presseticker

Skip to main content

Disse reiselivsprosjektene mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 10:35 - av  Henning Poulsen

Beitostølen blir et stadig mer inkluderende reisemål. Foto: Yngve Ask

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

En fjellandsby som passer for alle. Fjordturisme som tar hensyn til natur og lokalbefolkning. Disse to reiselivsprosjektene mottar nå støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp.

 

På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Disse reiselivsrelaterte prosjektene mottar designstøtte i 2022:

 

Beitostølen Fellesgoder: Et reisemål for alle

Å velge et reisemål som passer, kan være en prøvelse selv for funksjonsfriske. Har du spesielle behov, blir det straks enda mer utfordrende.

 

Beitostølen har lagt mye ressurser i å være et reisemål for alle. Målet er å bli Norges best tilrettelagte destinasjon for alle typer mennesker. Da må de også spre kunnskap om mulighetene Beitostølen har å by på, og hvordan et stort mangfold av mennesker kan finne seg til rette der.

 

På Beitostølen ser de nemlig på funksjonsnedsettelse som en tilstand, og ikke som en gruppe mennesker. Dermed inkluderes både han som sitter i rullestol og hun som nylig har brekt beinet. Omkvedet er at universell utforming er nødvendig for noen, men en berikelse for alle.

 

Derfor ønsker Beitostølen Fellesgoder nå å lage en reiselivsstrategi og en nettportal som løfter det gode arbeidet som er gjort med universell utforming. Planen er også å utvikle flere fysiske installasjoner med informasjon om tur- og uteområder, som vil gi en bedre opplevelse for alle som trenger tilrettelegging og mer informasjon. Med seg på laget har de Kreativ Strek og Valdres Natur- og Kulturpark.

 

Sogndal, Luster og Aurland: Turisme som alle har nytte av

Turister kan være både en velsignelse og en forbannelse. De skaper inntekter og arbeidsplasser, men sliter på infrastruktur, natur, plass, og, i ytterste forstand, lokalbefolkningens velvilje.

 

De tre bygdene Solvorn i Luster, Undredal i Aurland og Fjærland i Sogndal kommune er innfallsport til den spektakulære Sognefjorden. I høysesongen mottar de et storinnrykk av turister. Dette er de rett og slett ikke dimensjonert for.

 

Sogndal, Luster og Aurland er allerede i gang med et omfattende innovasjonsprosjekt i regi av Gnist-programmet til DOGA. Her utforsker de bærekraftige reiselivsmodeller som bygger på lokale kvaliteter og særegenheter.

 

Nå får de i tillegg designstøtte for å satse på inkluderende medvirkning. For at innovasjonsprosjektet skal lykkes, er det nemlig helt avgjørende å hente innspill og kunnskap fra lokalsamfunnene. Ved hjelp av Lokalt Byrå og Æra Strategic Innovation skal prosjektet teste og utvikle nye idéer sammen med innbyggerne, organisasjonslivet og næringslivet i de tre kommunene. Særlig viktig blir det å lytte til det mangfoldet av stemmer som ellers sjeldent blir hørt.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 10:35
Teknisk løsning ZEVS AS