presseticker

Skip to main content

Tre møbelnyvinninger får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 10:55 - av  Henning Poulsen

FYGITAL MØBELHANDEL. Eikund skal utforske hvordan en kombinasjon av fysisk og virtuell virkelighet kan påvirke møbelsalg. Foto: Eikund

GRØNN SØVN. Hilding Anders Norway, kjent for merkenavnet Jensen Beds, vil du skal ha det behagelig med god miljøsamvittighet på soverommet. Foto: Hilding Anders Norway

STUDIER FOR ALLE. LK Hjelle mottar innovasjonsstøtte for å designe studieplasser som alle kan bruke. På bildet Marie Viola Fjelde, Frida Øster og Christopher H. Sørensen, som alle er designere og masterstudenter ved Universitetet i Bergen. Foto: Tiril Hjelmeland

Eikund vil selge norske møbelklassikere gjennom virtuell virkelighet. LK Hjelle skal lage et studiemøbel som ikke ekskluderer. Hilding Anders Norway vil utvikle mer bærekraftige senger. Nå får de til sammen 1,4 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Eikund, LK Hjelle og Hilding Anders Norway er tre av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

Jensen Beds: Bedre søvn med god samvittighet

Jo mer behagelig en seng er, desto mindre klimavennlig er den. Prisen for å gi deg følelsen av å sove på en sky, er flere materialer, høyere energibruk og mer avfall. Må vi i all fremtid sove med dårlig samvittighet?

 

Nei, mener sengeprodusent Hilding Anders Norway, som står bak merkevaren Jensen Beds. Nå vil de bruke innovative designløsninger for å utvikle en modulbasert seng som reduserer klimapåvirkningen og gir en best mulig søvnkvalitet.

 

Prosjektet skal jobbe tett med brukere for å forstå behov, preferanser og utfordringer knyttet til god søvn. Ved hjelp av brukerinnsikt, avansert teknologi og dyp kunnskap om søvn, anatomi og bærekraft, skal Jensen Beds skape en bærekraftig norsk seng for fremtiden.

 

 

«Med designdrevet innovasjon ønsker de økt grad av brukerinvolvering i innovasjonsarbeidet. Dersom prosjektet blir vellykket, vil Jensen få betydelig verdi og differensiering i markedet. Suksess i prosjektet vil også kunne sette ny standard i markedet for hvordan man produserer bærekraftige senger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Eikund: Fysisk-digitale designkunder

Digitale handlemønstre endrer hvordan vi oppfører oss som kunder, og også møbelindustrien merker effektene av dette. Men hvordan kan noe så unikt og personlig som en 70 år gammel norsk designklassiker selges på en fullgod måte på nett?

 

Eikund, som spesialiserer seg nettopp på norsk møbeldesign fra 1950- og 60-tallet, mener løsningen er å smelte sammen det fysiske og digitale til én samlet, «fygital» kundeopplevelse. Sammen med Sprint Consulting vil Eikund utforske hvordan møbelkjøpere kan bruke AR-briller til å teste ut en stol i et kafémiljø eller oppleve møbelklassikere i en fullsatt restaurant.

 

Før de kommer så langt, skal prosjektet dykke dypt i brukeradferd, preferanser og vaner. Designerne skal gjennomføre en rekke intervjuer og workshops som gir innsikt og inspirasjon til å utvikle idéer og konsepter, og som kan danne utgangspunkt for veien videre.

 

Juryen mener prosjektet kan gi ringvirkninger i hele møbelbransjen.

 

«En utvidet digital kjøpsopplevelse kan åpne nye markeder, og dermed eksportmuligheter. Prosjektet er utforskende og brukerbehovene tas svært seriøst. Gjennomføringsevnen er høy, og et vellykket prosjekt vil kunne gi positive ringvirkninger i en bransje som burde samarbeide bedre,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

LK Hjelle Møbelfabrikk: Universelt på universitetet

Det som er nødvendig for noen, skal være bra for alle. Universitetet i Bergen erfarer at mange studieplasser er møblert på en måte som ekskluderer rullestolbrukere fra å delta.

 

På bakgrunn av dette setter den tradisjonsrike møbelprodusenten LK Hjelle nå i gang et inkluderende designprosjekt. De vil utvikle en helt ny type studieplass – med plass til alle. Med seg på laget har Sykkylven-bedriften flere UiB-studenter som til daglig møter på disse utfordringene.

 

Målet er å skape en modulbasert alkoveløsning som kan tilpasses ulike brukerbehov og romstørrelser, samtidig som den har tiltalende utforming, lang holdbarhet og er enkel å gjenbruke eller resirkulere ved endt livsløp.

 

Juryen håper prosjektet kan ha stor overføringsverdi både i møbelbransjen og i utdanningssektor.

 

«Dette prosjektet jobber med en løsning som virkelig dekker et svært

bredt spekter av brukerbehov. Hvis prosjektet blir vellykket, vil det trolig kunne nå både nasjonale og internasjonale markeder. LK Hjelle er en solid bedrift med høy gjennomføringsevne,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 400 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Eikund AS, Jørgen Tengesdal, mobil 98 82 17 71, jt@eikund.com

* Hilding Anders Norway as, Atle Stubberud, mobil 98 68 69 39, atle.stubberud@hildinganders.com

* LK Hjelle Møbelfabrikk AS, Dag Hjelle, mobil 92 61 53 33, dag@hjelle.no

 

 

Bildetekster:

FYGITAL MØBELHANDEL. Eikund skal utforske hvordan en kombinasjon av fysisk og virtuell virkelighet kan påvirke møbelsalg. Foto: Eikund

 

GRØNN SØVN. Hilding Anders Norway, kjent for merkenavnet Jensen Beds, vil du skal ha det behagelig med god miljøsamvittighet på soverommet. Foto: Hilding Anders Norway

 

STUDIER FOR ALLE. LK Hjelle mottar innovasjonsstøtte for å designe studieplasser som alle kan bruke. På bildet Marie Viola Fjelde, Frida Øster og Christopher H. Sørensen, som alle er designere og masterstudenter ved Universitetet i Bergen. Foto: Tiril Hjelmeland

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 10:55
Teknisk løsning ZEVS AS