presseticker

Skip to main content

Merket for god design 2009:

Unikt og moderne kontrollpanel fra Horten

  Publisert: 11.03.2009 07:00 - av  Henning Poulsen

Lilaas fikk Merket for god design for ”Berg Propulsion BRC 800”.

Oslo: Horten-bedriften Lilaas har fått tildelt det ettertraktede Merket for god design på Designdagen 2009.

Merket for god design belønner vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger, og gis til bedrifter og designere som gjennom metodisk og målrettet samarbeid har skapt svært gode designløsninger.

 

– Totalt mottok vi 167 søknader til Merket for god design i år, en økning på 30 prosent fra i fjor. Dette er ny rekord, og viser hvilken sterk posisjon utmerkelsen har fått, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd, som er prosjektleder for Merket for god design.

 

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 11. mars i Oslo under Designdagen - et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd - der næringsliv og designere prises for vellykket nytenking og innovasjon.

 

Merkegrossist fra Horten

Lilaas AS fikk sammen med byrået Hareide Designmill tildelt Merket for god design for ”Berg Propulsion BRC 800”, et kontrollpanel med hendel for styring av blant annet såkalte supplyskip, altså forsyningsskip.

 

– Dette er faktisk tredje gang vi får Merket for god design, og vi setter veldig stor pris på denne utmerkelsen, sier Øyvind Lilaas, som er daglig leder for Lilaas AS. Det Horten-baserte selskapet har over 70 ansatte medregnet innleid arbeidskraft.

 

Stor inntektsøkning

Panelet er spesialutviklet for Berg Propulsion, et svensk selskap som blant annet leverer styre- og propellsystemer. – Fra før var Berg Propulsion en ganske liten kunde hos oss, men i 2009 kommer 10 prosent av omsetningen vår til å genereres herfra, forteller Lilaas.

 

Produktet brukes av skippere, kapteiner og loser om bord i skip, samt av personalet i maskinrommet. – Dette er et snevert marked der noen få aktører konkurrerer med veldig like produkter. Det er rederiene som bygger båtene som velger ut panelet, basert på anbefalinger fra kaptein og båtkonstruktør, forklarer Lilaas.

 

Ønsket var derfor å lage et unikt og moderne panel som skilte seg ut fra konkurrentenes løsninger. Ved hjelp av grundige undersøkelser og brukertester med 15 kapteiner, loser og studenter, kom Lilaas fram til et kontrollpanel der alle unødvendige funksjoner var luket vekk. Samtidig ble de viktigste funksjonene forbedret, og en større og mer gripevennlig hendel gir brukeren bedre presisjon.

 

Designjuryen lot seg begeistre av panelet til Lilaas: ”Dette er et strålende eksempel på et kontrollsystem innenfor en bransje der bevisst bruk av design er mindre vanlig. Dette systemet er noe enhver skipper vil være stolt av å bruke,” heter det i jurykjennelsen.

 

Skryt fra statsråd

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad er imponert over designarbeidet som gjøres over store deler av landet. Nå håper statsråden at flere norske bedrifter finner inspirasjonen til å satse på design som en del av innovasjonsarbeidet.

 

– For å løse de store utfordringene i fremtiden og lykkes i stadig tøffere internasjonal konkurranse, trenger vi nyskapende bedrifter over hele landet – og her er design et viktig verktøy. Dagens finansuro understreker behovet for å skape flere norske suksesshistorier. Derfor har regjeringen satt design høyt på agendaen, påpeker Brustad.

 

Norsk design stilles ut

Mellom 19. mars og 26. april står utstillingen ”Merket for god design og Unge talenter” på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenteret) i Oslo. Her vil samtlige av årets mottakere av Merket for god design stilles ut.

 

– De utstilte produktene og tjenestene gir et godt øyeblikksbilde av hva som skjer innen norsk design og innovasjon akkurat nå, sier Marte Grevsgard i Norsk Designråd.

 

På utstillingen, som er gratis og åpen for alle, vil det også gå an å stifte bekjentskap med vinnerne av Hedersprisen for god design, Klassikerprisen for god design, Miljøprisen og Design for alle-prisen. De tre prosjektene som gikk til topps i Unge talenter-konkurransen vil også være representert.

(Pressenytt)

 

Nyhetssaker, jurykjennelse, produktbilder med mer legges her kl 1700, onsdag 11. mars: http://www.norskdesign.no/nyheter/category152.html

 

Mer informasjon om utstillingen ligger her:

http://www.norskdesign.no/utstillinger/merket-for-god-design-og-unge-talenter-article8000-237.html

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Designråd, prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter, Marte Grevsgard, mobil 917 74 683, mg@norskdesign.no

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, tlf. 23 29 25 57, gk@norskdesign.no

* Lilaas AS, daglig leder Øyvind Lilaas, mobil 901 08 658

* Mer informasjon om Designdagen 2009: http://www.norskdesign.no/designdagen/velkommen-til-designdagen-article3750-229.html

 

Merket for god design:

* Utmerkelsen er en anerkjennelse av vellykket bruk av design for å skape innovative produkter og løsninger, og er et kvalitetsstempel til bruk i bedriftens markedsføring.

* Alle typer masseproduserte produkter fra alle typer bransjer kan søke. I tillegg kommer alle typer emballasje, visuelle profiler, nettsider applikasjoner og løsninger, samt møbler, tekstiler, mote, konfeksjon, nettsider, applikasjoner og løsninger som tilfredsstiller kravene til Design for alle.

* De innsendte bidragene blir evaluert av en objektiv jury bestående av fagpersoner fra nordisk næringsliv og fra designbransjen. Juryeringsprosessen er strengt konfidensiell.

* Bedrifter og designere som ikke når opp til en utmerkelse, får en detaljert tilbakemelding fra juryen, i form av et konsultasjonsmøte.

(Kilde: norskdesign.no)

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak berg.propulsion.jpg 38,56 kB (459x236)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2009 07:00
Teknisk løsning ZEVS AS