presseticker

Skip to main content

Sju Oslo-prosjekter får skryt for inkluderende design

  Publisert: 24.01.2024 10:21 - av  Henning Poulsen

Akershus slott får hederlig omtale i arkitekturkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Forsvarsbygg

Minnestien får hederlig omtale i landskapsarkitekturkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Nikolai Kobets Freund

Ruter-appen får hederlig omtale i kategorien transport under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto/ill: Ruter

Akershus slott, Ruters reiseapp og en minnesti på Ullern er blant Oslo-prosjektene som får hederlig omtale fra DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design.

– For å møte mangfoldet i samfunnet vårt må vi designe produkter, tjenester, digitale løsninger og omgivelser som alle kan bruke og ha glede av. Her spiller inkluderende design og arkitektur en sentral rolle, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For femte gang deler DOGA ut Innovasjonsprisen for inkluderende design. Prisen deles ut på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

I den forbindelse har en fagtung jury valgt ut 12 prosjekter som de mener fortjener hederlig omtale.

 

– Dette er varierte og inkluderende prosjekter som spenner over mange fagdisipliner og bransjer. Her er det mye inspirasjon for alle, fra reiseapp og løsninger for engasjerende læring, til produkter, tjenester, bygg og omgivelser som bygger ned barrierer, sier Hølen.

 

Akershus slott: Et slott for oss, et slott for deg

Med sine høye murer, storslåtte saler og mørke fangehull, har Akershus slott røtter tilbake til middelalderen. Dessverre har ikke denne viktige attraksjonen vært tilgjengelig for alle, i alle fall ikke hvis du bruker rullestol eller er svaksynt. Dette ville Forsvarsbygg gjøre noe med – men de kunne ikke gjøre det alene.

 

Derfor hentet de innsikt og innspill fra en rekke interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser, så vel som ansatte, besøkende, foreninger, bevaringsmyndigheter. Dette gav utgangspunkt for en rekke ikke-invaderende løsninger, fra ramper og heiser til bedre belysning og økt kontrast. Løsningene kan brukes av alle, samtidig som de er til uvurderlig hjelp for de som trenger dem mest.

 

Nå får Forsvarsbygg og Arkitektskap hederlig omtale i kategorien arkitektur. Juryen kaller prosjektet en nydelig og omtenksom tilgjengeliggjøring av historiske Akershus slott.

 

«Forsvarsbygg har kommet langt i å åpne Akershus slott for alle, uten å ty til prangende løsninger som bryter med helhetsopplevelsen. Detaljene i det inkluderende designet jobber godt med omgivelsene. En god og omfattende brukermedvirkning har gitt positiv effekt. Nå kan flere glede seg over Akershus slott,» står det i juryens uttalelse.

 

Minnestien: En møteplass for unge og gamle

Stadig flere av oss blir eldre, og antall demensrammede ventes å øke kraftig. Det øker behovet for løsninger som fremmer aktivitet, selvstendighet og sosial kontakt. Derfor har Oslo kommune og Bydel Ullern bygget et universelt utformet uteområde i tilknytning til det lokale helsehuset og sykehjemmet.

 

Minnestien er byens første demenssti, og er enkel å bevege seg igjennom uavhengig av funksjonsevne. Den inneholder aktivitetsplass med treningsapparater, benker, sjakkbord og petanquebane samt en sansehage. Skilt informerer om lokal historie, og vekker minner om tidligere tider. Stien har en stimulerende virkning på både demenspasienter og sykehjemsbeboere, samtidig som den er et godt sted å være for pårørende, helseansatte og Ullern-folket generelt.

 

Juryen gratulerer både kommune og bydel samt Haug Landskap, entreprenøren Skaaret og de andre partene i prosjektet med å ha skapt en populær møteplass for alle. Nå får Minnestien hederlig omtale i kategorien Landskapsarkitektur.

 

«Dette er en nyskapende og fin måte å dele historier og mimre om fortiden på. Her kan man ta med en slektning og ta del i en historisk vandring i vakre omgivelser. Minnestien viser at man verken må ty til store eller dyre prosjekter for å skape gode opplevelser for alle,» kommenterer juryen.

 

Ruter-appen: Inkluderende reiser

Før måtte de fleste som reiste kollektivt i Oslo og Akershus forholde seg til to apper: Én til planlegging og én til billettkjøp. Dette var verken effektivt eller praktisk. Derfor bestemte Ruter seg for at to måtte bli til én.

