presseticker

Skip to main content

Prosjekter fra Son og Lørenskog får innovasjonsstøtte

  Publisert: 05.10.2020 07:01 - av  Henning Poulsen
To innovasjonsprosjekter fra Son og Lørenskog mottar til sammen nesten én million kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og går til å støtte en tverrfaglig, brukersentrert tilnærming.

 

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Varige, sirkulære barnesko fra Lørenskog

Barn flest vokser to skostørrelser hvert år, noe som betyr at foreldrene må kjøpe ti nye skosett i løpet av de fem første leveårene. Og fordi ganske mange foreldre fremdeles er ukomfortable med tanken på å la sko gå i arv, betyr det at mange sko går i søpla.

 

Derfor ønsker Viking Outdoor Footwear å utvikle varige barnesko, altså sko som er designet for enkelt å kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes. Skofabrikanten har fått med designbyrået Reform Projects på laget. Det første målet er å utvikle en eller flere prototyper på sirkulære barnesko. Deretter er planen å designe en sirkulær tjeneste som skoene kan være en del av.

 

Nå får prosjektet 530 000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP. I jurybegrunnelsen trekkes det fram at søknaden setter søkelyset på et stort problem for en viktig næring, og at det fortsatt er mye rom for innovasjon knyttet til gjenbruk og bærekraftig produksjon. Juryen mener også det er en styrke at etablerte aktører som Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning er med på prosjektet.

 

Son-innovasjon med tunga rett i munnen

En del personer med funksjonsnedsettelser har så lite bevegelighet i armer og hender at de strever med å bruke rullestoler, sykler og andre hjelpemidler.

 

Derfor satser Lipit Solutions på å utvikle hjelpemidler som kan styres med munnen. Sammen med sin eier, hjelpemiddelprodusenten RollerSafe, og designbyrået Soon Design skal Son-bedriften først kartlegge behovene til personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg skal de også undersøke om munnsensorer[EH1] i for eksempel munnbind kan være et godt verktøy for ansatte i helsesektor som trenger å bruke datautstyr samtidig som de gjerne har hendene fulle med andre oppgaver.

 

DIP-juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og påpeker at et designdrevet innovasjonsløp øker sannsynligheten for at det kan munne ut i en kommersiell løsning. Prosjektet mottar 435 000 kroner.

 

Covid-19 satte fart på juryeringen

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler. Normalt skjer utdelingen senere på høsten. På grunn av koronasituasjonen har juryen, som består av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, jobbet på høygir for å komme i mål så tidlig som mulig.

 

– Vi ønsker å bidra til at innovasjonshjulene over hele landet fortsetter å gå rundt. Derfor står vi klare til å utbetale DIP-midler tidligere enn vanlig. Midlene sikrer at designmetodikk tas i bruk i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA.

 

Tendenser blant årets søkere viser at medvirkning blir et stadig mer sentralt tema i norske innovasjonsprosjekter. Antall søknader fra blågrønn sektor er også på vei opp, og miljø og sosial bærekraft går igjen i mange prosjekter. Dessuten fortsetter trenden fra i fjor med stadig større interesse for designdrevet innovasjonsmetodikk i arkitekt- og byggenæringen.

 

Mer treffsikker nyskaping

Hjemdal forteller at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon. Dette gjør at DIP er et aktuelt virkemiddel i alle bransjer og sektorer.

 

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

 

I år kom det inn hele 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner – en ny rekord i DIP-sammenheng. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

 

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Viking Outdoor Footwear, Ida Botnevik Fjell, mobil 90 97 70 43

* Lipit Solutions/RollerSafe, Morten H. Østli, mobil 91 31 02 18

* DOGA, prosjektansvarlig for DIP, Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

* DOGA, senior kommunikasjonsrådgiver, Hanne Tråsdahl, mobil 951 541 60

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

SKO SOM VARER. Viking Outdoor Footwear får støtte til å utvikle sirkulære barnesko.

 

MUNNSENSOR. Lipit Solutions har fått DIP-støtte for å satse på munnsensorer.

 

STØTTE TIL INNOVATØRER. Dypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Fra venstre Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi, Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

 

DELER UT. Tor Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian Jarild

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 05.10.2020 07:01
Teknisk løsning ZEVS AS