presseticker

Skip to main content

Revolusjonerende norsk skipsdesign

  Publisert: 30.08.2012 07:30 - av  Henning Poulsen

SAMMEN FOR DESIGNDREVET INNOVASJON: – Gjennom DIP oppnår vi resultater som gir inspirasjon, læring, kunnskap og kompetanse til næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene og samfunnet som helhet, sier næringsminister Trond Giske. Det er Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd, helt enig i. Foto: Johnny Syversen

Oslo: Ulstein lanserer en skipsbro som kan revolusjonere sjøfarten. – Dette er et fremragende eksempel på en norsk bedrift som hevder seg på grunn av kvalitet, et unikt produkt, innovative løsninger og design, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Denne onsdagen lanserte Ulstein Group verdensnyheten ”Ulstein Bridge Vision” under den store olje- og energimessen i Stavanger. Siden 2009 har verftet og industrikonsernet jobbet med utviklingen av konseptet. Det hele startet med at Ulstein fikk starthjelp til idéutvikling fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

 

– Beløpet vi har investert i idéfasen i dette prosjektet har utløst flere titalls millioner i forsknings- og utviklingsaktiviteter hos Ulstein, og har gitt verden en brukersentrert løsning som setter en skyhøy internasjonal standard for skipsbroer, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

 

I løpet av tre år har 479 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 220 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DIP. I alt har 53 bedrifter i Norge fått totalt 18 millioner kroner i DIP-støtte. – Det er langt flere søknader enn vi har penger til å støtte, sier næringsminister Trond Giske.

 

Giske: – Gir inspirasjon og læring

– Dette har vært så vellykket og er såpass unikt i internasjonal målestokk at dette bør føres videre. Ved å hjelpe utvalgte prosjekter med designdrevet innovasjon, oppnår vi resultater som gir inspirasjon, læring, kunnskap og kompetanse både til næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene og samfunnet som helhet, understreker Giske.

 

Et skipsvindu inn i fremtiden

Ulstein Bridge Vision er et samarbeidsprosjekt mellom Ulstein, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Høgskolen i Ålesund og Kwant Controls. AHO har benyttet brukersentrert tilnærming for å studere hvordan skipsmannskapet bruker alt utstyret på broen, og på bakgrunn denne innsikten har Ulstein utviklet en visjon om en skipsbro der operatøren får opp informasjon direkte på broens vinduer ved hjelp av projektorer. Dermed slipper mannskapet å velge mellom å se på dataskjermen og det som foregår utenfor skipet.

 

En annen nyvinning er at skipsoperatøren kan veksle mellom et stort antall arbeidsstillinger. Dette betyr at konsentrasjonen øker, mens sjansen for ulykker og skader går ned.

 

– Maritim suksess krever innovasjon

Skule Storheill forteller at maritime bedrifter er svært godt representert blant DIP-søkerne. Han mener innovasjonskraft er helt avgjørende for norske aktører som vil hevde seg internasjonalt i maritim sektor, der norske bedrifter konkurrerer med aktører som bare har en brøkdel av lønnskostnadene.

 

– Her fungerer design som et innovasjonsutløsende verktøy som øker treffsikkerheten. God design handler om brukervennlighet og hensiktsmessige løsninger, men det forutsetter at man går metodisk til verks helt fra starten av i utviklingen av nye produkter og tjenester, slik Ulstein har gjort, sier Storheill

(Pressenytt)

 

Se filmen om skipsbroen til Ulstein her: http://www.norskdesign.no/nyheter/revolusjonerende-norsk-skipsdesign-article22627-8849.html

 

Lenke direkte til filmfilen: https://vimeo.com/48424657/download?t=1346240251&v=114763227&s=7d24fb33cde04e3d58609e28b6dda644

 

Mer informasjon om DIP her: http://www.norskdesign.no/dip

 

Bildetekst:

SAMMEN FOR DESIGNDREVET INNOVASJON: – Gjennom DIP oppnår vi resultater som gir inspirasjon, læring, kunnskap og kompetanse til næringslivet, forsknings- og utdanningsmiljøene og samfunnet som helhet, sier næringsminister Trond Giske. Det er Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd, helt enig i. Foto: Johnny Syversen

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk Designråd, direktør FoU og innovasjonsprogrammer – Skule Storheill, mobil 901 03 361

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, mobil 907 65 971

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak IMG_8843.jpg 3,31 MB (5616x3744)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.08.2012 07:30
Teknisk løsning ZEVS AS