 

Den nye Ruter-appen kombinerer funksjonalitetene til sine to forgjengere, men byr også på mye mer. Gjennom mangfoldige, tverrfaglige design- og utviklingssprinter og hyppig testing av prototyper, har Ruter laget en app som er enkel i bruk, samtidig som den inneholder enorme mengder nyttig informasjon. En rekke inkluderende funksjoner som mørk modus og tekst-til-tale gjør appen bedre for alle.

 

Nå får Ruter-appen hederlig omtale i transportkategorien til Innovasjonsprisen for inkluderende design. Juryen mener Ruter gjennom et helhetlig tankesett har klart å skape inkluderende løsninger som gir verdi til tusenvis av reisende i Stor-Oslo.

 

«Vi blir spesielt oppstemte over at Ruter informerer om hvilke bussholdeplasser som er godt eller dårlig tilpasset de av oss med ulike bevegelsesutfordringer, og informasjon om trikken som ankommer er trinnfri eller ei. Nye funksjoner som dette er resultatet av en sterk tverrfaglig designprosess og et gjennomgående søkelys på hvordan flere av brukerne får full nytte av appen – og dermed en best mulig reise,» står det i jurykjennelsen.

 

WALL-IT: Akustisk inkludering

Selv de med perfekt hørsel merker fort hvor slitsomt det er å være i et rom med dårlig akustikk. Har du nedsatt hørsel, er det nesten uutholdelig. Med visjonen «Sammen skaper vi fremtidens vegger» jobber familiebedriften WALL-IT aktivt med å løse dette problemet.

 

WALL-IT har utviklet akustikkløsninger i bærekraftige materialer – så vel som et eget verksted på Skøyen i Oslo for fremstilling av skreddersydde løsninger. Her inviterer de arkitekter og kunder til samskaping, slik at akustikkløsningene kan spesialtilpasset hvert byggeprosjekt, om det er kontorbygg, teater, hotell eller en stue.

 

Juryen gir prosjektet hederlig omtale i kategorien Møbel- og interiørdesign, og uttaler at bransjen har noe å lære av WALL-ITs inkluderende tilnærming.

 

«WALL-IT jobber med å forbedre romakustikken gjennom lydabsorberende vegger laget av naturmaterialer og resirkulert materiale. Gjennom et biofilisk design som vekker sansene blir både lyd og rommiljøet mer behagelig for alle. Juryen synes det er positivt at enkelte oppgaver, som sortering av norsk reinlav, blir gjort i vernede bedrifter, og at sluttproduktene blir til i en samskapingsfase som inkluderer hele verdikjeden,» står det i jurykjennelsen.

 

ADADHD: Gjør det enklere å snakke om ADHD

Hvordan er det egentlig å ha ADHD? Mange med denne tilstanden synes det er vanskelig å sette ord på hvordan de opplever den. Dette ble utgangspunktet for bacheloroppgaven til Oslo-kvinnen Cassandra Taraldset ved Westerdals institutt for kommunikasjon og design ved Høyskolen Kristiania.

 

Taraldset har selv ADHD, og savnet en måte å visualisere ting som er vanskelig å forklare. Ved hjelp av spørreundersøkelser og fokusgrupper har hun utforsket temaet grundig. Resultatet er boka ADADHD, som øker forståelsen og får i gang samtaler mellom personer med ADHD og pårørende, helsepersonell og andre.

 

Nå mottar boka og prosjektet hederlig omtale i kategorien Unge talenter. Juryen roser Taraldset for å ha laget et visuelt verktøy som skaper forståelse og empati.

 

«Verktøyet, som er en bok fylt av visuelle uttrykk, klarer på en skarp og forfriskende måte både å provosere og vekke refleksjoner og tanker hos oss. Boka gir viktig innsikt i å leve med slike utfordringer og er derfor med på å redusere stigma. Vi bør ha slike bøker for flere typer diagnoser,» skriver juryen.

 

EVA: Verdige klær til pleiepasienter

Mange eldre med nedsatt funksjonsevne trenger daglig pleie, og da må klærne være praktiske. Derfor ender de ofte opp i posete joggebukser og gensere. Dette ville motedesignstudent Ingri Juli Anne Brinch Ness på OsloMet finne en løsning på.

 

Ness har selv jobbet som pleieassistent på sykehjem, og har derfor erfart hvilke praktiske funksjoner pasientenes klær bør ha. Denne innsikten har hun tatt med seg i utformingen av kleskolleksjonen EVA. Kolleksjonen lar pasientene ha en personlig stil, samtidig som klærne er svært enkle å ta av og på. Strategisk plasserte lukninger gjør pleiernes jobb enklere og mindre inntrengende, mens belter også fungerer som håndtak for å komme opp i sittende stilling.

