presseticker

Skip to main content

Vil støtte Vestland-innovasjon i krisetid

  Publisert: 14.05.2020 07:09 - av  Henning Poulsen

TRÅR TIL. Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge er klar til å tråkke til med 8,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte. Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

MER MAKRELL. Pelagia fikk DIP-støtte til å utvikle konkrete idéer for hvordan den sunne makrellen kan foredles og bearbeides i Norge.

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner fikk DIP-midler for å utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

De siste seks årene har nyskapingsprosjekter i Vestland mottatt mer enn 5 millioner kroner i støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Nå kan virksomheter i fylket igjen søke om innovasjonsmidler.

– Det lokale næringslivet står foran store økonomiske utfordringer akkurat nå. Da er det ekstra viktig å satse på den fremtidige verdiskapingen som Vestland skal leve av i mange år fremover. Vi sitter på en pott på 8,5 millioner kroner til støtte for innovasjonsprosjekter. Min oppfordring til private virksomheter i fylket er denne: Søk om støtte nå, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

10 bedrifter fra Vestland mottok til sammen 5,2 millioner kroner fra DIP i perioden 2014 til 2019.

 

Blant mottakerne finner vi Myobiotec fra Bømlo og de to bergensbaserte selskapene Greenstat og LifePlanner, som i fjor delte på 1,25 millioner kroner i DIP-støtte.

 

Året før mottok næringsklyngen Maritime CleanTech, med tyngdepunkt i regionen mellom Bergen og Stavanger, 580 000 kroner for å gjennomføre et prosjekt som skulle gjøre cruisenæringen grønnere og smartere. Samme næringsklynge fikk også i overkant av 600 000 kroner av DIP i 2016 for å utvikle morgendagens oppdrettsbåter.

 

I 2017 var det bergensbaserte selskapet Pelagia som mottok 400 000 kroner i innovasjonsmidler for å sette makrell på norske menyer ved hjelp av designmetodikk.

 

I 2015 mottok Pinovo fra Bergen 530 000 kroner for å gå videre med et prosjekt knyttet til lukket sandblåsing i olje- og gassektor.

 

Tilbake i 2014 delte bergensselskapene Mobiletech og Crevi på nesten en halv million kroner.

 

Gir bedre produkter og tjenester

Hvert år deler DOGA sammen med Innovasjon Norge og Forskningsrådet ut midler gjennom DIP, som finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet.

 

– Pengene skal brukes til å støtte den kritiske idéutviklingsfasen, et område som ellers ofte blir forsømt i nyskapingsprosjekter. Hensikten bak programmet er å få flere norske virksomheter til å prøve ut et innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. En forutsetning for å få støtte er at designere er med fra dag én i prosjektet, sier Hjemdal.

 

Han mener designdrevede prosjekter øker sannsynligheten for å komme fram til bedre og mer treffsikre produkter, tjenester og konsepter, noe vil føre til reell verdiskaping og økt konkurransekraft for norsk næringsliv.

 

Fristen for å søke om DIP-midler er satt til 1. juni, og tildelingen skjer allerede i august.

(Pressenytt)

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Celina Røstgård Flatner, mobil 40 10 35 52

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

TRÅR TIL. Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge er klar til å tråkke til med 8,5 millioner kroner i innovasjonsstøtte. Foto: Hanne Tråsdahl/DOGA

 

MER MAKRELL. Pelagia fikk DIP-støtte til å utvikle konkrete idéer for hvordan den sunne makrellen kan foredles og bearbeides i Norge.

 

SAMLER TRÅDENE. LifePlanner fikk DIP-midler for å utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv. Foto: LifePlanner

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak 01 Tor Inge Hjemdal.jpg 1,19 MB (3775x2517)
Bilde - vedlegg til sak 2017 Pelagia 2.jpg 23,16 kB (400x220)
Bilde - vedlegg til sak 2019 LifePlanner Screen 1.jpg 585,73 kB (2855x1903)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 14.05.2020 07:09
Teknisk løsning ZEVS AS