presseticker

Skip to main content

Ni osloprosjekter får innovasjonsstøtte

  Publisert: 30.10.2019 09:38 - av  Henning Poulsen

GRØNNE FERDIGHUS. Haugen Zohar Arkitekters bærekraftige ferdighusprosjekt har potensial for å skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland, mener DIP-juryen. Foto: HZ

SIRKULÆRT I NORD. LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

 

SIKRERE PÅ TO HJUL. Buddy Electric og Eker skal utvikle en sikrere sykkelvogn. Foto: Eker

Oslo: Disse osloselskapene er blant de 18 norske nyskapingsprosjektene som nå skal dele på 8,5 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

– Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én, sier administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i Design og arkitektur Norge (DOGA).

 

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

 

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess i flere faser.

 

Sirkulære ferdighus

I Norge bygger rundt 90 ferdighusprodusenter hvert år mellom 6000 og 8000 ferdighus. Haugen Zohar Arkitekter har kartlagt om lag 20 av de største ferdighusprodusentene og funnet ut at det er lite fokus på Co2-regnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer.

 

Nå vil Haugen Zohar Arkitekter og samarbeidspartnerne Splitcon og Circular Norway prosjektere sømløse systemløsninger som gjør det enklere for husbyggere å velge klimavennlig ferdighus med lavt Co2-avtrykk, klimatilpassede og sunne konstruksjoner og særskilt fokus på en sirkulær materialbank.

 

DIP-juryen uttaler at de tror prosjektet kan skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland. Prosjektet får derfor 631 600 kroner i støtte.

 

Gjenbruk på Svalbard

Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt: På grunn av varmere vintre må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger. Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det både høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.

 

Oslobaserte LPO arkitekter ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer. Kunnskapen fra prosjektet skal tilføre Longyearbyen innovasjonskraft og styrke den lokale identiteten, ifølge søknaden.

 

Juryen påpeker at prosjektet svarer på en viktig og umiddelbar utfordring på Svalbard, og liker tanken på å bruke øya som laboratorium for et sirkulæreksperiment. Prosjektet får 554 000 kroner.

 

Tryggere barn i sykkelvogn

Hvor godt sikret er egentlig barnet som sitter i sykkelvogna? På høstmørke gater og veier kan det være vanskelig å se en sykkel. Og mens bilbarna sitter fastspent i spesialkonstruerte, bakovervendte seter, er sikkerhetsnivået betraktelig lavere i de fleste sykkelvogner.

 

Det ønsker Buddy Electric å gjøre noe med. Sammen med designpartner Eker Design skal de utvikle en sikrere sykkelvogn, inspirert av løsninger som brukes i bilbransjen.

 

Prosjektet får 650 000 kroner i støtte fra DIP. Juryen fremhever den høye gjennomføringsevnen til Buddy Electric og den sterke og spesialiserte kompetansen Eker Design sitter på.

 

3D-læring om design og arkitektur

I dag lærer barn og unge om arkitektur, design og kunst hovedsakelig gjennom todimensjonale bilder. Det kan true den fremtidige rekrutteringen til disse fagene.

 

SmartBird ønsker å koble den fysiske og digitale verden, slik at barns byggverk for eksempel kan forstørres, forminskes, fargelegges og bygges videre. Med K8 Industridesign som partner og medinvestor skal selskapet utforske hvordan tredimensjonal teknologi kan brukes i undervisningen.

 

Juryen mener prosjektet har potensial til å gi bedre læring i design- og arkitekturfagene, noe som på sikt kan styrke norsk konkurransekraft. Det teller også positivt at SmartBird allerede har et etablert læringsverktøy, Playuba-kortene, i porteføljen. Prosjektet får 508 500 i støtte.

 

Mer forståelig IT-hjelp

IT-brukerstøtte kan være en frustrerende opplevelse både for de som trenger hjelp og de som gir den. Dette skyldes gjerne at partene har vidt forskjellig kompetanse og referansegrunnlag.

 

Tjenesteleverandøren Procano vil designe den ultimate brukeropplevelsen for IT-brukerstøtte. De har hentet inn designbyrået Work for å lede en designdrevet innovasjonsprosess som skal tette gapet mellom IT-konsulentene og den jevne IT-bruker.

 

Juryen mener prosjektets metoder og innfallsvinkler er nyskapende - ikke minst innenfor den tjenesteytende IT-bransjen. Prosjektet får tilslag på 395 328 kroner i støtte.

 

Et studium i bærekraftig leire

Leire er et eldgammelt byggemateriale med stort potensial og mange anvendelser. I dag sendes norsk leire til andre land for tilvirking, noe som medfører CO2-utslipp.

