presseticker

Skip to main content

Design for alle-prisen 2016:

Norges beste på inkluderende design

  Publisert: 17.04.2016 12:55 - av  Dag Yngve Dahle
Oslo: Laerdal Global Health har utviklet et livreddende ultralydapparat for spebarn i u-land. Metsä Tissue tilbyr dispensere tilpasset svaksynte. NRK har lansert en ny NRK Super-app som selv små barn kan bruke uten hjelp. Regjeringens nettsider er blitt forenklet, men slett ikke fordummet. Nå er prosjektene nominert til Design for alle-prisen for 2016.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, NRK, Metsä Tissue og Laerdal Global Health skal knive om hvem som får Design for alle-prisen, som deles ut på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) 27. april.

 

Utdelingen finner sted på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, som er Norges viktigste møteplass for inspirasjon, nettverksbygging og faglig påfyll.

 

Brukerbehov

Design for alle-prisen deles ut av DOGA i samarbeid med Deltasenteret, og er en honnør til virksomheter og designere som bruker inkluderende design til å utvikle løsninger tilpasset alle - uavhengig av alder og funksjonsevne.

 

– Design for alle-prisen skal gå til produkter og tjenester som kombinerer en tiltalende og nyskapende design med en funksjonalitet som gjør at flest mulig kan bruke produktet eller tjenesten. Vi ønsker oss designere som viser at de kjenner målgruppen sin godt og involverer brukere i hele utviklingsprosessen, sier Tone Alexandra Larsen, fagjuryleder for Design for alle-prisen. Hun legger til:

 

– Alle de nominerte prosjektene i år gjør nettopp dette. De har tilegnet seg en god og bred forståelse for ulike brukeres behov, og aktivt brukt innspill fra brukerne i produktutviklingen. Slik demonstrerer de at godt brukerfokus er avgjørende for å oppnå universell utforming, sier hun.

 

NRK Super: App lastet ned 800.000 ganger

Den opprinnelige appen for barnekanalen NRK Super var tungvint, upraktisk og i liten grad tilpasset kjernepublikummet: barn. Den nye appen er blitt så selvforklarende at barn i alle aldre raskt forstår hvordan de skal bruke den og navigere seg frem til det de vil se.

 

– Målet var nettopp å skape en app skreddersydd for utålmodige barnefingre - et magisk sted der de finner innhold selv, som de digger og som de blir smarte av, sier Ensi Mofasser, digital designer i NRK.

 

NRKs eget designteam har stått for hoveddelen av utviklingen, men enkelte eksterne designere har vært involvert. Lars Kristian Flem, kreativ direktør i Bekk Consulting, er blant disse. Han forteller at det til dels var utfordrende å jobbe med en så bred målgruppe som barn fra to til 12 år.

 

– De har svært ulik modenhet når det gjelder stil og tone. Vi visste at spredningen på innholdet traff målgruppen, men vi ville unngå at de eldste barna opplevde designet som "barnslig" og at de yngste opplevde det som vanskelig. Vi løste det ved å fokusere på innholdet gjennom bilder, minimere behovet for menynavigasjon og la alle barna gi designet et personlig uttrykk gjennom farger og illustrasjoner. For å styrke egen merkevare og gi følelsen av en magisk verden har vi også brukt animasjoner, sier Flem.

 

Stor suksess

Muligheten til å kontrollere hvilket innhold barna kan se er noe mange foreldre etterspør. NRK valgte en løsning der foreldrene selv, i dialog med barna, kan fjerne innhold etter aldersgrense.

 

Arbeidet har båret frukter. Den gamle NRK Super-appen var populær med 1,1 millioner ukentlige besøk. De nye appen er blitt NRKs mest populære med hele 2,6 millioner besøk hver uke. Appen er lastet ned 800.000 ganger, og har fire av fem stjerner i App Store og Google Play.

 

– Vi tar brukeropplevelse, tilgjengelighet og god design på alvor. Derfor er det en utrolig stor ære å få en anerkjennelse som Merket for god design, sier Heidrun Reisæter, medieutviklingssjef i NRK.

 

Regjeringen.no: Utdatert nettside ble demokratisk problem

Siden 1995 har Norge vært én av få nasjoner med ett samlet nettsted for regjeringen og alle departementene. Imidlertid begynte disse sidene, som gjennomgikk større moderniseringer i 2000 og 2007, å bli både gammeldagse og upraktiske. De tilfredsstilte heller ikke nye krav til universell utforming. Noe måtte gjøres.

