presseticker

Skip to main content

Universelle utemøbler mottar inkluderende designstøtte

  Publisert: 12.10.2022 09:51 - av  Henning Poulsen

Vestre mottar DOGA-støtte for å videreutvikle sine utemøbler. Foto: Vestre

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Eirik Evjen

Vestre skal undersøke om porteføljen tilfredsstiller forskjellige lands krav til universell utforming samt utvikle et konsept for en helt ny serie med inkluderende utemøbler. Nå mottar de støtte fra DOGA.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

 

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

Øker satsingen på universelle møteplasser

Vestre er en norsk produsent av bymøbler som bidrar til å skape sosiale møteplasser verden over. Nå vil de satse enda sterkere på universell utforming. Sammen med Studio Føy får de designstøtte av DOGA til å gjennomføre to inkluderende designprosjekter.

 

Over 70 prosent av møblene Vestre lager går til eksport, og de to samarbeidspartnerne har kartlagt regler og anbefalinger for universell utforming i en rekke land. Men siden regelverket for universell utforming varierer fra land til land, må det mye spesialtilpasninger til. Dette tar tid og koster penger, både for Vestre og kundene.

 

Vestre har satset på universelt utformede møbler i 75 år, men ser at noen møbler kan trenge oppdateringer slik at de blir enda mer tilgjengelige for enda flere mennesker i alle land. Kunnskapen fra forprosjektet skal brukes til å gå igjennom hele den omfattende produktporteføljen til Vestre, og se på muligheten for å tilpasse noen av dem. Dette vil skje i samarbeid med Vestres designere, som eier designet.

 

Vestre ønsker også å bruke sin nyervervede kunnskap til å utvikle et konsept for en ny møbelserie som tilfredsstiller kravene som stilles til universell utforming i de viktigste eksportmarkedene. Møblene må være gjenkjennelige som Vestre-møbler samtidig som de skal ta høyde for en omfattende liste med krav og anbefalinger.

(Pressenytt)

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

  • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
  • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle - program for inkluderende design og universell utforming.
  • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
  • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
  • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 90 56 29 09

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Knut Bang, mobil 95 88 05 44

 

 

Bildetekster:

 

 

BLIR BEDRE. – Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

 

POPULÆR ORDNING. Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA, konstaterer en firedobling av mottakere på bare to år. Foto: Eirik Evjen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.10.2022 09:51
Teknisk løsning ZEVS AS