presseticker

Skip to main content

Rogalandskommune vil ha innovasjonsforslag:

Suldal vil tenke nytt om grønt skifte

  Publisert: 10.03.2022 12:20 - av  Henning Poulsen

ULL OG UTBYGGING. Suldal kommune søker innovasjonshjelp for å balansere industrietableringer med lokale og grønne behov. Foto: Jan Nordtveit

For vannkraftkommunen Suldal er det avgjørende at storstilt industrisatsing ikke skjer på bekostning av natur, innbyggere, matjord og lokale næringer. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen.

Suldal står foran store og viktige industrietableringer innenfor blant annet havvind og hydrogen. Da er det viktig å holde tunga rett i munnen, påpeker Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Det er mye man må tenke på når små kommuner møter store næringsinteresser. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Suldal og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til hvordan de kan styre prosesen og utvikle samarbeidsmodeller som alle tjener på, sier hun.

 

Skal finne balanse

Suldal ønsker å utforske hvordan de kan gå i front for det grønne skiftet og balansere næringsinteresser med andre lokale behov. Dette er bakgrunnen for hvorfor kommunen valgte å bli med på Gnist-programmet i år.

 

– Vi håper vi kan få gode svar på hvordan vi kan bli en god vertskapskommune for nyetableringer – og hvordan vi gjennom dette kan utvikle kommunen til beste for innbyggere og besøkende. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger på hvordan vi kan skape synergier mellom ny industri og lokal skaperkraft, sier Øyvind Stueland, kommunalsjef for kultur- og samfunnsutvikling i Suldal kommune.

 

Suldal er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Vil ta vare på natur og jordbruk

– Målet er at industrietableringene skal føre til verdiskaping, befolkningsvekst og positiv utvikling i kommunen. Samtidig skal vi ta vare på folk og natur og fortsetter å være en viktig jordbrukskommune, sier Stueland i Suldal kommune.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Suldal kommune, kommunalsjef for kultur- og samfunnsutvikling Øyvind Stueland, mobil 91 38 14 07

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

 

Bildetekst:

ULL OG UTBYGGING. Suldal kommune søker innovasjonshjelp for å balansere industrietableringer med lokale og grønne behov. Foto: Jan Nordtveit

 

 

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Suldal - bilde av Jan Nordtveit.jpg 423,64 kB (1518x1181)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:20
Teknisk løsning ZEVS AS