 

– Regjeringen.no skal være hovedkilden til informasjon fra regjering til befolkningen, og derfor er det svært viktig at den er oversiktlig og forståelig for brukere med svært varierende kunnskapsnivå og datainnsikt, sier Petter Thorsrud, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

 

En grundig innsiktsfase avdekket at gamle regjeringen.no egentlig bare fungerte tilfredsstillende for såkalte ekspertbrukere, altså de som kjenner politiske prosesser og terminologi. For befolkningen forøvrig var nettstedet ikke et godt sted å orientere seg om politiske prosesser, og det stimulerte i hvert fall ikke til økt demokratisk deltakelse.

 

– Den gamle løsningen var utdatert både teknisk og visuelt. Sidene hadde store mangler når det gjaldt tilgjengelighet og brukeropplevelse, og det var påtrengende med en ny løsning som kunne dekke disse behovene, sier Thorsrud.

 

350 000 sider og 250 redaktører

DSS hentet inn ekstern hjelp fra Creuna og Making Waves i prosjektet. Strenge designprinsipper ble etablert tidlig i arbeidet: Det nye nettstedet skulle være lett å bruke med innhold tilpasset målgruppene, det skulle tilrettelegge for deltakelse i politiske prosesser og dessuten være enkelt å utvikle videre.

 

Regjeringen.no er et ekstremt innholdstungt nettsted, med over 350 000 enkeltsider og -dokumenter, noen mer enn 20 år gamle. Det har derfor blitt lagt ned stor innsats i å designe og utvikle gode søkefunksjoner og løsninger for lesing av lange dokumenter og håndtering av blant annet høringsrunder og saksganger.

 

Det måtte også tas hensyn til de over 250 publisererne, redaktørene og administratorene som jobber opp mot regjeringen.no. Derfor har løsningen fått et oppdatert publiseringsgrensesnitt som sparer tid og sørger for at innholdet som legges ut har en enhetlig utforming.

 

– Vi gjennomførte en rekke brukertester gjennom hele utviklingsfasen. Disse førte til mange forbedringer. Tilbakemeldingene fra både departementene og sluttbrukerne var gode, og løsningen scorer høyt når det gjelder universell utforming, sier Thorsrud.

 

Senker terskelen for politisk deltakelse

Nye regjeringen.no ble lansert i desember 2014, og er et radikalt forbedret nettsted med en moderne og seriøs fremtoning. Blant nyskapingene er en løsning for innsending av høringssvar som senker terskelen for folks deltakelse i politiske prosesser.

 

En ny video- og nett-tv-løsning gir departementene bedre mulighet til å vise fram sitt arbeid til befolkningen, mens et pedagogisk og vennlig formspråk gjør store mengder med innhold mer tilgjengelig. Alt av unødvendige grafiske elementer er blitt luket vekk, fontene er store og lettleste, og farger gjør det lett å finne fram i funksjoner og innhold. Løsningen fungerer dessuten på alle slags flater, fra smarttelefon til stor skjerm.

 

– Den nylanserte regeringen.se har mange av de samme visuelle og funksjonelle trekkene som vår løsning. Det tar vi som et kompliment. Vi er også svært stolte og glade over at vi belønnes med Merket for god design, etter at vi uten hell søkte om merket for 2007-inkarnasjonen av regjeringen.no. Nominasjonen til prisen Design for alle er selvsagt ekstra stor stas, sier Thorsrud.

 

Laerdal Global Health: Kan redde tusenvis av nyfødte

Hvert år mister anslagsvis to millioner barn livet i forbindelse med fødsel. 99 prosent av disse dødsfallene skjer i ressursfattige områder. Et norskutviklet fosterlydsapparat som måler hjertefrekvens under fødselen kan bidra til å redde tusenvis av liv.

 

– Forskning viser oss at fosterlydsovervåking gjennomført etter gjeldende retningslinjer kan redde 30 prosent av de som ellers ville dødd under fødsel, og dessuten redusere antall barn som blir født uten å puste selv med 40 prosent. Vi skjønte at vi her kunne levere en løsning som kunne redde mange liv, sier Tor Inge Garvik, leder for produktutvikling i Laerdal Global Health.

