presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer:

Talentpriser til Nes, Røyken, Nittedal og Ås

  Publisert: 01.03.2023 06:42 - av  Henning Poulsen

TIL JORD SKAL DU BLI. Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen har laget et konsept som skal få oss til å bygge flere hus av jord og leire. Illustrasjonen viser et jordhussenter de ønsker å bygge på Ås. Nå gis DOGA-merket nykommer til prosjektet Raw Earth. Foto/ill: Kierulf/Larsen

BEDRE VENTEOPPLEVELSE. Hanna Hernæs, Ida Emilie Herfoss og Michelle Osnes mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet Digivent, som demonstrerer hvordan legevaktopplevelsen kan bli bedre for de som må vente. Foto/ill: Osnes/Herfoss/Hernæs

HÆH? HVA SA LÆREREN? Tina Mee Johnsen og Kristin Brudeseth vil hjelpe skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Nå får de DOGA-merket nykommer for prosjektet Lydstyrke. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

En nittedøl vil innføre sanntid på legevakta. En designduo fra Nes og Røyken vil hjelpe hørselshemmede skolebarn. Et studentprosjekt foreslår å bygge et jordsenter i Ås. Nå belønnes de alle med DOGA-merket nykommer.  

– Dette er noe jeg gleder meg like mye til hvert år. DOGA-merket nykommer lar oss ta pulsen på en ny generasjon med unge og ambisiøse designere og arkitekter, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

Han forteller at årets vinnere kommer med spennende og uventede løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

 

– Her kan vi alle lære noe, sier Hjemdal.

 

DOGA-merket nykommer deles ut årlig til de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter fram unge, visjonære forslag til fremtidens løsninger. Årets priser deles ut på DOGA 16. mars i Oslo. I år er det sju mottakere.

 

Lydstyrke: Vil ha hørselsprosjekt i barneskolen

Om lag 2500 elever i grunnskolen har nedsatt hørsel. Mange – særlig de som bruker talespråk – får ikke god nok tilrettelegging og oppfølging. Det kan gi problemer både faglig og sosialt.

 

Dette ønsker Kristin Marie Brudeseth fra Røyken og Tina Mee Johnsen fra Nes å gjøre noe med. I sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har de spilt på lag med elever, foreldre, lærere og spesialister for finne ut hvordan første- og andreklassinger med nedsatt hørsel kan inkluderes bedre i skolehverdagen.

 

Føler seg ikke hørt

Da de to designstudentene spurte hørselshemmede barn om hvordan de har det på skolen, var tilbakemeldingen nedstemmende: Disse elevene føler seg verken sett eller hørt. Mange barn opplever at de selv må be læreren om å bruke mikrofon i timen. En del blir gående alene i friminuttene, fordi de ikke klarer å følge leken og samspillet med klassekameratene.

 

Basert på denne innsikten gikk Brudeseth og Johnsen i gang med å lage et digitalt verktøy som skal styrke forståelse og kunnskap om hørsel blant både lærere og elever. De brukte designmetodikk for å involvere elever, foreldre, lærere samt spesialpedagoger fra Statped underveis i prosessen, slik at de var trygge på at prosjektet var på rett spor.

 

Resultatet er Lydstyrke, et verktøy som hjelper lærere og elever med å skape et inkluderende klassemiljø. Her deles kunnskap om hørsel på en pedagogisk måte, gjennom klasseøvelser, samskaping og historiefortelling. På den måten blir både voksne og klassekamerater blir mer bevisste, lærere blir tryggere i sin rolle og barn med nedsatt hørsel opplever å bli hørt.

 

Empatisk svar på viktig spørsmål

Juryen for DOGA-merket nykommer roser Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsen for å ta tak i en viktig samfunnsutfordring, og for at de foreslår et konsept med konkrete, gjennomtenkte og empatiske løsninger. 

 

«Vi er imponert av hvor grundig studentene har gått inn i problemstillingene og brukt designprosesser som et bærende element. Resultatet er en nydelig gjennomført oppgave med flotte illustrasjoner og en stil vi opplever som respektfull, emosjonell og sympatisk,» skriver juryen i sin vurdering.

 

Digivent: Designer bort ventetiden

Et besøk på legevakta er ingen lystig opplevelse. Syk eller skadet må du sitte og vente sammen med andre syke og skadde personer, uten å vite hva som skjer eller hvor lenge det er til din tur. Et nytt løsningsforslag fra tre designstudenter kan forandre på dette.

 

Hanna Hernæs fra Nittedal studerte interaksjonsdesign sammen med Michelle Osnes og Ida Emilie Herfoss ved NTNU i Gjøvik. Da de fikk mulighet til å skrive en oppgave om venteromopplevelsen, kastet de seg over utfordringen. De hadde allerede egne og til dels negative erfaringer fra legevaktbesøk.

 

De tre designstudentene gikk grundig til verks. En legevakt i Innlandet stilte seg velvillig til disposisjon, og Hernæs, Osnes og Herfoss gjennomførte workshoper og intervjuer med både pasienter og legevaktansatte.

 

Slik fikk de dypere innsikt i hvilke problemer legevakta har å stri med når det kommer til pasientprioritering og -informasjon, og hvilke muligheter som kunne utforskes videre. Deretter designet studentene forskjellige prototyper. I alt fire brukertester ble gjennomførte før alle bitene falt på plass.

