presseticker

Skip to main content

Sunnmørsk kommune ønsker innovasjonsforslag:

Vanylven vil skvise mest mulig ut av skipstunnel

  Publisert: 10.03.2022 12:33 - av  Henning Poulsen

INNOVASJONSHJELP. Gjennom en innovasjonsanskaffelse skal Vanylven kommune få mest mulig ut av sitt fremtidige naboskap med skipstunnelen Stad. Foto: Wenche Berget

Byggingen av ny skipstunnel i Stad gir mange muligheter for Vanylven. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å få mest mulig ut av storinvesteringen.

Stad skipstunnel blir verdens første av sitt slag, og kan øke lønnsomhet og redusere risiko i skipsfarten. Båtene som passerer kan også gi unike muligheter for de nærliggende lokalsamfunnene, påpeker Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Vanylven ønsker å utforske hvilke synergier en enorm investering som skipstunnelen kan skape. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Vanylven og andre kommuner i tilsvarende situasjon vil motta svært verdifulle innspill, sier hun.

 

Vil jobbe nytt og innovativt

– Vi ser at kommunen må jobbe på nye og innovative måter for å tilby innbyggerne våre fremtidsrettede tjenester. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende idéer knyttet til Stad skipstunnel, sier assisterende kommunedirektør Frode Vik i Vanylven kommune.

 

Vanylven er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Håper på langtidsvirkninger

– Vi håper å få få fram nyskapende tanker og konkrete forslag om hvordan vi som en liten kommune kan sikre langtidseffekter og synergier fra skipstunnelen, for eksempel når det kommer til å få flere nye innbyggere i kommunen, sier Vik i Vanylven kommune.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Vanylven kommune, assisterende kommunedirektør Frode Vik, mobil 99 28 86 00

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953Bildetekst:

INNOVASJONSHJELP. Gjennom en innovasjonsanskaffelse skal Vanylven kommune få mest mulig ut av sitt fremtidige naboskap med skipstunnelen Stad. Foto: Wenche Berget

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:33
Teknisk løsning ZEVS AS