presseticker

Skip to main content

DOGA-merket for design og arkitektur:

To trønderinnovasjoner får pris

  Publisert: 15.02.2023 08:27 - av  Henning Poulsen

SNØSAG. En norsk snøsag letter arbeidet til skredekspertene. Nå mottar prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Håkan Stenlund

 

 

HJEMMESYKEHUS. En nyskapende samarbeidsmodell i helsevesenet reduserer trykket på sykehussengene. Nå hedres prosjektet med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: SINTEF

En forenklet og forbedret snøsag. En helsetjeneste som lar sykehuspasienten bli hjemme. Nå hedres disse to Trondheim-relaterte prosjektene med DOGA-merket for design og arkitektur.

– Begge prosjektene er glimrende eksempler på hvordan designmetodikk kan komme samfunnet til gode, enten det handler om bedre helsetjenester eller en tryggere fjellheim, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

 

DOGA-merket for design og arkitektur deles ut 16. mars i Oslo, men allerede nå røper DOGA de 12 første vinnerprosjektene. Én av disse går til gründerbedriften Tindeq i Trondheim. Den andre til et konsortium av samarbeidspartnere som inkluderer Sykehusapoteket Midt-Norge.

 

DOGA-merket er Norges viktigste anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur til å skape verdi for miljø, samfunn og økonomi.

 

Tindeq: Genial trøndersag

Med stadig flere folk til fjells vinterstid, blir pålitelig skredvarsling desto viktigere. Om lag 100 skredobservatører fra NVE-driftede Varsom.no bidrar til å holde fjellheimen trygg. Men det mest sentrale verktøyet deres – snøsagen – har hatt klare mangler.

 

Produsenten Tindeq fikk nyss i at skredekspertene rutinemessig tester alt som blir laget av snøsager – og at de ikke var fornøyde med noen av dem. Kunne de tenke seg å bistå i utviklingen av en helt ny snøsag?

 

Varsom gikk med på dette, og med produktdesigner Jørgen Blindheim på laget skred Tindeq til verks. Gjennom intervjuer med fagekspertisen avdekket de et paradoks: Sagbladet måtte være én meter langt, og samtidig passe i en sekk.

 

Ekstremtesting i fjellheimen

Designteamet brukte mye tid på å finne det best egnede materialet. De kom etter hvert fram til at aluminium ville gi en sag som både var lett og solid. Skjøtene ga også en del hodebry. Ingen del kunne være lengre enn 40 centimeter, og det var vanskelig å oppnå den rette stivheten.

 

En rekke prototyper ble testet under krevende forhold, og til slutt var både skredeksperter, designer og produsent fornøyde. Tindeq kunne sende snøsagen i produksjon, men snart var det noe som skurret. Med hele 18 deler å montere ble det klart at produktet likevel var blitt for komplisert. Dermed bar det tilbake til tegnebrettet.

 

Sluttresultatet er en snøsag med bare tre deler. Låsemekanismen er integrert i hver del, noe som gjør at sagen er solid, holdbar og enkel å legge sammen. Selve produksjonsprosessen er kraftig forenklet.

 

Etter lanseringen i 2021 har snøsagen fra Tindeq solgt svært godt både i Norge og internasjonalt.

 

«Ubegripelig» god

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur konkluderer med at Tindeqs snøsag er et funksjonelt og elegant produkt med høy samfunnsverdi.

 

«Vi er rett og slett imponert over denne snøsagen! Vi mener dette er et skoleeksempel på god industridesign. Sagen har et presist, ryddig og tydelig uttrykk. Den kombinerer lett vekt med styrke og holdbarhet, og den er enkel å montere. Det er nesten ubegripelig at produktdesignerne har klart å integrere låsmekanismene på en så smart måte,» står det i jurykjennelsen.

 

Sykehusapoteket Midt-Norge m.fl.: Imponerende helsesamhandling

Har du behov for intravenøs antibiotikabehandling, må du belage deg på opptil flere uker på sykehus. Du rives ut av ditt daglige liv og mister muligheten til å være sosialt aktiv.

