presseticker

Skip to main content

Nordlandskommune vil ha innovasjonsforslag:

Sortland vil vende seg tilbake mot havet

  Publisert: 10.03.2022 12:17 - av  Henning Poulsen

BLÅ INNOVASJONSARENA. Sjøfronten blir innovasjonsarena når Sortland går i gang med Gnist-programmet. Foto: Håvard A. K. Johansen

Med en dynamisk og bærekraftig sjøfront mot sundet ønsker Sortland å være et regionsenter for fremtiden. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å mobilisere alle gode krefter.

Når fremtidens sentrum skal bygges i Sortland, er samskaping avgjørende. Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess skal innbyggere, næringsliv, ildsjeler, grunneiere og kommunen utforske hvilke muligheter som oppstår når land møter vann, forteller Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Mange steder i Norge lider av tilfeldig og dårlig sentrumsutvikling. Med denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Sortland og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til hvordan de kan bygge ned siloer og utvikle bærekraftige og attraktive sentrumsområder som alle tjener på, sier hun.

 

Fra vei til hav

– Sortland har gradvis vendt ryggen til sundet og snudd seg med ansiktet mot veien. Nå ønsker vi å vende tilbake mot havet som har vært så viktig for Sortland opp igjennom historien. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger i møtet mellom land og vann, sier Kristine Røiri, kommunearkitekt i Sortland kommune.

 

Sortland er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Sjøfronten som innovasjonsarena

– Vi kommer ikke videre ved å fortsette i det samme tradisjonelle tankesporet. Gjennom Gnist ønsker vi å lære oss ny metodikk for samskaping med innbyggerne og andre interessegrupper. Sjøfronten ut mot sundet blir en arena for å prøve ut dette i praksis, sier kommunedirektør Rita Johnsen.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Sortland kommune, kommunearkitekt Kristine Røiri, mobil 95 27 32 97

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

 

 

Bildetekst:

BLÅ INNOVASJONSARENA. Sjøfronten blir innovasjonsarena når Sortland går i gang med Gnist-programmet. Foto: Håvard A. K. Johansen

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:17
Teknisk løsning ZEVS AS