 

Kan vente hjemme

Resultatet er Digivent, en digital løsning for informasjonsdeling. Systemet består av tre deler med samme kjerne: en app, en infoskjerm og en SMS-tjeneste. Appen og skjermen gir pasienter og pårørende tilgang til legevaktkøen i sanntid. Ved å få opp beregnet ventetid, kan pasienten selv bestemme om hun vil vente hos legevakten, i bilen eller hjemme. SMS-tjenesten sender ut varsling når det snart er din tur.

 

Applikasjonen gir også mulighet for å informere om akutte pasienter som nylig har ankommet legevakten. Dermed blir det lettere for de fleste av oss å akseptere at ting tar tid.

 

Setter pasient og pårørende i sentrum

Juryen for DOGA-merket nykommer mener helsesektor kan hente lærdom fra prosjektet.

 

«Vi synes dette er et fantastisk stykke arbeid, og vi beundrer empatien og kreativiteten i prosjektet. Digivent skisserer en god løsning på et problem som angår oss alle. Vi mener prosjektet er en innertier fordi det er godt designhåndverk, oversiktlig og informativt. Det setter brukeren i sentrum og bidrar til å gjøre pasienter og pårørende trygge i en sårbar situasjon,» skriver juryen i sin vurdering.

 

Raw Earth: Ås-hus skal betongavvenne byggebransjen

Om en tredjedel av verdens bygninger er laget av jord og leire, men i byggeglade Norge har vi glemt at disse materialene finnes. Det ønsker to arkitektstudenter å gjøre noe med. Et jordhus i Ås er sentralt i planene.

 

Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen syntes det var rart at de nesten ikke lærte noe om ubrent jord og leire på Bergen Arkitekthøgskole. Derfor gjennomførte de kurs for 20 av sine medstudenter, der de gravde ut leire fra en lokal byggeplass. Denne brukte de til å eksperimentere med byggeteknikker som stampet jord, leirepuss og adobe.

 

Resultatene var så oppløftene at Kierulf og Larsen bestemte seg for å utforske temaet nærmere. De snakket med eksperter og samlet inn informasjon om jord og leire i Norge fra både et arkitektonisk, geologisk og historisk perspektiv.

 

Vil bygge kunnskapssenter for jordhus

I oppgaven konkluderer de med at tre ting må på plass før jord og leire kan brukes som byggemateriale i stor skala: Oppbevaringssteder, produksjonsanlegg og et sted der kunnskap om jord og leire kan samles og dyrkes.

 

Derfor foreslår arkitektstudentene å opprette et jordhussenter i tilknytning til eksisterende universitets- og forskningsmiljøer på Ås. Her vil det være enkel tilgang til flere millioner tonn jordavfall fra store utbyggingsprosjekter på Østlandet. Dette kan brukes for å lage salgbare produkter til byggebransjen.

 

I tillegg befinner en rekke av landets fremste fagfolk seg allerede i området. Dermed vil senteret kunne bli en aktiv møteplass og kompetansearena allerede fra dag én.

 

Senteret skal naturligvis bygges med ubrent jord og leire. Kierulf og Larsen foreslår at byggingen i stor grad skjer gjennom kurs og dugnad, og mener dette vil gi fagmiljøene verdifull praktisk erfaring med de tradisjonsrike og miljøvennlige materialene.

 

Håper på jordrenessanse

Juryen for DOGA-merket nykommer mener oppgaven Raw Earth er et viktig innspill til fremtidens sirkulære økonomi.

 

«Oppgaven viser hvordan ubrent leire og jord kan brukes og gjenbrukes som bygningsmaterialer. I dag blir store mengder utgravd leire og jord kjørt bort og dumpet. I stedet kan massene utnyttes som en ressurs. Vi synes dette er et fabelaktig prosjekt som viser hvordan historisk materialbruk kan få en renessanse i møte med ny teknologi,» skriver juryen i sin vurdering

(Pressenytt)

 

 

Les mer om prosjektene her:

www.doga.no/merket-nykommer/digivent

www.doga.no/merket-nykommer/lydstyrke

www.doga.no/merket-nykommer/raw-earth

 

Mer informasjon om prisutdelingen og DOGA-merket nykommer her: https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Bildetekster:

TIL JORD SKAL DU BLI. Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen har laget et konsept som skal få oss til å bygge flere hus av jord og leire. Nå gis DOGA-merket nykommer til prosjektet Raw Earth. Foto/ill: Kierulf/Larsen

 

BEDRE VENTEOPPLEVELSE. Hanna Hernæs, Ida Emilie Herfoss og Michelle Osnes mottar DOGA-merket nykommer for prosjektet Digivent, som demonstrerer hvordan legevaktopplevelsen kan bli bedre for de som må vente. Foto/ill: Osnes/Herfoss/Hernæs

 

HÆH? HVA SA LÆREREN? Tina Mee Johnsen og Kristin Brudeseth vil hjelpe skolebarn som ikke får med seg det lærere og medelever sier. Nå får de DOGA-merket nykommer for prosjektet Lydstyrke. Foto/ill: Johnsen/Brudeseth

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, kommunikasjonsrådgiver Ellen Heggestad, eh@doga.no, mobil 92 65 35 30

* Design og arkitektur Norge, rådgiver for priser og utmerkelser - Stine Fantoft Berg, sfb@doga.no, mobil 95 75 20 22

* Digivent, Hanna Hernæs, hanna.hernaes@gmail.com, mobil 41 01 22 66

* Lydstyrke, Tina Mee Johnsen, tinameejohnsen@gmail.com, mobil 94 85 05 97

* Raw Earth, Alvar Elias Ekhougen Larsen, alvar_elias@yahoo.no, mobil 99 35 60 69


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 01.03.2023 06:42
Teknisk løsning ZEVS AS