presseticker

Skip to main content

Vestre og AT Arkitektur mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 08:57 - av  Henning Poulsen

Vestre mottar designstøtte fra DOGA. Foto: Vestre

AT Arkitektur skal utrede norske vinterbyer. Foto: AT Arkitektur

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

AT Arkitektur vil gjøre vinterbyen tryggere og bedre for eldre mennesker. Vestre skal undersøke om bymøblene i porteføljen tilfredsstiller forskjellige lands UU-krav. De skal også designe en helt ny serie med inkluderende utemøbler. Nå mottar de støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Disse arkitekturrelaterte prosjektene mottar designstøtte i 2022:

 

Vestre: Øker satsingen på universelle møteplasser

Vestre er en norsk produsent av bymøbler som bidrar til å skape sosiale møteplasser verden over. Nå vil de satse enda sterkere på universell utforming. Sammen med Studio Føy får de designstøtte av DOGA til å gjennomføre to inkluderende designprosjekter.

 

Over 70 prosent av møblene Vestre lager går til eksport, og de to samarbeidspartnerne har kartlagt regler og anbefalinger for universell utforming i en rekke land. Men siden regelverket for universell utforming varierer fra land til land, må det mye spesialtilpasninger til. Dette tar tid og koster penger, både for Vestre og kundene.

 

Vestre har satset på universelt utformede møbler i 75 år, men ser at noen møbler kan trenge oppdateringer slik at de blir enda mer tilgjengelige for enda flere mennesker i alle land. Kunnskapen fra forprosjektet skal brukes til å gå igjennom hele den omfattende produktporteføljen til Vestre, og se på muligheten for å oppdatere noen av dem. Dette vil skje i samarbeid med Vestres designere, som eier designet.

 

Vestre ønsker også å bruke sin nyervervede kunnskap til å utvikle et konsept for en ny møbelserie som tilfredsstiller kravene som stilles til universell utforming i de viktigste eksportmarkedene. Møblene må være gjenkjennelige som Vestre-møbler samtidig som de skal ta høyde for en omfattende liste med krav og anbefalinger.

 

AT Arkitektur: Bedre bydesign gjør vinteren lettere for eldre

Flere enn hver sjette innbygger i Bodø er over 65 år, og antallet øker i årene som kommer. Når vi blir eldre kan vi streve mer når klimaet blir hardere og sola forsvinner bak fjellet. Kulde, mørke og isglatte fortau kan øke risikoen for fall og brudd, og også redusere eldres aktivitetsnivå og lede til mer isolasjon og depresjon.

 

Likevel er dette problemet sjelden på dagsorden, selv ikke i Norges nordligste landsdel. Dette ønsker AT Arkitektur å forandre på. I tett dialog med ulike fagdisipliner og ansvarsområder vil det nordnorske arkitektkontoret at vi beveger oss bort fra den tradisjonelle silotenkningen når vi legger utviklingsplaner og designer boliger, kommunale tjenester og transport- og fritidstilbud. De vil hjelpe de eldre med å selv sette problemer på dagsorden.

 

Nå mottar de designstøtte for å gå i gang med et forprosjekt i Bodø. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva eldre selv synes er de største utfordringene med å bo i en vinterby. Designstøtten fra DOGA gjør at AT Arkitektur kan bruke mer tid og ressurser på å finne ut av dette.

 

Med seg på laget har de arkitekter, designere, og planleggere samt kommuneoverlegen i Bodø og en allmennlege som har spesialisert seg på skrøpelighet og samfunnsmessig forebygging. Forprosjektet går gjennom hele høsten og vinteren, og skal munne ut i en klar plan for hvordan Bodø og andre steder kan gjøre vinterbyen mer inkluderende - også for en aldrende befolkning.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Sverre Jarild

Fakta om designstøtte til inkluderende design:
  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022
Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak vestre.jpg 1,74 MB (2048x1345)
Bilde - vedlegg til sak AT Arkitekter.jpg 4,20 MB (4032x3024)
Bilde - vedlegg til sak 1anette_trettebergstuen_036 foto Ilja C. Hendel-Kulturdepartementet.jpg 2,82 MB (4600x3067)
Bilde - vedlegg til sak 1Jannicke Holen_EIRIK EVJEN.jpg 3,54 MB (2000x3008)
Bilde - vedlegg til sak vestre2.jpg 1,18 MB (2047x1344)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 08:57
Teknisk løsning ZEVS AS