presseticker

Skip to main content

Søvnekspert fra Berger og språkhjelper fra Kongsberg får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2023 08:43 - av  Henning Poulsen

FELLES SPRÅK. LifeTools vil bruke kunstig intelligens for å bedre kommunikasjonen mellom omsorgspersoner og mennesker med kognitive utfordringer. Foto: Simen Falck

GRØNN SØVN. Hilding Anders Norway, kjent for merkenavnet Jensen Beds, vil du skal ha det behagelig med god miljøsamvittighet på soverommet. Foto: Hilding Anders Norway

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

Sengeprodusenten Hilding Anders Norway i Berger vil utvikle en seng som både er myk og grønn. LifeTools på Kongsberg skal bruke kunstig intelligens for å hjelpe personer som mangler språk. Nå får de til sammen over 800 000 kroner i innovasjonsstøtte fra DOGA.

– Den beste nyskapingen skjer sammen med brukerne. Det er derfor DOGA støtter innovasjonsprosjekter basert på brukerstudier og designmetodikk. Slik får vi bedre, mer bærekraftige og mer lønnsomme produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i den omstillingen av norsk næringsliv som vi er midt oppe i, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

 

Prosjektene til Hilding Anders Norway og LifeTools er to av i alt 20 innovasjonsprosjekter som deler på til sammen 10 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA) gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Støtten går til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig, er det større sjanse for å utvikle produkter eller tjenester som er tilpasset brukerens faktiske behov.

 

– I stedet for å lage noe du tror folk vil ha, gir designdrevet innovasjon deg reell innsikt i behovene til kunder og brukere. Dette gir mer treffsikker nyskaping og flere vellykkede satsinger, sier Anne Elisabeth Bull. Hun er leder for designdrevet innovasjon i DOGA.

 

LifeTools: Bedre omsorg med kunstig intelligens

Tusenvis av pleietrengende nordmenn sliter med å gjøre seg forstått. Kognitive utfordringer gjør kommunikasjon med omsorgspersoner vanskelig og frustrerende for begge parter. Selskapet LifeTools tilbyr allerede et digitalt verktøy for ikke-verbal kommunikasjon, men innser at det ikke løser alle behovene.

 

Nå ønsker LifeTools å utnytte den voldsomme utviklingen i språkmodeller som ChatGPT til å lage en verbal kommunikasjonsløsning. Med hjelp fra EGGS design skal de nå samle inn kompetanse og ideer fra teknologer, designere og fagpersoner fra helsevesen og hjelpemiddelproduksjon.

 

Innsikten fra disse workshopene vil danne utgangspunktet for en løsning basert på kunstig intelligens (KI), som gir raskere og mer nøyaktig tolkning av ikke-verbale uttrykk. Slik kan mennesker med kognitive utfordringer så vel som demenspasienter og afasirammede få bedre og mer effektiv hjelp.

 

Juryen tror prosjektet kan lede til et resultat som øker livskvaliteten hos sårbare mennesker.

 

«LifeTools ser at deres tjeneste har svakheter og ønsker å benytte designkompetanse for involvering av brukerne, fra innsamling av innsikt til iterativ prototyputvikling. Dette kan være avgjørende for å skape en brukervennlig og effektiv løsning. Selskapets bakgrunn og dets tidligere suksess gir også tillit til at det kan gjennomføre prosjektet effektivt,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 335 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Jensen Beds: Bedre søvn med god samvittighet

Jo mer behagelig en seng er, desto mindre klimavennlig er den. Prisen for å gi deg følelsen av å sove på en sky, er flere materialer, høyere energibruk og mer avfall. Må vi i all fremtid sove med dårlig samvittighet?

 

Nei, mener sengeprodusent Hilding Anders Norway, som står bak merkevaren Jensen Beds. Nå vil de bruke innovative designløsninger for å utvikle en modulbasert seng som reduserer klimapåvirkningen og gir en best mulig søvnkvalitet.

 

Prosjektet skal jobbe tett med brukere for å forstå behov, preferanser og utfordringer knyttet til god søvn. Ved hjelp av brukerinnsikt, avansert teknologi og dyp kunnskap om søvn, anatomi og bærekraft, skal Jensen Beds skape en bærekraftig norsk seng for fremtiden.

 

 

«Med designdrevet innovasjon ønsker de økt grad av brukerinvolvering i innovasjonsarbeidet. Dersom prosjektet blir vellykket, vil Jensen få betydelig verdi og differensiering i markedet. Suksess i prosjektet vil også kunne sette ny standard i markedet for hvordan man produserer bærekraftige senger,» står det i juryuttalelsen.

 

Prosjektet får 500 000 kroner i DIP-midler fra DOGA.

 

Regjeringen tror på DIP

I sitt forslag til statsbudsjett for 2024 ber regjeringen DOGA om å fortsette å styrke og utvikle DIP. Regjeringen sier at prosjektene som mottar støtte skal bidra til å oppnå omstillingsmålet for 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050.

 

Dette er 14. gang DOGA deler ut slike nyskapingsmidler. Til sammen søkte 112 virksomheter om totalt 63 millioner kroner til innovasjonsprosjektene sine.

 

– I år har interessen for DIP vært ekstra stor. Og kvaliteten på prosjektene imponerende høy. Over halvparten av søkerne holdt et nivå der de kvalifiserte til støtte. Juryen fikk en tøff jobb med å velge blant såpass mange gode søknader, sier Bull.

 

De 20 prosjektene som kom seg gjennom juryens trange nåløye, strekker seg over en rekke bransjer, temaer og landsdeler. Bull peker på noen tydelige trender blant årets mottakere:

 

– Bærekraft en avgjørende faktor i alle prosjektene som mottar støtte. I år ser vi at miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft ligger i hjertet av alle prosjektene, sier Anne Elisabeth Bull.

(Pressenytt)

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge, leder for designdrevet innovasjon, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19, aeb@doga.no

* Hilding Anders Norway as, Atle Stubberud, mobil 98 68 69 39, atle.stubberud@hildinganders.com

* LifeTools AS, Morten Hope, mobil 90 09 82 89, morten@lifetools.no

 

 

 

Bildetekster:

FELLES SPRÅK. LifeTools vil bruke kunstig intelligens for å bedre kommunikasjonen mellom omsorgspersoner og mennesker med kognitive utfordringer. Foto: Simen Falck

 

GRØNN SØVN. Hilding Anders Norway, kjent for merkenavnet Jensen Beds, vil du skal ha det behagelig med god miljøsamvittighet på soverommet. Foto: Hilding Anders Norway

 

Anne Elisabeth Bull (t.v.) og DOGA deler ut 10 millioner gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Her sammen med Jorunn Tyssø i HØINE på Nansenløkka, der gamle mursteiner får nytt liv. Ombruksprosjektet til HØINE er blant prosjektene som mottar innovasjonsstøtte i år. Foto: Sverre Chr. Jarild

 

Dette er Designdrevet innovasjonsprogram:

* Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

* DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

* Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

* Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut 107,5 millioner kroner til totalt 263 prosjekter.

* Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

* Les mer om årets DIP-mottakere her: https://doga.no/dip-mottakere-2023/


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2023 08:43
Teknisk løsning ZEVS AS