presseticker

Skip to main content

To Oslo-bedrifter får 850 000 kroner i innovasjonsstøtte

  Publisert: 12.11.2018 07:06 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Independence Gear vil videreutvikle et hygienisk multiverktøy. Alfa & Omega ønsker å bygge endringsdyktige organisasjonskulturer. Nå får de to Oslo-selskapene til sammen 850 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Hygienisk multiverktøy for dobesøk

I 2015 knakk sogningen Tord Are Meisterplass nakken i en skiulykke og ble lam fra brystet og ned. Han var ikke klar for å leve resten av livet med assisterte dobesøk hver dag, og derfor kom han opp med idéen som man i dag kaller Dignum.

 

Dignum ble skapt for å løse et konkret brukerbehov, men nå skal Independence Gear med designkompetanse fra Inventas ta et steg tilbake og utvikle et hygienisk multiverktøy som er relevant for en større brukergruppe. Blindern-selskapet får nå 370 000 kroner i innovasjonsmidler gjennom DIP for å jobbe mye tettere med brukerne under utviklingen.

 

Vil designe bedre bedriftskultur

Mange ulike verktøy benyttes for utvikling av bedriftskultur, men måten resultatene bearbeides og brukes på viser at endringseffekten ikke er tilstrekkelig. Selv om alle er enige om hvor man skal og hva som må til, svikter organisasjonen på gjennomføringen.

 

Nå ønsker Alfa & Omega på Briskeby, sammen med designer Kåre Ulsrud, å utvikle metodikk og verktøy for å skape en organisasjonskultur som stimulerer til endring og utvikling. Målet er en kultur som utvikler seg i takt med kunde- og brukerbehov og en organisasjon som raskt kommer fra ord til handling. Prosjektet mottar 480 000 kroner i DIP-støtte.

 

Bedre hjem i alle kanaler

Også IKEA, som har varehus på Furuset i Groruddalen, mottar midler fra DIP i år. Prosjektet, som gjennomføres sammen med EGGS design, har som hensikt å skape bedre hjem for flere mennesker. Ifølge søknaden forteller mange kunder at de har problemer med å realisere varehusets smarte løsninger i sine egne hjem.

 

IKEA skal nå se på muligheter for å tilby innredningsrådgivning på tvers av kanalvalg. I prosjektet vil IKEA bruke designdrevet innovasjon for å undersøke ønsker og behov hos mennesker med en moderne livsstil. Prosjektet mottar 600 000 kroner i DIP-støtte.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:06
Teknisk løsning ZEVS AS