 

Overarbeidede sykehusansatte

Samtaler med jordmødre ved et sykehus på landsbygda i Tanzania avdekket en rekke behov som det stavangerbaserte selskapet tok med til tegnebordet. Et problem som tidlig ble utpekt var mangel på tid til å følge opp hver pasient, som følge av underbemanning.

 

– En fødselshjelper kan ofte ha ansvar for opptil 10 fødende kvinner samtidig. Det gjør det vanskelig å identifisere og følge opp risikotilfeller, særlig siden eksisterende utstyr gjerne er upresist, tungvint og tidkrevende å bruke, sier Garvik.

 

Finner fosterlyd på sekunder

Sammen med søsterselskapet Laerdal Medical har Laerdal Global Health utviklet Moyo, et mer nøyaktig og brukervennlig apparat for å måle hjertefrekvens hos fosteret. Der det med konvensjonelt utstyr kan ta flere minutter å finne fosterets hjertelyd, bruker Moyo bare noen sekunder. Et skjermbilde viser utviklingen i hjertelyd de siste 30 minuttene, og ved avvik fra normalen vil en alarm gå av for å påkalle assistanse.

 

Magebelte og nakkestropp gjør at mor kan bevege seg fritt med sensoren på seg, og en egen pulsmåler for mor gjør at fødselshjelperen ikke blander sammen mor og barns hjertelyd. Dermed kan mange potensielt fatale inngrep unngås.

 

Livsviktig brukermedvirkning

Industridesigner Cenk Aytekin i Laerdal Medical gir brukermedvirkning en stor del av æren for at Moyo ble et såpass vellykket produkt.

 

– Involvering av sluttbrukere, i dette tilfellet fødselshjelpere i Tanzania, er en fantastisk måte å lære på, selv om vi måtte reise 7500 kilometer for å møte dem. Dette er en måte å arbeide på der du prøver og feiler hele tiden, før du til slutt finner den beste løsningen. Jeg mener dette er helt nødvendig for å designe meningsfulle, effektive medisinske løsninger, sier Aytekin.

 

Moyo ble lansert på senhøsten i fjor, og fikk stor oppmerksomhet på store helsekonferanser som FIGO i Vancouver og Global Maternal Newborn Health i Mexico. Unicef har allerede kjøpt inn og tatt i bruk Moyo i Nepal, og en større forskningsstudie pågår i Tanzania med støtte fra programmet Saving Lives at Birth.

 

Metsä Tissue: Papirholdere tilpasset svaksynte

Hvordan kan blinde og svaksynte på enklest mulig måte ta i bruk toaletter i offentlige bygninger? Hvordan får de tørket hendene?

 

Hittil har det ikke vært krav til at produkter som brukes innendørs i offentlige bygninger - for eksempel offentlige toaletter, industrilokaler, hoteller, skoler, restauranter og helseinstitusjoner - må tilfredstille kravene til universell utforming.

 

Men med European Accessibility Act ble slike krav innført, noe som letter hverdagen for mennesker med ulike typer handikap.

 

Metsä Tissue ønsket å utvikle produkter som tilfredstiller disse kravene, og har i samarbeid med EGGS Design og Minoko Design utviklet Katrin Inclusive Dispensers - en serie med dispensere for tørkepapir.

 

Kontrastfarger

– Serien er utviklet for det profesjonelle markedet, noe som betyr at produktene blir brukt av den bredest tenkelige gruppen brukere. Tilnærmingen måtte følgelig være inklusiv. Research i samspill med sluttbrukere og kunder over hele Europa, inkludert Helsedirektoratet i Norge, ga innsikt i hvilke utfordringer ulike brukere møter når de bruker våre produkter, sier Henrik Runshaug, teknologiingeniør og industridesigner i Metsä Tissue.

 

Det førte til produkter med et utpreget inviterende design, der det visuelle uttrykket er enkelt og rolig. Å bruke dispenseren og fylle på papir er svært enkelt, og kontrastfargene svart og hvit er brukt for å gjøre det enklere for svaksynte å bruke dispenserne. Dispensere med knapper er utstyrt med blindeskrift som forteller blinde og svaksynte at de må trykke inn en knapp og hvor de skal trykke.