 

Snøhetta ønsker å forske på, designe og utvikle nye bygningselementer av lokal leire. Et viktig mål er å finne fram til lavenergimetoder for behandling av leiren.

 

Nå får prosjektet 500 000 kroner i støtte fra DIP. Juryen mener innovasjonsgraden er høy, både teknisk og økonomisk. Prosjektet er også interessant som et forsøk på å etablere Norge som mer enn en råvareleverandør.

 

Holder liv i kreftcellene

Gode vevsprøver er avgjørende for at en kreftpasient skal få riktig medisin og behandling. Tradisjonelt brukes formalin og parafin for å konservere prøven før den fraktes fra operasjonssalen til laboratoriet.

 

Bioteknologiselskapet Seald mener det er bedre å sende levende vevsprøver til laboratoriet. Med hjelp fra Inventas vil de nå bruke designmetodikk for å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

 

Juryen synes det er en spennende innfallsvinkel å teste medisiner på levende kreftceller, og ser ikke bort fra at det ferdige konseptet kan ha et globalt potensial. Prosjektet får 495 000 kroner.

 

Bedre hjelpemidler gir mer aktivitet

Dårlig funksjonell og estetisk design gjør at mange funksjonsnedsatte kvier seg for å bruke aktivitetshjelpemidler. Bedre utstyr kan føre til høyere deltakelse i samfunnet, tror Exero Technologies.

 

Nå ønsker den norske produsenten å skape et nytt hjelpemiddel som bidrar til økt aktivitet og deltakelse og som gir brukeren selvtillit gjennom et estetisk godt design. EGGS Design blir garantist for at DIP-prosjektet forankres i reelle brukerbehov og –utfordringer.

 

Juryen mener prosjektet har potensial for nyttig og spennende innovasjon i en nokså traust bransje. Prosjektet får 466 600 kroner i DIP-støtte.

 

Fremtidens parkdress leier du

Når minstemann trenger ny parkdress, er det nesten alltid fordi den gamle er blitt for liten, og ikke for sliten. Det er noe alle småbarnsforeldre har erfart. Å hele tiden kjøpe nye plagg er ikke bra verken for miljøet eller lommeboka.

 

Parkdressen.no har svaret på denne utfordringen: De leier nemlig ut parkdresser. Men selv markedets beste parkdresser er ikke laget for å tåle slitasje over flere sesonger, og de er heller ikke designet for å resirkuleres.

 

Derfor ønsker Parkdressen.no å designe en parkdress som både er laget for å ha lengst mulig varighet,være enklere å reparere og til slutt kunne resirkuleres i sin helhet når plagget brukt opp. Med seg på laget har de designbyrået Æra Strategic Innovation, barnehagegruppen Norlandia og klesprodusenten Wenaas Workwear.

 

Problemstilling er svært god, relevant og overførbar til mange bedrifter, mener DIP-juryen. De påpeker at selv om Parkdressen.no er en forholdsvis liten bedrift, har den med seg svært solide partnere. Prosjektet får 530 000 kroner i støtte.

 

Helse, miljø, mobilitet

Ifølge Hjemdal i DOGA går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for.

 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk i den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal.

(Pressenytt)

 

Kontaktperson:

* Design og arkitektur Norge, prosjektansvarlig for DIP, seniorrådgiver Anne Elisabeth Bull, mobil 90 61 95 19

 

Les mer om DIP og resultater som er oppnådd her: http://www.doga.no/dip

 

Bildetekster:

SIRKULÆRT I NORD. LPO arkitekter ønsker å skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard. Foto: LPO

 

GRØNNE FERDIGHUS. Haugen Zohar Arkitekters bærekraftige ferdighusprosjekt har potensial for å skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland, mener DIP-juryen. Foto: HZA

 

SIKRERE PÅ TO HJUL. Buddy Electric og Eker skal utvikle en sikrere sykkelvogn. Foto: Eker

Følgende bilder er knyttet til denne artikkelen:
Bilde - vedlegg til sak HZA_Nullslippshus i Nittedal.pg.jpg 672,95 kB (973x973)
Bilde - vedlegg til sak LPO_Svalbard_4755_nett.jpg 1,89 MB (2000x1211)
Bilde - vedlegg til sak Eker_8.jpg 621,47 kB (2000x1417)

Denne saken er skrevet av Pressenytt for Design og arkitektur Norge (DOGA), og kan brukes fritt. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.
Publisert: 30.10.2019 09:38
Teknisk løsning ZEVS AS