presseticker

Skip to main content

Oslo-trikk og skolehjelpere på Grünerløkka prises for inkluderende design

  Publisert: 16.01.2024 07:54 - av  Henning Poulsen

Sporveien med samarbeidspartnere går til topps i transportkategorien til Innovasjonsprisen for inkluderende design for Oslotrikken SL18. Foto: Daniel Jacobsen

Oslo kommune ved Bydel Grünerløkka og UDE vinner tjenestedesignkategorien for Overgangstjenesten. Foto: Willy Nikkers

Foto: Peter Gløersen

En trikk for absolutt alle innbyggerne i byen. En tjeneste som reduserer skolefrafall på Grünerløkka. Disse to hovedstadsprosjektene mottar pris når DOGA kårer Norges mest inkluderende design og arkitektur.

– Betydningen av inkluderende design og arkitektur kan ikke overvurderes. Hensikten med Innovasjonsprisen for inkluderende design er å løfte fram og hylle løsninger som fremmer mangfold og likeverd, og som gjør livet lettere for alle uansett utgangspunkt, sier seniorrådgiver i Jannicke Hølen i DOGA.

 

Totalt 10 prisvinnere skal nå konkurrere om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design, som deles ut 24. januar. Blant tidligere vinnere finner vi Vipps, sightseeingbåten Vision of the Fjords og St. Olavs Hospital.

 

Overgangstjenesten: Helhetlig hjelp mot skolefrafall

Hele 3 av 10 som begynner på videregående skole i Oslo, fullfører aldri. I bydel Grünerløkka er andelen enda høyere, og pilen peker feil vei. De som dropper ut, mister nettverket sitt og strever ofte med å komme inn på arbeidsmarkedet.

 

Dette økende samfunnsproblemet koster skattebetalerne 73 milliarder kroner årlig, ifølge en stortingsmelding. Bydel Grünerløkka erfarte at frafallet skyldes mange og sammensatte problemer.

 

Bydelen gikk derfor sammen med Utdanningsetaten i Oslo for å se på saken med nye øyne. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Stimulab – en ordning som skal stimulere til innovasjon i offentlig sektor. Designere i Designit og samfunnsøkonomer i Menon Economics ble deretter koblet på.

 

I innsiktsfasen kom det fram at 80 prosent av de som fullfører første skoleår på videregående, ender opp med å bestå utdanningen. Dessverre er det nettopp i overgangen mellom ungdomsskole og videregående at mange elever faller fra.

 

Denne innsikten ble en rettesnor for prosjektet.

 

Etter en grundig gjennomgang av tidligere og eksisterende tiltak og satsinger, ble det klart at det manglet en tjeneste sentrert rundt elevene: En egen person, en overgangsguide, som kunne følge hver elev gjennom systemet, særlig i den sårbare overgangen fra ungdomsskole til videregående. Prosjektet gikk derfor i gang med å utvikle en slik tjeneste - Overgangstjenesten.

 

Overgangstjenesten jobber med elever fra og med siste år på ungdomsskolen, og til og med første semester på videregående. Tjenesten består av egne guider som jobber på tvers av bydelen og skolene, og som hjelper elever med å ta steget mellom utdanningstrinnene. De avlaster rådgivere og lærere, og er tilgjengelige etter skoletid, i helgen og i sommerferien.

 

Et pilotprosjekt ved Sofienberg ungdomsskole ble en stor suksess. I 2022 fikk 25 elever støtte fra de gikk i 10. klasse, og i 2023 ble ordningen utvidet til å omfatte 50 elever fra siste trinn på ungdomsskolen. Hele 73 av disse ungdommene er fortsatt ivaretatt og i et utdanningsløp.

 

På tross av suksessen, blir Overgangstjenesten likevel avviklet i 2024.

 

Juryen påpeker at prosjektet uansett gir svært stor læringsverdi i arbeidet med å forhindre skolefrafall og utenforskap. De gir Overgangstjenesten førsteplass i kategorien tjenestedesign.

 

«Dette er et stjerneeksempel på god tjenestedesign. Overgangstjenesten er en nytenkende, innovativ og effektfull tjeneste som er enormt verdifull for elever og samfunnet, og spiller eksemplarisk på lag med elevene og eksisterende tjenester,» uttaler juryen.

 

Oslotrikken SL18: Trikk for alle

Til tross for smale midtganger, trange dører og trappetrinn mellom vogngulv og plattform, var Oslos gamle trikker høyt elsket av mange. Likevel hadde tiden løpt fra trikkeparken, og en fornyelse var nødvendig.

 

Allerede i 2009 begynte Sporveien arbeidet med å oppgradere og utvide trikketilbudet i Oslo.

