presseticker

Skip to main content

DOGA-merket nykommer 2017:

Ønsker lakseoppdrett og flomsikrende badedammer i Oslo

  Publisert: 15.11.2017 12:40 - av  Henning Poulsen
Mens Anders Haagaas Grinde har laget et fullstendig konsept for bærekraftig lakseoppdrett i Oslo sentrum, ønsker to unge arkitekter å etablere badeplasser som flomsikring i Groruddalen. Nå får de DOGA-merket nykommer 2017.

Utmerkelsene deles ut onsdag ettermiddag på Design og arkitektur Norge (DOGA) i Oslo. Samtlige ni prosjekter som får nykommermerket har en eller annen forbindelse til hovedstaden.

 

32 nye badedammer i Groruddalen

I forbindelse med at Alnaelven skulle gjenåpnes som del av Oslos beredskap mot flom, samarbeidet Eirik Stokke og Espen Robstad Heggertveit med fagmyndighetene for å gi elven et nytt liv. I den helhetlige strategien som ligger i «Alna Tributaries - A Tribute to Alna» foreslår Stokke og Heggertveit å etablere hele 32 nye badeplasser i Groruddalen.

 

En entusiastisk jury kaller prosjektet en hyllest til hvordan god design og innovativ tenking kan gi merverdi til noe som i utgangspunktet er et kjedelig offentlig prosjekt: flomsikring.

 

«I en usedvanlig gjennomarbeidet søknad viser de hvordan den gjenåpnede Alnaelven kan bli til en ressurs for alle som bor langs den. For eksempel i form av en deilig varm sauna med utsikt i den skyggefulle Svartdalen, et hammam i Kværnerbyen og mineralbasseng på Kalbakken. Dette er et prosjekt vi virkelig håper blir realisert. Vi kan ikke skjønne annet enn at dette er et vinn-vinn-prosjekt for kommunen: De sparer penger på etterarbeid ved flom og gir samtidig noe positivt til innbyggerne,» uttaler juryen.

 

Kortreist laks på Grønlikaia

Kan lakseoppdrett noensinne bli kortreist og bærekraftig? Ja, mener Anders Haagaas Grinde. Inspirert av grønne, urbane matauk har han laget konseptet FISH.

Dette beskriver et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn.

 

Anlegget inneholder alle produksjonsfaser, fra klekkeri til slakteri, og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks.

 

I sin vurdering skriver juryen at de virkelig håper prosjektet til Grinde kommer til å lykkes:

 

«Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende,» står det i jurykjennelsen.

 

Ny-gammelt talentmerke

DOGA-merket nykommer erstatter i år prisen Unge talenter, og deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

 

– Juryen var imponert over årets søknader. De er gjennomarbeidede, favner vidt og holder høy kvalitet. Dette er utøvere som vil sette sitt preg på bransjen i mange år fremover, sier Caroline Olsson, som er prosjektleder for DOGA-merket nykommer.

 

Design og arkitektur Norge (DOGA) er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimenterer med nye løsninger og formidler innsikt og læring.

(Pressenytt)

 

Fagprogram og prisutdeling strømmes direkte på Doga.no fra klokken 12.30 på onsdag.

 

Mer informasjon om utmerkelsene her: https://doga.no/Aktiviteter/dogas-priser/merket-nykommer/

 

 

Kontaktpersoner:

* Eirik Stokke, mobil 482 89 886

* Anders Haagaas Grinde, mobil 907 62 267

* Design og arkitektur Norge, rådgiver Caroline Olsson, mobil 916 24 612

* Design og arkitektur Norge, senior kommunikasjonsrådgiver Line Aandal Røijen, mobil 911 74 639

 

 

Bildetekster:

Eirik Stokke og Espen Robstad Heggertveit har fått DOGA-merket nykommer 2017 for «Alna Tributaries - A Tribute to Alna». Illustrasjon: Stokke/Heggertveit

 

Anders Haagaas Grinde har fått DOGA-merket nykommer 2017 for oppdrettsprosjektet FISH. Foto: Einar Elton Jacobsen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 15.11.2017 12:40
Teknisk løsning ZEVS AS