presseticker

Skip to main content

Rogaland får innovasjonsstøtte til droner og grønn cruiseturisme

  Publisert: 12.11.2018 07:07 - av  Henning Poulsen

Foto: Creuna

Oslo: Næringsklyngen Maritime CleanTech, med tyngdepunkt i regionen mellom Stavanger og Bergen, skal gjøre cruisenæringen grønnere og smartere. Sandnes-selskapet Nordic Unmanned vil gjøre droner tilgjengelig for flere samfunnskritiske oppdrag. Nå får de til sammen 1,2 millioner kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

 

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

 

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

 

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

 

Droner i beredskap

På få år er droner gått fra å være en fremtidsvisjon til å bli brukt i kommersielle operasjoner som medisinleveranse, søk etter savnede og oversikt i kritiske situasjoner.

 

Nordic Unmanned mottar nå 640 000 kroner i innovasjonsstøtte gjennom DIP. De skal bruke designkompetanse fra EGGS design til å utforske mulige løsninger for å gjøre droner tilgjengelig over hele landet, slik at viktige samfunnsaktører kan få kostnadseffektiv luftassistanse til rett tid, uansett lokasjon. Dyre droner skal gjøres tilgjengelige for flere aktører og bidra til å redde flere liv, og styrke både beredskap og evne til krisehåndtering.

 

Takler cruiseproblemet

Cruise er en av de raskest voksende turistformene i innen reiseliv. De siste 15 årene har antall cruiseturister som besøker Norge vokst fra 200 000 til 700 000 i året. Samtidig øker kritikken rundt det store miljøavtrykket skipene etterlater seg i havnene, fjordene og langs kysten vår.

 

Maritime CleanTech er blant de 17 norske mottakere av til sammen 8,5 millioner kroner i støtte gjennom fra DIP-programmet. Dette er niende gang Design og arkitektur Norge (DOGA) deler ut midler gjennom DIP. Støtten skal brukes for å benytte designmetodikk i idéutviklingsfasen i prosjektene.

 

Prosjektet «Grønn cruisefart» skal studere hvordan eksisterende og nye cruiseskip kan operere med minimale utslipp i både norske fjorder og andre sårbare områder.

 

Ved bruk av designmetodikk i analyse- og idéfasene, skal Maritime CleanTech sammen med Eker Design utvikle et helt nytt cruisekonsept. Prosjektet skal ta for seg hele verdikjeden, fra fremdriftsløsninger, logistikk og havneoperasjoner, til operasjonsprofil og sluttbruker.

 

Bedre hjem i alle kanaler

Også IKEA, som har varehus i Sandnes, mottar midler fra DIP i år. Prosjektet, som gjennomføres sammen med EGGS design, har som hensikt å skape bedre hjem for flere mennesker. Ifølge søknaden forteller mange kunder at de har problemer med å realisere varehusets smarte løsninger i sine egne hjem.

 

IKEA skal nå se på muligheter for å tilby innredningsrådgivning på tvers av kanalvalg. I prosjektet vil IKEA bruke designdrevet innovasjon for å undersøke ønsker og behov hos mennesker med en moderne livsstil. Prosjektet mottar 600 000 kroner i DIP-støtte.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

 

Bildetekst:

INNOVASJONSHJELPER. Siden 2009 har DOGA, her ved administrerende direktør Tor Inge Hjemdal, delt ut 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Foto: DOGA

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak tor inge hjemdal.jpg 734,66 kB (2048x1365)
Bilde - vedlegg til sak doga_profil_mennesker_bokstaver-creuna.jpg 118,22 kB (1170x878)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 12.11.2018 07:07
Teknisk løsning ZEVS AS