presseticker

Skip to main content

To Akershus-bedrifter får over millionen i innovasjonsmidler

  Publisert: 12.11.2018 07:01 - av  Henning Poulsen
Oslo: Vitenparken Campus Ås skal øke verdiskapingen i skjæringspunktet mellom det grønne og det digitale. DNV GL på Høvik ønsker å sikre bedre klinisk kunnskapsoverføring. Nå får de to Akershus-selskapene til sammen 1 010 000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Grønne vitensentre

Vitensentre har en viktig samfunnsrolle og skal inspirere til kunnskapsbaserte løsninger innen teknologi og realfag. De skal også tilby interaktiv og leken læring som stimulerer rekrutteringen til fremtidens næringsliv.

 

For å imøtekomme utfordringene knyttet til klimaendringer og bærekraft, må vitensentrene omskapes som arenaer for kunnskapsbasert inspirasjon. Vitenparken Campus Ås mottar nå 490 000 kroner i DIP-støtte. Sammen med Ogle Noor skal de utforske mulighetene for økt verdiskaping i skjæringspunktet mellom to megatrender; det grønne skiftet og utvikling av digital læringsteknologi.

 

Ved bruk av designmetodikk i analyse- og idéfasene, skal Maritime CleanTech sammen med Eker Design utvikle et helt nytt cruisekonsept. Prosjektet skal ta for seg hele verdikjeden, fra fremdriftsløsninger, logistikk og havneoperasjoner, til operasjonsprofil og sluttbruker.

 

Bedre klinisk rapportering

Sjeldne genetiske sykdommer rammer 1 av 17 mennesker. Gensekvensering har gjort diagnostisering mulig, men metoden møter flere formidlings- og kompetansebarrierer.

Sammen med EGGS design ønsker DNV GL på Høvik i Bærum å se på nye og effektive måter å kommunisere klinisk rapportering på. De vil samarbeide med avdelinger for klinisk genetikk og klinkere på universitetssykehus i Norge, Sverige og Danmark. Målet med prosjektet er et system som effektivt kommuniserer resultater av en gensekvenseringstest. Dette vil gi en nøyaktig kunnskapsoverføring som hjelper klinikeren med å tolke testresultater. Prosjektet mottar 520 000 kroner i DIP-støtte.

 

Bedre hjem i alle kanaler

Også IKEA, som har varehus på Slependen i Akershus, mottar midler fra DIP i år. Prosjektet, som gjennomføres sammen med EGGS design, har som hensikt å skape bedre hjem for flere mennesker. Ifølge søknaden forteller mange kunder at de har problemer med å realisere varehusets smarte løsninger i sine egne hjem.

 

IKEA skal nå se på muligheter for å tilby innredningsrådgivning på tvers av kanalvalg. I prosjektet vil IKEA bruke designdrevet innovasjon for å undersøke ønsker og behov hos mennesker med en moderne livsstil. Prosjektet mottar 600 000 kroner i DIP-støtte.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:01
Teknisk løsning ZEVS AS