presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur 2021:

Vakker og vannsikker drammensgate får utmerkelse

  Publisert: 11.03.2021 07:30 - av  Henning Poulsen

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er én av 17 mottakere av DOGA-merket i år. Foto: Statens vegvesen

De har omgjort Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen til en vakker og overvannssikker vei. Nå mottar Statens vegvesen og Norconsult DOGA-merket for design og arkitektur

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA), på doga.no fra klokken 14.

 

DOGA-merket for design og arkitektur har vært delt ut siden 1965 og er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

 

– Vi har en stolt design- og arkitekturhistorie i Norge – og det vi gjør med denne prisen er å løfte frem de aller beste. Årets vinnere har skyhøy faglig kvalitet og viser frem den imponerende nyskapingen som skjer over hele landet. Her er det virkelig mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

I år er det i alt 17 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til sju mottakere av DOGA-merket nykommer. Senere i ettermiddag blir det offentliggjort hvem som mottar den aller gjeveste utmerkelsen, DOGA Hedersmerket.

 

Skavlan: – Grunn til fremtidsoptimisme

Jenny Skavlan leder årets prisseremoni. Hun mener den kreativiteten og skaperkraften som årets mottakere viser, gir grunn til fremtidsoptimisme i en samtid preget av pandemi og nedstengning.

 

– Vinnerprosjektene er ikke bare nydelige, vakre og imponerende, de viser også at bærekraft ikke er en uoppnåelig drøm, men mulig å få til i praksis. Jeg som til daglig jobber med design, innovasjon og bærekraft synes det har vært utrolig inspirerende å lære om prosjektene som får DOGA-merket, sier Skavlan.

 

Regnbed og stauder i Drammen

Bjørnstjerne Bjørnsons gate på sørsiden av Drammenselva var både grå og trafikkert. Så bestemte Statens vegvesen seg for å lage en gate som den jevne drammenser kunne være stolt av – og som attpåtil skulle være et forbildeprosjekt når det kommer til håndtering av overvann.

 

Det skal bli stadig mer regn i Norge i tiårene fremover. I dagens byer ledes vannet ned i lukkede rørsystemer. Dersom kapasiteten overstiges, får vi oversvømmelser. Sammen med Norconsult ønsket Statens vegvesen derfor å tenke helt nytt omkring problemet med overvann.

 

De to samarbeidspartnere gikk metodisk og tverrfaglig til verks, og trakk inn kompetanse fra både landskapsarkitekter og vann- og avløpseksperter. Det ble tidlig bestemt at regnet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate skulle ledes i regnbed heller enn ned i rør. Mye krefter ble brukt for å finne en jordblanding som både drenerer og absorberer mest mulig vann. Prosjektet studerte også et stort antall stauder for å finne fram til arter som kunne trives i regnbedene.

 

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur kaller Statens vegvesen en fremtidsrettet byggherre som løser et økende problem på en både vakker og praktisk måte.

 

«Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives,» står det i jurykjennelsen.

 

Verktøy for verdiskaping

DOGA-merket for design og arkitektur, som tidligere het Merket for god design, og kan føre sin historie helt tilbake til 1964. I dag løfter utmerkelsen fram virksomheter som bruker design og arkitektur for å skape nytenkende, vakre og funksjonelle løsninger med positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

(Pressenytt)

 

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/kalender/doga-merket-for-design-og-arkitektur/

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Stine Fantoft Berg, mobil 95 75 20 22, sfb ætt doga dått no

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekst:

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er én av 17 mottakere av DOGA-merket i år. Foto: Statens vegvesen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2021 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS