presseticker

Skip to main content

Viken-kommune vil ha innovasjonsforslag:

Skal finne kvinnekraften i Nore og Uvdal

  Publisert: 10.03.2022 12:02 - av  Henning Poulsen

HAR KRAFT, MANGLER KVINNER. Nore og Uvdal ønsker innovasjonsinnspill for å gjøre noe med kvinnemangelen i kommunen. Foto: Nore og Uvdal næringsselskap

Kvinneandelen i Nore og Uvdal er blant landets laveste. Nå skal lokale og nasjonale innovasjonsmiljøer hjelpe kommunen med å knekke kvinnekoden.

De 50 kommunene i Norge med lavest kvinneandel ligger alle i distriktene, påpeker Malin Kock Hansen i Design og arkitektur Norge (DOGA). Hun er ansvarlig for Gnist, et designdrevet innovasjonsprogram for distriktskommunene.

 

– Veldig mange distriktskommuner strever med kvinneflukt. Gjennom denne innovasjonsanskaffelsen tror jeg både Nore og Uvdal og andre kommuner over hele landet vil motta svært verdifulle innspill til hvordan de kan snu den negative trenden, sier hun.

 

Vil utfordre tradisjonelle metoder

Kraftkommunen Nore og Uvdal i Numedal har den sjuende laveste kvinneandelen av Norges 356 kommuner, forteller kommunedirektør Eva Rismo. I aldersgruppen 20-44 år er det 36 prosent flere menn enn kvinner i Nore og Uvdal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

 

– Kvinnemangelen er et sammensatt problem som det ikke finnes noe enkelt svar på. I tillegg har vi en akutt boligmangel i kommunen. Jeg håper eksterne krefter nå kan utfordre tradisjonelle tankemønstre og gi oss spennende løsninger, sier Rismo.

 

Nore og Uvdal er blant de 11 kommunene som ble valgt ut til å delta i årets program. Kommunens utfordringer blir nå utgangspunkt for en innovasjonsanskaffelse. Fristen for å sende inn tilbud er 11. april 2022. Leverandørene som velges ut mottar 300 000 kroner til gjennomføring av en designdrevet innovasjonsprosess sammen med kommunen.

 

Bra for kvinner er bra for alle

– Vi har mye kraft, men få kvinner – og det blir ingen varme hender av kraft alene. Dersom vi klarer å gjøre bygda mer attraktiv for kvinner, blir den mer attraktiv for alle. Det er derfor vi sier at vi ønsker å finne «kvinnekraften», sier kommunedirektøren.

 

Det er DOGA og Nordic Edge som står bak innovasjonsprogrammet Gnist, som nå inne i sitt tredje virkeår.

 

– Gnist hjelper kommunene til å ta tak i utfordringene sine og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å utvikle nyskapende ideer og konsepter som legger til rette for nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i distriktene, sier Malin Kock Hansen i DOGA.

 

Hun legger til at design og arkitektur passer svært godt for denne type problemløsning.

 

– Det handler om å kartlegge behov, muligheter og ressurser i tett dialog med kommunen, innbyggere og lokalt næringsliv, for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov i en sammenheng. På den måten får vi mer treffsikre og levedyktige løsninger, sier Kock Hansen.

(Pressenytt)

 

 

Kontaktpersoner:

* Nore og Uvdal kommune, kommunedirektør Eva Rismo, mobil 917 19 054

* Design og arkitektur Norge, seniorrådgiver Malin Kock Hansen, mobil 959 24 953

 

 

Bildetekst:

HAR KRAFT, MANGLER KVINNER. Nore og Uvdal ønsker innovasjonsinnspill for å gjøre noe med kvinnemangelen i kommunen. Foto: Nore og Uvdal næringsselskap

Dette er Gnist:

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og næringsutvikling. Programmet gir kommunene ny kompetanse, metoder og verktøy til å ta tak i sine utfordringer, og snu dem til muligheter og nyskaping. Målet er å både bidra til nye arbeidsplasser og mer attraktive lokalsamfunn i hele landet.

 

DOGA og Nordic Edge står bak Gnist. Fylkeskommunene er sentrale støttespillere, sammen med Distriktssenteret, Husbanken, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), KS, Innovasjon Norge og Riksantikvaren.

 

Årets Gnist-kommuner er Åseral i Agder, Lom i Innlandet, Vanylven i Møre og Romsdal, Sortland i Nordland, Suldal i Rogaland, Nome i Vestfold og Telemark, Nore og Uvdal i Viken, Skjervøy i Troms og Finnmark og Sogndal, Luster og Aurland i Vestland.

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 10.03.2022 12:02
Teknisk løsning ZEVS AS