presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Tre trønderprosjekter mottar talentutmerkelse

  Publisert: 11.03.2021 09:26 - av  Henning Poulsen

Gard Hagen og Jonas Kolstad Carlsen mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Being Buoyant”. Foto: Gard Hagen

Etyde arkitekter mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Sammensveiset”. Foto: Etyde

De to unge arkitektene i Etyde har store planer for industriområdet Sluppen. Flyfoto: R. Kjeldsberg

En krabbe- og hummerteine som hindrer spøkelsesfiske. Et byutviklingsprosjekt for å beholde industri i Sluppen. Et innovativt sluk som hindrer dyre vannskader. Disse tre prosjektene fra Trøndelag mottar DOGA-merket nykommer i ettermiddag.

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av Design og arkitektur Norge (DOGA), på doga.no fra klokken 14.

 

DOGA-merket nykommerer en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter. Utmerkelsen kan gå til både studenter og nyetablerte utøvere.

 

I år er det sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

 

Binder sammen by og industri i Trondheim

I dagens byutvikling legges industri som regel et stykke utenfor sentrum. Men dagens industri er stadig mer stillegående. Aksel Borgen og Gustav Bjørngaard Rødde, begge bosatt i Trondheim, har startet Etyde arkitekter sammen. I diplomutgaven Sammensveiset utfordrer de to tidligere NTNU-studentene etablerte sannheter rundt plassering av industri i byene våre.

 

Oppgaven tar utgangspunkt i Sluppen, et industriområde i Trondheim som er under press fra aktører og interessenter som vil erstatte fabrikker med boliger. Sammensveiset byr på et helt konkret løsningsforslag for hvordan Sluppen og lignende områder kan utformes i fremtiden.

 

I forslaget får industrielle innslag estetiske og bymessige kvaliteter som gjør at de passer inn i en bydel der det skal være attraktivt å bo, arbeide, handle og leve. Ved å tenke nytt omkring industribygninger, kan det bli plass til dobbelt så mye produksjonsareal som det er i dag, samtidig som det blir rom for både boliger og næringsbygg. Og når alt er samlet i samme bydel, reduseres behovet for transport av både mennesker og varer.

 

Juryen for DOGA-merket nykommer roser Borgen og Rødde for å bidra med spennende tanker om bærekraft og industriplassering i byutviklingen.

 

«Oppgaven viser hvordan industri kan inkluderes i en urban setting og faktisk være med på å skape nytt liv og bidra til bærekraftige byområder. Juryen lar seg begeistre av potensialet for ny verdiskaping i byene, og trekker frem hvilken betydning industri kan få for fremtidens byutvikling,» står det i juryens kjennelse.

 

Hindrer feilmonterte sluk

Hvert år fører vannskader som følge av feilinstallerte sluk til skader for nesten 320 millioner kroner. Dette problemet kan snart være historie, takket være håndverker Thomas Nygård, Levanger-kontoret til Minoko Design og de to NTNU-studentene Henning Patricksson og Stian Kvaran Bongard, som begge er fra Trondheim.

 

Gjennom jobben sin har Nygård i mange år sett konsekvensene av dårlig monterte sluk. Etter hvert kom han opp med en idé til en løsning som i størst mulig grad eliminerer muligheten for feil fra håndverkerens side.

 

Gjennom NTNUs Entreprenørskole kom han i kontakt med Patricksson og Bongard, som siden har videreutviklet løsningen. Nå jobbes det med å få Slidedrain, som sluket heter, i produksjon lokalt i Trøndelag. Sluket skal fremstilles av resirkulert tauverk og garn fra fiskeindustrien. Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

 

Juryen er svært begeistret for Sildedrain og den enkle løsningen som kan spare samfunnet for millioner.

 

«Slidedrain er svært gjennomarbeidet og godt presentert, fra hvordan de reduserer klimaavtrykket i produksjonen, til hvordan de har fokusert på brukervennlighet og enkel installasjon. Dette er rett og slett produktdesign av imponerende kvalitet,» skriver juryen i sin vurdering.

 

Stanser forsøpling og spøkelsesfiske

Med verdens nest lengste kystlinje er det ikke rart mange nordmenn liker å fiske, ikke minst etter høyt skattede hummere og krabber. Dessverre blir mange teiner liggende igjen og forsøple havbunnen. Fisk og skalldyr som blir fanget i dem lider en langsom og pinefull død.

 

Det ønsker Gard Hagen fra Trondheim og Jonas Kolstad Carlsen fra Tønsberg å gjøre noe med. De gikk ut fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2019. I diplomoppgaven «Being Buoyant» har Hagen og Carlsen både undersøkt dagens teinefiske og designet en helt ny teine.

 

Den nye teinen har et tidsur som gjør at fangsten slippes ut dersom ingen trekker den opp innen en gitt tidsfrist, noe som vil utrydde såkalt spøkelsesfiske. Da flyter teinen samtidig opp til overflaten, der den kan plukkes opp. En ID-brikke gjør det lettere å spore opp teinen, og gjør den mindre attraktiv å stjele.

 

I tillegg har teinen slette vegger, noe som reduserer skader på klør og føtter. Den er også utstyrt med en lengdemåler, slik at fiskeren enkelt kan avgjøre om fangsten har lovlig lengde.

 

I jurykjennelsen roses de to designerne for å løse et stort miljøproblem, samtidig som løsningen deres scorer høyt på form og funksjonalitet.

 

«Being Buoyant er et dypt sympatisk produkt som tar tak i marine miljøproblemer og dyrevelferd på en overbevisende måte. Dette er også svært god produktdesign – enkelt i sin utforming og smart i sin funksjon. Vi lar oss også begeistre av at designeren har lykkes med å lage en teine som i tillegg til å være nyttig, også har så gode estetiske kvaliteter,» skriver juryen.

(Pressenytt)

 

Faktaboks:

Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/kalender/doga-merket-for-design-og-arkitektur/

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Stine Fantoft Berg, mobil 95 75 20 22, sfb ætt doga dått no

 

For praktiske spørsmål:

* Pressenytt, Henning Poulsen, mobil 92 06 24 68, henning ætt pressenytt dått no

 

Bildetekster:

Gard Hagen og Jonas Kolstad Carlsen mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Being Buoyant”. Foto: Gard Hagen

 

Etyde arkitekter mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet “Sammensveiset”. Foto: Etyde

 

De to unge arkitektene i Etyde har store planer for industriområdet Sluppen. Flyfoto: R. Kjeldsberg

 

Slidedrain Model K får DOGA-merket nykommer. Foto/ill.: Henning Patricksson


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 11.03.2021 09:26
Teknisk løsning ZEVS AS