presseticker

Skip to main content

Stavanger peker vei for smartby-Norge

  Publisert: 08.08.2019 07:15 - av  Henning Poulsen

BEDRE SAMARBEID. – Veikartet kan hjelpe oss med å få fart på samarbeidet mellom kommunene, utbyggere og andre offentlige og private aktører, sier smartbysjef Gunnar Edwin Crawford i Stavanger. Foto: Stavanger kommune

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

SATSER. Mange kommuner har begynt å jobbe med smartbytematikk de siste årene. Her fra Asker. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

Norske kommuner får endelig én nasjonal veiviser for smartbyer. Erfaringer og kompetanse fra Stavanger skal være med på å forme fremtidens smartbysatsinger over hele landet.

Flere titalls kommuner er allerede i gang med å lage egne smartbystrategier for å takle alt fra klimaforandringer til eldrebølgen og næringsutvikling. Enda flere sitter på gjerdet og avventer. På Arendalsuka 2019 skal Design og arkitektur Norge (DOGA), kommunenettverket Smartbyene og Nordic Edge lansere et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

 

Eget smartbykontor i Stavanger

Omkring 150 aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia har levert innspill til veikartet, med Stavanger som en sentral bidragsyter.

 

I Stavanger har kommunens ansatte jobbet med smartbyløsninger i flere år allerede. Et eget smartbykontor fører dialog med innbyggere og næringsliv, og utforsker måter å dele og bruke relevante data på.

 

– Målet er å dekke innbyggernes og næringslivets behov på en bedre måte, stimulere til omstilling og vekst samt effektivisere kommunens arbeid, sier smartbysjef Gunnar Edwin Crawford i Stavanger kommune.

 

Han forteller at smartbysatsingen skal hjelpe kommunen med å bryte siloer og tenke helhetlig og behovsdrevet i utviklingen av kommunale tjenester. I tillegg skal samarbeidet med innbyggere og akademia blir bedre, mens satsningen på næringsutvikling i større grad skal føre til omstilling og vekst.

 

– Veikartet vil gi en grunnleggende fellesforståelse av de utfordringene og mulighetene vi står overfor. Det kan hjelpe oss med å få fart på samarbeidet mellom kommunene, utbyggere og andre offentlige og private aktører, sier Crawford.

 

Unike norske smartbyer

– Ved å bli enige om hva vi legger i begrepet smartby, hva det betyr og hva det kan bidra til, øker vi sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner for fremtiden, sier Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA.

 

Kock Hansen forteller at veikartet utgjør et felles verdigrunnlag – ett sett med prinsipper og målbilder som kommuner og andre aktører kan jobbe etter. En av hovedmålsetningene er å få til mer og bedre samarbeid på tvers av sektorer, fagmiljøer og organisasjonskart.

 

– Vi må tenke i nye baner for å lykkes med den grønne omstillingen og samtidig legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Smartbykonseptet kan hjelpe oss med nå målene våre, men da må vi tenke og agere helhetlig og integrere smartbyarbeidet i by- og samfunnsutviklingen både lokalt og nasjonalt, sier hun.

 

Ifølge Kock Hansen ligger det et konkurransefortrinn i den såkalte norske smartby-modellen, der teknologien brukes for å løse konkrete utfordringer med utgangspunkt i innbyggernes behov.

 

– Verdier som tillit, gjennomsiktighet og likeverdighet gir en gunstig grobunn for å bygge gode, fremtidsrettede smartbyer, men også for å skalere løsninger internasjonalt, sier hun.

 

Stavanger-politiker ble nedstemt – tok det videre

I fjor foreslo stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg fra Stavanger en nasjonal smartbystrategi for norske kommuner. Forslaget ble nedstemt, men forslaget ble likevel tatt videre av samarbeidspartene.

 

– Målet må være å få 356 smartkommuner i Norge, og der er vi ikke i dag. Mens noen kommuner har kommet langt og gjort mye bra, ser vi at andre kommuner så vidt har starta. Forskjellen mellom kommuner bekymrer meg, men et nasjonalt veikart vil gi kommunene noe konkret å peile smartbysatsingen sin etter, slik at gevinsten blir enda bedre tjenester til innbyggerne, sier Tvedt Solberg.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektleder Malin Kock Hansen, mobil 95 92 49 53

 

Bildetekster:

BEDRE SAMARBEID. – Veikartet kan hjelpe oss med å få fart på samarbeidet mellom kommunene, utbyggere og andre offentlige og private aktører, sier smartbysjef Gunnar Edwin Crawford i Stavanger. Foto: Stavanger kommune

 

 

SMARTERE BYER. Malin Kock Hansen, prosjektleder i DOGA, mener det nye veikartet øker sjansen for å lykkes med å bygge bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige kommuner i Norge. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

 

SATSER. Mange kommuner har begynt å jobbe med smartbytematikk de siste årene. Her fra Asker. Foto: Karine Johansen / Studio Oscar

FAKTABOKS

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

 

* Veikartet er et initiativ av DOGA og Smartbyene i samarbeid med Nordic Edge.

* Arbeidsgruppen består av følgende kommuner: Asker, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Narvik, Stavanger, Trondheim og Ålesund.

* Referansegruppen består av følgende statlige aktører: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, KS, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Innovasjon Norge samt Norges forskningsråd.

* Veikartet definerer den smarte byen i norsk sammenheng og ser på hvordan kan vi få til økt samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn.

* Lanseres 14. august 2019 under Arendalsuka.

* Les mer om veikartet her: https://doga.no/Aktiviteter/arkitektur/sammen-for-smarte-og-baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn/

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak Rogaland - Gunnar Crawford.jpg 5,68 MB (2365x3030)
Bilde - vedlegg til sak 1Malin Kock Hansen.jpg 4,15 MB (3000x2400)
Bilde - vedlegg til sak 2Asker.jpg 4,93 MB (3000x2000)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 08.08.2019 07:15
Teknisk løsning ZEVS AS