presseticker

Skip to main content

Vil utforske fremtidens løsninger for Distrikts-Norge

  Publisert: 10.03.2022 12:46 - av  Henning Poulsen

ULL OG UTBYGGING. Suldal kommune søker innovasjonshjelp for å balansere industrietableringer med lokale og grønne behov. Foto: Jan Nordtveit

INNOVASJONSHJELP. Gjennom en innovasjonsanskaffelse skal Vanylven kommune få mest mulig ut av sitt fremtidige naboskap med skipstunnelen Stad. Foto: Wenche Berget

GRØNNERE HYTTEBYGGING. Gjennom Gnist-programmet skal Åseral kommune få viktig innsikt i hvordan fremtidens hytteutbygging skal være. Foto: Åseral

Årets Gnist-kommuner strekker seg fra Skjervøy i nord til Åseral i sør. Nå inviteres lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer til å løse utfordringer i kommunene – som blant annet omhandler kvinneflukt, hytteutbygging og fremtidens sentrum.

– Gnist-programmet hjelper kommunene med å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et behovsdrevet innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.

 

Utfordrer tradisjonelle tankemønstre

I år er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland valgt ut til å delta på Gnist-programmet. (Se omtale av hvert prosjekt under dyplenkene)

 

– Hyttekommuner som oss får stadig krassere kritikk for hvordan vi bygger ut i fjellheimen. Derfor er det svært viktig at vi klarer å videreutvikle reiselivsdestinasjonene våre på en bærekraftig måte fremover. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende konsepter for fremtidens hyttebygging, sier Kari Røynlid, planlegger i Åseral kommune.

 

I Sortland kommune er ønsket å vende seg bort fra veien og ut mot sundet. En planlagt sjøfront i sentrum blir en innovativ arena for å prøve ut digitale og fysiske konsepter.

 

– Vi kommer ikke videre ved å fortsette i det samme tradisjonelle tankesporet. Gjennom Gnist ønsker vi å gå fra visjon til praksis, og samtidig lære oss ny metodikk for samskaping med innbyggerne og andre interessegrupper, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

 

Design og arkitektur som problemløser

Kommunenes utfordringer blir nå utgangspunktet for i alt ni innovasjonsanskaffelser. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Hansen understreker at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning i distriktene.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten kan vi få mer helhetlige og levedyktige konsepter, som treffer behovene enda bedre, sier Kock Hansen.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå er inne i sitt tredje virkeår.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

 

 

Bildetekster:

ULL OG UTBYGGING. Suldal kommune søker innovasjonshjelp for å balansere industrietableringer med lokale og grønne behov. Foto: Jan Nordtveit

 

INNOVASJONSHJELP. Gjennom en innovasjonsanskaffelse skal Vanylven kommune få mest mulig ut av sitt fremtidige naboskap med skipstunnelen Stad. Foto: Wenche Berget

 

GRØNNERE HYTTEBYGGING. Gjennom Gnist-programmet skal Åseral kommune få viktig innsikt i hvordan fremtidens hytteutbygging skal være. Foto: Åseral

 

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Næringshagene i Norge, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:46
Teknisk løsning ZEVS AS