 

Dette ønsket Kristiansund sykehus og Helse Møre og Romsdal å gjøre noe med. Sammen med blant andre Sykehusapoteket Midt-Norge har de gjennomført en tverrfaglig og menneskesentrert designprosess for å lage en helt ny samhandlingsmodell.

 

Pasienter, pårørende og ansatte deltok gjennom hele prosjektet, mens Helseinnovasjonssenteret og SINTEF tilførte prosjektet verdifull kunnskap om forskning, innovasjon, tjenestedesign og samhandling.

 

Gjennom et stort antall intervjuer avdekket tjeneste- og systemdesignerne hvordan brukerne opplevde pasientforløpet sitt, hva som fungerte godt og hvilke områder som kunne bli bedre. Et nytt tjenesteforløp ble utviklet og etter hvert testet ut på reelle pasienter. Erfaringer herfra ble tatt med i utviklingsprosessen.

 

Får med medisinposer og håndpumpe

Sommeren 2022 ble tjenesten lansert ved Kristiansund sykehus. I samråd med behandlende lege kan pasienter som trenger intravenøs antibiotika selv velge om de vil legges inn eller behandles hjemme. De som velger det sistnevnte får med seg medisinposer og en bærbar, elektronisk håndpumpe hjem. Pasientene får opplæring i å bruke utstyret, og følges opp av sykepleiere fra hjemmetjenesten.

 

En viktig del av det som gjør tjenesten så nyskapende, er samhandlingen mellom de ulike helseorganisasjonene i fylket. Den nye poliklinikken for hjemmesykehus ved Kristiansund sykehus holder i alle trådene. Sykehusapoteket tilbereder medisinen. Den utleveres av hjemmetjenesten, som ivaretar pasientene. Regionalt responssenter ivaretar beredskapen med døgnåpen alarmsentral. Og pasientene har åpen retur til sykehuset om de ønsker det. Så langt har ingen benyttet den muligheten.

 

Bedre tilbud til alle

Hittil har tjenesten ført til en innsparing av 400 pasientdøgn ved sykehuset i Kristiansund. Samhandlingen gir bedre ressursutnyttelse av helsetjenestene lokalt, og flere pasienter melder om bedre søvn og mer tid og overskudd til å drive med aktiviteter.

 

Tilbudet bidrar også til at folk som bor lang unna sykehuset får et likeverdig tilbud som de som bor mer sentralt.

 

Nå ser Helse Møre og Romsdal på hvordan prosjektet kan utvides til resten av fylket. Kanskje resten av landsdelen snart står for tur?

 

Håper sykehusene kjenner sin besøkelsestid

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur mener løsningen åpner for en bedre hverdag for pasientene, og håper flere sykehus innfører tjenesten i tiden fremover.

 

«Ved å tenke nytt om tjenestedesign tar Helse Møre og Romsdal tak i en viktig samfunnsutfordring. Helseforetaket går foran og viser at det faktisk er mulig for de ulike nivåene i helse-Norge å samarbeide om å gi et bedre tilbud. Samtidig blir fellesskapets ressurser utnyttet bedre,» står det i jurykjennelsen.

(Pressenytt)

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket for design og arkitektur her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 

Finn mer informasjon om prosjektet her:

Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika | DOGA
Sammenleggbar snøsag for enklere skredvarsling | DOGA

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Hjemmesykehus med intravenøs antibiotika, Silje Bøthun, silje.bothun@sintef.no, mobil 48 03 34 62

* Sammenleggbar snøsag for skredanalyser, Jørgen Blindheim, jorgen@blims.no, mobil 90 50 22 16

 

Bildetekster:

SNØSAG. En norsk snøsag letter arbeidet til skredekspertene. Nå mottar prosjektet DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: Håkan Stenlund

 

HJEMMESYKEHUS. En nyskapende samarbeidsmodell i helsevesenet reduserer trykket på sykehussengene. Nå hedres prosjektet med DOGA-merket for design og arkitektur. Foto: SINTEF

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.02.2023 08:27
Teknisk løsning ZEVS AS