bredere publikum, er et konkurransefortrinn,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 570 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Visit Svalbard: Tar klimaansvar gjennom innovasjon

Reiseliv er viktig for Norges arktiske utpost, men flere turister gir større belastning på Svalbards sårbare miljø. Hele 75 prosent av reiselivets lokale klimaavtrykk kommer fra transport. Kan svaret på denne miljøhodepinen være minimumsopphold for tilreisende?

 

Visit Svalbard er overbevist om at reiselivet må få hvert besøk til å vare lengre. Derfor vil de nå se på nye, bærekraftige reiselivsprodukter som får turistene til å forlenge oppholdet på øygruppen.

 

Ved hjelp av designkompetanse fra Æra Strategic Innovation skal prosjektet kartlegge og analysere behov og perspektiver fra en rekke aktører som er involvert i Longyearbyens reiselivsnæring. Dette skal skape grunnlag for løsninger for mer klimavennlig turisme.

 

 

«Konseptet med minimumsopphold er innovativt og kan omdefinere

reiselivsstrategiene på destinasjonsnivå. Ved å inkludere både reiselivsaktører og

besøkende i utviklingsprosessen, sikres det at tiltakene er tilpasset og relevante for alle involverte. Svalbards unike organisatoriske struktur gir en enestående mulighet til å utforske og gjennomføre løsninger som kan være utfordrende i større og mer komplekse systemer,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 550 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Kunstsilo, Kristine Kolloen Nilsen, mobil 92 23 60 63, Kristine@kunstsilo.no

* Visit Svalbard, Trine Krystad, mobil 95 27 34 73, trine@visitsvalbard.com

 

 

 

Bildetekster:

FORLENGER OPPHOLDET. Det er bedre for klimaet at turister forlenger oppholdet. Nå skal Visit Svalbard finne ut hvordan de skal få dette til. Foto: Håkon Daae Brensholm

 

MUSEAL NYSKAPING. Kunstsilo ønsker å skape bedre museumsopplevelser. Illustrasjon: Kunstsilo

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 14:19
Teknisk løsning ZEVS AS