 

Målene som ble satt, var ikke akkurat beskjedne: Passasjertallet skulle dobles, totalkostnadene skulle ned og hele trikketilbudet måtte være universelt utformet. Trikken skulle bidra til byliv og økt mobilitet. Samtidig skulle både passasjerene og Sporveien-ansatte bli mer fornøyde.

 

Med designhjelp fra Ruter og Designit, gikk Sporveien i gang med å anskaffe de nye trikkene. Designdrevet innovasjonsmetodikk og bred brukermedvirkning spilte en sentral rolle i prosjektet.

 

En rekke interesseorganisasjoner ble rådført, og også byens mangfoldige befolkning ble involvert i alle faser av trikkeanskaffelsen. Det ble også trikkens ansatte, blant andre trikkeførere, renholdere, serviceteknikere og billettkontrollører.

 

Alt dette gav uvurderlig innsikt. Som en del av en svært omfattende prosess bygget designerne blant annet pappmodeller av interiøret i fullskala. Disse ble testet i en rekke scenarier. Dermed ble det enklere å ta riktige valg for å skape en fullgod trikkereise for alle.

 

Etter sju års arbeid kunne endelig den nye Oslotrikken SL18 debutere i bybildet.

 

Trikken byr på en rekke inkluderende og innovative løsninger som kommer alle til gode, som flere og bredere dører, trinnløs tilkomst og romslige inngangspartier. Hele trikkegulvet ligger på ett nivå, noe som gjør at alle reisende, med alt fra barnevogner og rullestoler til ski og trillekofferter, enkelt kan bevege seg i hele vognen.

 

Kapasiteten er nesten doblet ved å kombinere større innvendig plass og mer effektiv av- og påstigning, med flere og lengre trikker i trafikk.

 

Nå mottar Oslotrikken SL18 Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien transport. Juryen berømmer Sporveien og de andre aktørene for å ha tenkt universell utforming fra dag én i anskaffelsen.

 

«Oslos foretrukne reisealternativ er nå universelt utformet. Bruk av profesjonell designkompetanse på tvers av designdisipliner og i nært samarbeid med interne og eksterne interessenter, har gitt trikkene et helhetlig design tilrettelagt for byens mangfold,» skriver juryen.

(Pressenytt)

 

 

Bildetekster:

Sporveien med samarbeidspartnere går til topps i transportkategorien til Innovasjonsprisen for inkluderende design for Oslotrikken SL18. Foto: Daniel Jacobsen

 

Oslo kommune ved Bydel Grünerløkka og UDE vinner tjenestedesignkategorien for Overgangstjenesten. Foto: Willy Nikkers

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

* Design og arkitektur Norge (DOGA), seniorrådgiver Jannicke Hølen, mobil 905 62 909

* Bydel Grünerløkka, kommunikasjonssjef Nedim Dizdarevic, mobil 989 06 160, epost presse@bga.oslo.kommune.no

* Sporveien, kommunikasjonsrådgiver Cathrine Wilhelmsen, mobil 476 43 543, epost cathrine.wilhelmsen@sporveien.com

* Designit, kommunikasjonsansvarlig Josephine Simonsen, mobil 958 37 526, epost josephine.simonsen@designit.com

 

Innovasjonsprisen for inkluderende design

* Deles ut av Design og arkitektur Norge (DOGA) på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

* Er DOGAs design- og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming.

* Går til virksomheter, arkitekter og designere for nyskapende og inkluderende løsninger som bidrar til et mer likestilt samfunn

* Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, grafisk design, møbel- og interiørdesign tjenestedesign, informasjons- og interaksjonsdesign, og unge talenter. Sistnevnte er helt ny kategori i år for studenter og nyutdannede designere og arkitekter.

Kategorivinnerne konkurrerer om hovedprisen, selveste Innovasjonsprisen for inkluderende design.

* Scandic Oslo Airport vant hovedprisen i 2011. I 2014 vant St. Olavs Hospital. I 2017 var det Vision of the Fjords som gikk til topps. I 2020 gikk prisen til Vipps.

* Blant tidligere kategorivinnere finner vi blant annet Bybanen i Bergen, NRK TV, Vindmøllebakken bofellesskap, Skatteetaten, Finn.no, nye Flytoget, Hamaren naturpark, Kolonial.no, Aftenposten junior, Blanke Ark valgsystem, Stovnertårnet, YR.no og Hardanger Bestikk.

* Frem til og med 2020 het prisen Innovasjonsprisen for universell utforming.

 

Mer informasjon: https://doga.no/innovasjonsprisen


Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 16.01.2024 07:54
Teknisk løsning ZEVS AS