presseticker

Skip to main content

Vil støtte trønderinnovasjon i krisetid

  Publisert: 14.05.2020 07:08 - av  Henning Poulsen

TRÅR TIL. Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge er klar til å tråkke til med 8,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte. Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

UNDERVANNSSLANGER. Eelume mottok DIP-midler for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket.

De siste seks årene har nyskapingsprosjekter i Trøndelag mottatt to millioner kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan virksomheter i fylket igjen søke om innovasjonsmidler.

– Det lokale næringslivet står foran store økonomiske utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som Trøndelag skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter i fylket er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Seks bedrifter fra Trøndelag mottok til sammen i overkant av 2 millioner kroner fra DIP i perioden 2014 til 2019.

 

Blant mottakerne finner vi Nasjonalparken Næringshage i Oppdal, som i fjor fikk 300 000 kroner for å skape et grønt omstillingsprosjekt innen planlegging, utbygging og drift.

 

I 2018 mottok trondheimsbaserte Q-Free 430 000 innovasjonskroner i sitt søken etter nye svar på parkeringsfloken. Året før fikk Eelume, et spin-off-selskap fra NTNU, 410 000 kroner i DIP-støtte for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket.

 

Tilbake i 2016 ble AssiTech tildelt 450 000 kroner fra DIP. Pengene skulle gå til å finne nye forretningsområder for AssiStep, Trondheim-bedriftens populære trappeassistent for eldre.

 

I 2015 mottok NTNU Technology Transfer i Trondheim 250 000 kroner for å gå videre med et prosjekt knyttet til tingenes internett (IoT) i banksektor.

 

I 2014 var det Hørselslaben i Stjørdal som fikk støtte. Midlene finansierte bruk av designdrevet metodikk for å utvikle et nytt konsept for effektiv produksjon av spesialtilpasset hørselsbeskyttelse.

 

Gir bedre produkter og tjenester

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

 

Han mener designdrevede prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

 

Fristen for å søke om DIP-midler er satt til 1. juni, og tildelingen skjer allerede i august.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Celina Røstgård Flatner, mobil 40 10 35 52

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

TRÅR TIL. Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge er klar til å tråkke til med 8,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte. Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

 

UNDERVANNSSLANGER. Eelume mottok DIP-midler for å utforske hvilke muligheter som ligger i å bruke autonome undervannsfarkoster til inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner i havbruket.

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 01 Tor Inge Hjemdal.jpg 1,19 MB (3775x2517)
Bilde - vedlegg til sak 2017 Elume 1.jpg 114,93 kB (944x622)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 14.05.2020 07:08
Teknisk løsning ZEVS AS