presseticker

Skip to main content

Hedersprisen for god design 2012:

Norges beste design går på skinner

  Publisert: 18.04.2012 20:06 - av  Henning Poulsen
Oslo: Det veier 218 tonn, har sysselsatt opptil 100 personer i to år og skal øke passasjerkapasiteten med 30 prosent. Det nye supertoget til NSB får nå Hedersprisen for god design.

– Det er en stor ære å vinne denne prisen. Det nye toget skal vare i 30 år – det er en hel generasjon – og derfor har vi hatt en svært grundig og helhetlig designprosess. Jeg gleder meg til å presentere dette toget til passasjerene om noen få dager, sa konsernsjef og leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad, etter overrekkelsen.

 

– Dette er et godt eksempel på at design er viktig i hele verdikjeden. Det er fremdeles et stort uforløst potensial for bruk av design som innovasjonsutløsede verktøy i norske bedrifter, sa næringsminister Trond Giske, som overrakte hedersprisen til NSB.

 

– Dette er en voldsom satsing på design der passasjerenes behov har stått i sentrum for alt. NSB har utfordret både togleverandøren og seg selv, sier Marte Grevsgard, prosjektleder i Norsk Designråd.

 

30 prosent mer kapasitet

I to år har opptil 100 personer jobbet på høygir for å lage det ideelle toget for hundretusener av kollektivbrukere på Østlandet.Ifølge NSB betyr de nye togene en samlet kapasitetsøkning på mellom 25 og 30 prosent.

 

– Vi har skaffet nye tog for mange år fremover, med funksjoner som tar høyde for fremtidens behov. De nye togene skal hjelpe oss med å løse vår samfunnsoppgave, å transportere mennesker på en effektiv, sikker og miljøvennlig måte, sier Tom Ingulstad.

 

– Bedre for alle

Helt fra begynnelsen var universell utforming et viktig premiss. Representanter fra fire organisasjoner for funksjonshemmede har derfor deltatt i arbeidet med utformingen av togene. Dette har blant annet ført til lavgulv i over 60 prosent av toget.

 

– Løsninger som er universelt utformede tar særlig hensyn til personer med nedsatt funksjonevne, men gjør togreisen lettere for alle. Vi har alle mobilitetsproblemer nå og da, om det skyldes beinbrudd, barnevogn eller en tung koffert. Da er vi avhengige av funksjonell design og at ting er tilrettelagt for oss. Det som er nødvendig for noen er bra for alle, sier Ingulstad.

 

52 millioner reiser

Viktige komponenter er bygget inn i toget eller plassert på taket, noe som gjør togene bedre rustet til å takle is og snø. Inne i vognene er møblene modulære, slik at NSB kan gjøre endringer i fremtiden dersom nye behov melder seg.

 

Reisende til og fra jobb kan glede seg over både nettilgang og strømtilkobling. Også miljøet er ivaretatt – NSB reduserer energiforbruket sitt med 30,75 GWh årlig som følge av de nye togene.

 

Hvert år gjøres det 52 millioner reiser med NSBs tog.

 

NSB var nominert sammen med Statoil og gründerbedriftene Norwegian Rain og inPed. Hedersprisen løfter fram landets enere innen design, og deles ut av Norsk Designråd under årets største markering av design og innovasjon, Designdagen.

(Pressenytt)

 

 

* Les mer utfyllende om NSBs nye tog her: http://www.norskdesign.no/inspirasjon-og-caser/nsb-nytt-tog-type-74-article21706-8677.html

* Mer informasjon om Designdagen 2012: http://www.norskdesign.no/designdagen-2012/category8915.html

 

 

Kontaktpersoner:

* NSB, kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby, mobil 916 53 449

* Norsk Designråd, prosjektleder for designpriser - Marte Grevsgard, tlf. 23 29 25 62, mobil 917 74 683

* Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro, tlf. 23 29 25 57, mobil 907 65 971

 

 

Bildetekster:

NYE NSB-TOG: Næringsminister Trond Giske deler ut Hedersprisen for god design til NSBs nye tog og Nina Tøgard, Espen Kristiansen, Audun Lind-Eriksen, Dagfrid Hestnes, Ylva Olsson Furu, Beate Almås, Anders Hegne, Lillian Jære Teigen, Tore Amblie Bjørback, Christian Harbeke, Tom Ingulstad, Tormod Gjermundsen, Kjell- Arthur Abrahamsen og Vidar Larsen. Foto: Johnny Syversen

 

GJENNOMGRIPENDE TOGDESIGN: NSB og Nose Design mottok Hedersprisen for god design for de nye togene, som med sine gjennomtenkte designgrep representerer et løft for kollektivtransport på Østlandet. Foto: Øivind Haug

 

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak hederspris_7740.jpg 45,78 kB (3500x2493)
Bilde - vedlegg til sak nsb1.jpg 4,86 kB (3508x2480)
Bilde - vedlegg til sak nsb2.jpg 3,79 kB (3508x2480)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 18.04.2012 20:06
Teknisk løsning ZEVS AS