 

Denne bacheloroppgaven får nå hederlig omtale i kategorien Unge talenter. Ingri Juli Anne Brinch Ness får ros for å demonstrere hvordan funksjonalitet, komfort og estetikk kan gå hånd i hånd også for pleietrengende.

 

«EVA en kleskolleksjon som fjerner stigma hos eldre som trenger assistert av- og påkledning. Plaggene lykkes både i å ivareta pleie og gjenspeile personligheten til dem som bruker klærne. Smarte løsninger gjør det enklere å gi god pleie, og klærne gjør at de som bruker dem føler seg bra og familien kjenner igjen sine kjære som de en gang var,» uttaler juryen.

 

Lydstyrke: Lar alle barn bli hørt i timen

Om lag 2500 norske skoleelever har nedsatt hørsel. Disse barna får mindre tilrettelegging enn døve elever, og kan oppleve å falle utenfor både i klasserom og skolegård. Dette bestemte AHO-studentene Tina Mee Johnsen og Kristin Marie Brudeseth seg for å gjøre noe med.

 

I masteroppgaven gikk de grundig til verks, med intervjuer av elever, lærere, foreldre og fagpersoner. Dette munnet ut i Lydstyrke, en tjeneste for elever på første og andre trinn på barneskolen. Ved hjelp av klasseøvelser, samskaping og pedagogisk historiefortelling, er Lydstyrke med på å øke bevisstheten og skape et mer inkluderende klassemiljø.

 

Nå får Lydstyrke hederlig omtale i kategorien Unge talenter. Juryen håper prosjektet kan gjøre en positiv forskjell for tusenvis av elever med nedsatt hørsel.

 

«Selv om skolene i økende grad har hjelpemidler som mikrofoner og lydabsorbenter, er det helt vesentlig at lærerne og medelevene er oppmerksomme på hvordan skolehverdagen er for elever med nedsatt hørsel. Vi gleder oss over et konsept som kan gi skolene et viktig, kompenserende tiltak som fremmer forståelse og inkludering fra en tidlig alder,» skriver juryen i sin vurdering.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

Akershus slott får hederlig omtale i arkitekturkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Forsvarsbygg

 

Minnestien får hederlig omtale i landskapsarkitekturkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Nikolai Kobets Freund

 

Ruter-appen får hederlig omtale i kategorien transport under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto/ill: Ruter

 

WALL-IT får hederlig omtale i kategorien møbel- og interiørdesign under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. På bildet en spesialdesignet mosevegg hos Den Norske Turistforening. Foto: WALL-IT

 

Cassandra Taraldsets prosjekt ADADHD får hederlig omtale i talentkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Michal Taraldset

 

Ingri Juli Anne Brinch Ness’ prosjekt EVA får hederlig omtale i talentkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto: Tekla Lou Fure Brandsæter

 

Kristin Marie Brudeseth og Tina Mee Johnsens prosjekt Lydstyrke får hederlig omtale i talentkategorien under utdelingen av DOGAs Innovasjonspris for inkluderende design i Oslo onsdag 24. januar. Foto/ill: Brudeseth/Mee

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge (DOGA), seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 905 62 909

* ADADHD, Cassandra Taraldset, mobil 988 83 701, epost ctaraldset@gmail.com

* EVA, Ingri Juli Anne Brinch Ness, mobil 976 27 491, epost Ingri.1991@gmail.com

* Lydstyrke, Tina Mee Johnsen, mobil 948 50 597, epost tinameejohnsen@gmail.com

* Lydstyrke, Kristin Brudeseth, epost kristin_marie_b@live.no

 

Innovasjonsprisen for inkluderende design

* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

* Går til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn

* Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, grafisk design, møbel- og interiørdesign tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign, og unge talenter. Sistnevnte er helt ny kategori i år for studenter og nyutdannede designere og arkitekter.

Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design.

* Scandic Oslo Airport vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital. I 2017 var det Vision of the Fjords som gikk til topps. I 2020 gikk prisen til Vipps.

* Disse mottok kategoripriser i år: Ruten bypark (arkitektur), Mjøsparken (landskapsarkitektur), Carpe Diem demenslandsby (arkitektur OG landskapsarkitektur), Oslotrikken SL18 (transport), NRK – visuell profil (grafisk design), Movu Mobility (produktdesign), Overgangstjenesten (tjenestedesign), Justify (tjenestedesign) og Kysten er klar - Eila Regine Evensen Rishovd og Elizabeth Bjelke Stein (talentprisen)

 

Mer informasjon: https://doga.no/innovasjonsprisen


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 24.01.2024 10:21
Teknisk løsning ZEVS AS