presseticker

Skip to main content

Varde og Bruhagen skal revitaliseres med hjelp fra innovasjonsteam

  Publisert: 29.09.2023 11:53 - av  Henning Poulsen

Averøys Gnist-prosjekt tar utgangspunkt i kulturminnet Varde, her med prosjektleder Ragnhild Berthinussen og kunstner Heidi Rødstøl i forgrunnen. Foto: Roald Sevaldsen

Kommuneledelsen deltok på innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Det er dette arbeidet som danner grunnlaget for Gnist-prosjektet som nå settes i gang. Foto: DOGA

Kan Varde være nøkkelen til revitaliseringen av Bruhagen? Foto: Averøy kommune

Kan en gammel, nedslitt skole hjelpe Averøy med å blåse liv i kommunesenteret sitt? Et innovasjonsteam skal hjelpe kommunen med å finne ut av dette.

Gnist er et innovasjonsprogram som kobler fremoverlente kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling, sammen med innovasjonsmiljøer fra blant annet design- og arkitekturfeltet. I år er Averøy er en av fem utvalgte kommuner.

 

Innovasjonsteamet som kommunen har plukket ut består av Natural State, Sol-is arkitekter, romsdalsbaserte AN:NA design og Growlab. De vant oppdraget i hard konkurranse med tilbydere fra hele landet. Nå mottar de 400 000 kroner i støtte fra Gnist-programmet.

 

– Dette teamet har kompetansen som trengs for å gyve løs på denne komplekse oppgaven. Nå får både kommunen, Bruhagens innbyggere og ikke minst Vardes eier gode partnere som vil finne nye og bærekraftige løsninger på utfordringene de står overfor, sier Ingeborg Apall-Olsen, prosjektleder for Gnist og rådgiver i DOGA.

 

Fra ruin til veiviser

Varde er navnet på en stor, gul trebygning som ruver over Bruhagen, kommunesenteret i Averøy. Et viktig kulturminne som dessverre har sett sine bedre dager, trass flere velmente redningsforsøk.

 

Averøy kommune ønsker derfor en mer metodisk tilnærming for å revitalisere Varde. De vil dessuten gjøre den gamle bygdeskolen til en veiviser i arbeidet med å utvikle Bruhagen som et bærekraftig lokalsamfunn.

 

Innovasjonsteamet vil ved hjelp av omfattende innsiktsarbeid utforske Vardes egenverdi og tilknytning til samfunn, natur, kultur, mennesker og marked. Gjennom en samskapende prosess skal prosjektet koble på lokale krefter og bygge en positiv stedsidentitet for både Varde og Bruhagen.

 

«Med denne teamsammensetningen er vi sikret fokus på både prosess og utviklingsarbeid som tar hensyn til kulturminneperspektivet, de lokale behovene, koblingen til Bruhagen, de økonomiske rammene og eiers realiseringsbehov,» sier prosjektleder i Averøy kommune, Ragnhild Berthinussen.

 

Averøy kan bli forbilde

Ingeborg Apall-Olsen i DOGA forteller at Gnist-prosessen støtter samskaping i en tidlig fase mellom kommuner, lokale krefter og team bestående av designere, arkitekter, stedsutviklere og andre innovasjonsaktører.

 

– En del komplekse utfordringer går igjen i mange norske kommuner. For eksempel utfordringer knyttet til boligsammensetning, sentrumsforvitring og mistillit i utviklingsprosesser. Vi erfarer at design- og arkitekturmetodikk kan brukes effektivt for å belyse og finne løsninger for denne typen stedsspesifikke utfordringer, sier hun.

 

– Over hele landet finner vi steder og bygninger som har endret funksjon og som trenger at man jobber med dem på nye måter, men da med utgangspunkt i kvalitetene de allerede besitter. Vi tror arbeidet med Bruhagen og Varde kan bli et viktig forbildeprosjekt for både kommuner og offentlige og private eiendomsaktører, legger Apall-Olsen til.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Ingeborg Apall-Olsen, mobil 91 57 31 02, epost iao@doga.no

 

 

Bildetekster:

Averøys Gnist-prosjekt tar utgangspunkt i kulturminnet Varde, her med prosjektleder Ragnhild Berthinussen og kunstner Heidi Rødstøl i forgrunnen. Foto: Roald Sevaldsen

 

Kommuneledelsen deltok på innovasjonsworkshop i Oslo tidligere i år. Det er dette arbeidet som danner grunnlaget for Gnist-prosjektet som nå settes i gang. Foto: DOGA

 

Kan Varde være nøkkelen til revitaliseringen av Bruhagen? Foto: Averøy kommune

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Kommunene kobles sammen med innovasjonsteam, som har design- og arkitekturkompetanse, for å håndtere en konkret utfordring i sitt lokalsamfunn. Ved å ta utgangspunkt i eksisterende kvaliteter og ressurser og nye samarbeidskonstellasjoner med et bredt spekter av lokale aktører, kan innovative og bærekraftige muligheter åpne seg. På denne måten får kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Gnist-programmet mål er å bidra til mer attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere og bidrar til gjennomføring av programmet sammen med OsloMet, Futurebuilt, Distriktssenteret og Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP).

 

Årets Gnist-kommuner er Andøy i Nordland, Averøy i Møre og Romsdal, Grue i Innlandet, Kragerø i Vestfold og Telemark og Sarpsborg i Viken.


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 29.09.2023 11:53
Teknisk løsning ZEVS AS