presseticker

Skip to main content

DOGA-merket 2017:

Rogaland får tre sterke nykommerpriser

  Publisert: 15.11.2017 12:40 - av  Henning Poulsen
Morten Håvik fra Sandnes står bak et turkonsept som kombinerer papir og skjerm. Kenneth Larssen Lønning fra Haugesund har laget ny studentbydel i Trondheim. Eirik Stokke fra Stavanger forslår å bygge 32 badedammer for å flomsikre Groruddalen. Nå får de DOGA-merket nykommer 2017.

Utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo.

 

En helhetlig turplanlegging

Morten Håvik har levert en bacheloroppgave utenom det vanlige ved Westerdals. Han har nemlig laget et planleggingskonsept som kombinerer analoge turkart med digital sanntidsinformasjon fra ulike vær- og karttjenester på nett. Resultatet er «Punkt Kartserie», en helhetlig tilnærming til turplanlegging.

 

I sin uttalelse skriver juryen at kartserien både er innovativ og gjennomarbeidet:

 

«Vi liker spesielt godt hvordan han med innsikt og respekt for begge flatene har behandlet interaksjonen mellom papir og skjerm, og hvordan Punkt inviterer til å leke med destinasjoner, avstander og ruter. Dette er også et bachelorprosjekt og føyer seg inn i rekken av dyktige unge designere som gjør oss optimistiske med tanke på rekrutteringen til faget,» står det i vurderingen.

 

Lager studentby i byen

Fram mot 2025 skal 400 studieprogram samlokaliseres ved NTNU i Trondheim, noe som betyr om lag 20 000 studenter på nytt campus. I den anledning ble det holdt en plan- og designkonkurranse for å knytte sammen eksisterende campus på Gløshaugen med nye areal langs Klæbuveien - og med resten av byen.

 

Denne konkurransen ble vunnet av det unge arkitektkontoret KOHT Arkitekter, der Kenneth Larssen Lønning fra Haugesund er én av fire partnere. Nå har «NTNU - Veien videre» også fått DOGA-merket nykommer.

 

«Vi synes bidraget på en vellykket måte har klart å skape et område med en fin identitet. De lager på en måte en «ny by i byen». Dette er god byplanlegging, rett og slett. Det er også gledelig at de tross sin unge alder har utfordret briefen og foreslår en annen løsning enn den etterspurte, og som de argumenterer overbevisende for. Det er imponerende, modent og profesjonelt,» skriver juryen i sin begrunnelse.

 

Badeplasser mot flom

I forbindelse med at Alnaelven skulle gjenåpnes som del av Oslos beredskap mot flom, samarbeidet Eirik Stokke fra Stavanger og Espen Robstad Heggertveit fra Lillesand med fagmyndighetene for å gi elven et nytt liv. I den helhetlige strategien som ligger i «Alna Tributaries - A Tribute to Alna» foreslår Stokke og Heggertveit å etablere hele 32 nye badeplasser i Groruddalen.

 

En entusiastisk jury kaller prosjektet en hyllest til hvordan god design og innovativ tenking kan gi merverdi til noe som i utgangspunktet er et kjedelig offentlig prosjekt: flomsikring.

 

«I en usedvanlig gjennomarbeidet søknad viser de hvordan den gjenåpnede Alnaelven kan bli til en ressurs for alle som bor langs den. For eksempel i form av en deilig varm sauna med utsikt i den skyggefulle Svartdalen, et hammam i Kværnerbyen og mineralbasseng på Kalbakken. Dette er et prosjekt vi virkelig håper blir realisert. Vi kan ikke skjønne annet enn at dette er et vinn-vinn-prosjekt for kommunen: De sparer penger på etterarbeid ved flom og gir samtidig noe positivt til innbyggerne,» uttaler juryen.

 

Ny-gammelt talentmerke

DOGA-merket nykommer erstatter i år prisen Unge talenter, og deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

 

– Juryen er imponert over årets søknader. De er gjennomarbeidede, favner vidt og holder høy kvalitet. Dette er utøvere som vil sette sitt preg på bransjen i mange år fremover, sier Caroline Olsson, som er prosjektleder for DOGA-merket nykommer.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om utmerkelsene her: https://doga.no/Aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Kontaktpersoner:

* Morten Håvik, mobil 932 99 809

* Eirik Stokke, mobil 482 89 886

* KOHT Arkitekter, Kenneth Larssen Lønning, mobil 915 25 166

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Caroline Olsson, mobil 916 24 612

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Morten Håvik har fått DOGA-merket nykommer 2017 for Kartserien Punkt. Foto: Morten Håvik

 

KOHT Arkitekter har fått DOGA-merket nykommer 2017 for «NTNU – Veien videre». Her fra Døveparken. Foto/illustrasjon: Beauty and the Bit

 

Eirik Stokke og Espen Robstad Heggertveit har fått DOGA-merket nykommer 2017 for «Alna Tributaries - A Tribute to Alna». Illustrasjon: Stokke/Heggertveit

 


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:40
Teknisk løsning ZEVS AS