 

– I et godt samarbeid med Eggs Design og en rekke "elitebrukere" utviklet vi et unikt, intuitivt og elegant formspråk for en produktserie på 45 produkter. Installering, bruk og vedlikehold er enkelt for alle, sier han.

 

– En ære

Elitebrukerne inkluderte mennesker som er henholdsvis blinde, svaksynte, sitter i rullestol og har leddgikt. I tillegg bisto barn og renholdsarbeidere med tilbakemeldinger.

 

Produktene er følgelig ikke bare tilpasset svaksynte. Også mennesker med andre funksjonshemminger - for eksempel mennesker som sitter i rullestol - kan nyte godt av løsningen. Mottakelsen har vært gledelig.

 

Produktene er nylig lansert i hele Europa, og mottakelsen fra markedet er så langt overveldende positiv. Å få Merket for god design er en ære og en fantastisk anerkjennelse av arbeidet, sier Runshaug.

(Pressenytt)

 

* Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag streames på doga.no fra klokken 09.00 onsdag 27. april. Priser og utmerkelser deles ut på ettermiddagen.

 

 

Kontaktpersoner:

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektleder Thea Mehl, mobil 413 09 819

* Norsk design- og arkitektursenter, prosjektkoordinator Ann Kristin Godager, mobil 911 77 879

* NRK, profilsjef Cecilie Lyng, mobil 906 35 397

* Metsä Tissue, prosjektingeniør Henrik Runshaug, +49 160 969 35 025

* Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, seniorrådgiver i informasjonsforvaltningsavdelingen Petter Thorsrud, mobil 971 59 527

* Laerdal Global Health, produktutviklingsleder Tor Inge Garvik, mobil 976 84 864

 

 

Bildetekster: (last ned bilder her: doga.no/merket/design-for-alle-prisen)

 

Moyo:

Laerdal Global Health er nominert til Design for alle-prisen for fosterlydsapparatet Moyo: Fetal Heart Rate Monitor. Foto: Laerdal.

 

Laerdals fosterlydsapparat Moyo: Fetal Heart Rate Monitor er svært enkelt å bruke, og er tilpasset teknologinivået er ressursfattige områder. Foto: Laerdal.

 

Regjeringen.no:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og designere i Creuna og Making Waves er nominert til Design for alle-prisen for regjeringen.no. Foto: DSS.

 

Nye regjeringen.no er svært enkel å bruke og er tilpasset ulike plattformer, for eksempel iPad. Foto: DSS.

 

Katrin Inclusive Dispensers:

Metsä Tissue og designbyråene EGGS Design og Minoko Design er nominert til Design for alle-prisen for Katrin Inclusive Dispensers. Foto: Aleksi Koskinen.

 

Katrin Inclusive Dispensers tilfredsstiller kravene til universell utforming, og er blant annet utstyrt med blindeskrift. Foto: Aleksi Koskinen

 

Dispenserserien er tilpasset både blinde, svaksynte og funksjonshemmede. Foto: Aleksi Koskinen

 

NRK Super-app:

NRK og designere i Bekk er nominert til Design for alle-prisen for ny NRK Super-app. Foto: NRK.

 

Den nye NRK Super-appen bruker lite tekst og mange og store bilder, noe som gjør det enkelt for barn å bruke appen. Foto: NRK.

Design for alle–prisen:

* En utmerkelse som deles ut hvert år av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) på Transform 2016 – DOGAs arkitektur- og designdag, tidligere Designdagen

* Prisen går til en av mottakerne av Merket for god design det aktuelle året

* Prisen tildeles i samarbeid med Deltasenteret (Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet), og går til det prosjektet som utmerker seg innenfor universell utforming

* I år er det fire nominerte prosjekter til prisen

* 27. april deles prisen ut

* Mer informasjon om prisen: doga.no/merket/design-for-alle-prisen

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak NRK SuperApp 1.jpg 21,79 kB (2000x1500)
Bilde - vedlegg til sak laerdal mojo2.jpg 3,29 kB (4096x2304)
Bilde - vedlegg til sak katrin bilde11_foto_aleksi_koskinen.jpg 2,36 kB (6000x4000)
Bilde - vedlegg til sak regjeringen1.jpg 800,40 kB (1920x1080)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 17.04.2016 12:55
Teknisk løsning ZEVS AS